Bank.pl (licencyjna)

Bank.pl

BANK.pl to portal finansowy koncentrujący się w szczególności na o bankowości, kierowany do pracowników sektora finansowego, przedsiębiorców, indywidualnych, odbiorców produktów finansowych oraz samorządowców, a także osób zainteresowanych zawodowo i prywatnie tematyką finansowo-gospodarczą. Portal należy do wydawcy „Miesięcznika Finansowego BANK”, którym jest Wydawnictwo Centrum Prawa Bankowego i Informacji.Redakcje BANK.pl i MF BANK ściśle ze sobą współpracują. Na portalu są dostępne wszystkie publikacje  „Miesięcznika Finansowego BANK”, który jest wydawany zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Część treści pochodzących z MF BANK jest dostępna tylko dla prenumeratorów miesięcznika.Na portalu BANK.pl, oprócz bieżących informacji i artykułów z obszaru finansów i gospodarki, dostępne są konferencje online przygotowywane przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Związek Banków Polskich, Warszawski Instytut Bankowości, Centrum AMRON oraz relacje i materiały z tych wydarzeń zarówno w wersji tekstowej, jak i plików wideo.Dodatkowo portal udostępnia archiwum kilkudziesięciu tysięcy eksperckich artykułów oraz bieżące i archiwalne wydania specjalistycznych pism w wersji elektronicznej.
W celu skorzystania z bazy wystarczy zarejestrować się na stronie www.Bank.pl i otrzymać dostęp do bieżących i archiwalnych wydań.
Studenci, słuchacze studiów podyplomowych oraz nauczyciele akademiccy tych uczelni, które już włączyły się do Programu mogą dokonać bezpłatnej rejestracji, korzystając z odpowiedniego linku „zarejestruj się”.
Prosimy pamiętać o wybraniu odpowiedniego typu konta na stronie rejestracji: „Student – w tym słuchacze studiów podyplomowych”  lub „Nauczyciel akademicki”.

Link do strony bank.pl