Godziny otwarcia

Tymczasowe zmiany w godzinach pracy

  • Wypożyczalnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 (z przerwą techniczną w godz. 11.30-12.00)

Uwaga! W związku z obowiązującymi na Uczelni procedurami bezpieczeństwa epidemicznego godziny pracy Biblioteki Głównej uległy zmianie.
Szczegóły i bieżące informacje dotyczące systemu pracy agend Biblioteki