PROQUEST (licencyjna)

PROQUEST 

 
Serwis zawierający pakiet 9 baz z różnych dziedzin nauki dający dostęp do pełnych tekstów i/lub abstrakty artykułów z czasopism zagranicznych.

>>ABI/INFORM Trade & Industry (1971- dzisiaj) - baza czasopism biznesowych poświęconych zagadnieniom przemysłu i rzemiosła, finansów, ubezpieczenia, transportu i handlu. 
>>Advanced Technologies & Aerospace Database  (1962 - dzisiaj) - pełnotekstowa baza z zakresu nowoczesnych technologii zaawansowanych oraz przemysłu lotniczego.
>>Agricultural & Environmental Science Database  (1960 - dzisiaj) - baza z dziedziny rolnictwa, ochrony środowiska, weterynarii, żywienia, leśnictwa i nauk pokrewnych
>>Carrer & Technical Education - baza z zakresu pracy zawodowej i edukacji technicznej, obejmujące prawie wszystkie dziedziny doskonalenia zawodowego
>>Education Database  (1988 - dzisiaj)  - baza z dziedziny nauki, oświaty i wychowania 
>>Nursing & Allied Health Database - baza z dziedziny pielęgniarstwa, opieki medycznej, biomedycyny, terapii alternatywnej
>>ProQuest Dissertations & Theses A&I - baza rozpraw i prac dyplomowych z całego świata, obejmującą okres od 1743 r. do dnia dzisiejszego.
>>Research Library - baza multidyscyplinarna
>>Social Science Database - baza z dziedziny nauk społecznych

Warunki licencji