PROQUEST (licencyjna)

PROQUEST

 Serwis zawierający pakiet 11 baz z różnych dziedzin nauki dający dostęp do pełnych tekstów i/lub abstrakty artykułów z czasopism i książek zagranicznych.

 •  ABI/INFORM Trade & Industry (1971- dzisiaj) - baza czasopism biznesowych poświęconych zagadnieniom przemysłu i rzemiosła, finansów, ubezpieczenia, transportu i handlu
 •  Advanced Technologies & Aerospace Collection‎  (1962 - dzisiaj) - pełnotekstowa baza z zakresu nowoczesnych technologii zaawansowanych oraz przemysłu lotniczego
 •  Agricultural & Environmental Science Collection‎   (1960 - dzisiaj) - baza z dziedziny rolnictwa, ochrony środowiska, weterynarii, żywienia, leśnictwa i nauk pokrewnych
 •  Career & Technical Education Database‎  - baza z zakresu pracy zawodowej i edukacji technicznej, obejmujące prawie wszystkie dziedziny doskonalenia zawodowego
 •  Ebook Central - wielodziedzinowa baza książek elektronicznych
 •  Education Database  (1988 - dzisiaj)  - baza z dziedziny nauki, oświaty i wychowania 
 •  Nursing & Allied Health Database - baza z dziedziny pielęgniarstwa, opieki medycznej, biomedycyny, terapii alternatywnej
 •  ProQuest Dissertations & Theses A&I - baza rozpraw i prac dyplomowych z całego świata, obejmującą okres od 1743 r. do dnia dzisiejszego.
 •  Publicly Available Content Database  -  baza zaprojektowana jako uzupełnienie innych baz i kolekcji Proquest. Grupuje lub linkuje do pełnego tekstu publicznie dostępnych różnych źródeł na całym świecie. Zawiera treści z wiodących repozytoriów takich jak arXiv, artykuły z czasopism o otwartym dostępie, książki, dokumenty konferencyjne i raporty.
 •  Research Library - baza multidyscyplinarna
 •  Social Science Database - baza z dziedziny nauk społecznych

 Warunki licencji