SIGŻ (wolny dostęp)

SIGŻ

SIGŻ - [System Informacji o Gospodarce Żywnościowej] to baza bibliograficzna tworzona przez Centralną Bibliotekę Rolniczą oraz jednostki naukowo-badawcze i uczelnie rolnicze. Zakres tematyczny obejmuje rolnictwo, leśną gospodarkę niedrzewną i przemysł spożywczy od 1981 r.
W bazie znajdują się opisy bibliograficzne i streszczenia artykułów z ok. 260 tytułów czasopism polskich, wydawnictw seryjnych, książek, materiałów pokonferencyjnych i aktów prawnych. Baza jest aktualizowana na bieżąco.

Warunki licencji