Narzędzia bibliometryczne

Narzędzia bibliometryczne

SciVal

W ramach licencji krajowej dostępne jest także narzędzie SciVal, które służy do analizy danych zawartych w bazie Scopus, umożliwia wizualizację osiągnięć instytucji naukowych, porównanie z innymi jednostkami, ocenę potencjalnych współpracowników oraz partnerów, a także analizowanie trendów w świecie nauki, patrz opis. SciVal jest dostępny ze wszystkich numerów IP zarejestrowanych przez te instytucje do licencji krajowych WBN. Każdy użytkownik, który chce skorzystać z narzędzia, musi posiadać osobiste konto do serwisów Elsevier. Może to być konto założone wcześniej na serwerach Science Direct lub Scopus. Konto takie można także założyć na serwerze SciVal wybierając w menu opcję “Register Now”.
Platforma SciVal firmy Elsevier zapewnia szybki i łatwy dostęp do informacji o skuteczności badań naukowych 14 000 instytucji badawczych w 230 krajach.
Platforma SciVal — gotowe do wykorzystania rozwiązanie o niezrównanej wydajności i elastyczności — umożliwia wizualizację informacji o skuteczności badań naukowych, ich porównanie z innymi instytucjami i badaczami, nawiązanie współpracy i analizę trendów w nauce.

Funkcje

Dzisiejsza sytuacja branży badawczo-rozwojowej wymaga od kierowników badań znajdowania nowych metod pomiaru jakości i zakresu oddziaływania projektów badawczych instytucji.

Dzięki wykorzystaniu do analizy danych zaawansowanej technologii superkomputera SciVal możliwe jest natychmiastowe przetworzenie ogromnej ilości informacji w celu wygenerowania ich wizualizacji na żądanie w ciągu kilku sekund.

InCites

W ramach licencji krajowej na platformie Web of Science dostępne jest także narzędzie InCites, które służy do analizy danych zawartych w bazach SCIE, SSCI, A&HCI, JCR i ESI oraz pozwala porównywać dorobek naukowy badaczy i instytucji, analizować wykorzystanie czasopism w instytucjach, opracowywać strategie badawcze oraz może wspierać decyzje publikacyjne i kadrowo-administracyjne, patrz kompendium. InCites jest dostępny ze wszystkich numerów IP zarejestrowanych przez instytucje do licencji krajowych WBN. Każdy użytkownik, który chce skorzystać z narzędzia, musi posiadać osobiste konto na platformie Web of Science. Uwaga: użytkownicy, którzy posiadają już konto osobiste Web of Science, powinni przed pierwszym wejściem do InCites wylogować się z konta na Web of Science, następnie wyczyścić dane przeglądarki, po czym zalogować się bezpośrednio przez stronę InCites podając login i hasło konta osobistego Web of Science. Dostępna jest także specjalna instrukcja dla administratorów serwerów proxy.

Narzędzie analityczne InCites Benchmarking & Analytics od Clarivate Analytics znajduje się na platformie Web of Science i służy analizie dorobku naukowego instytucji badawczych na podstawie danych zawartych w Web of Science Core Collection (bazy Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Conference Proceedings Citation Index, Book Citation Index, Emerging Sources Citation Index) oraz w Journal Citation Reports. 

InCites pozwala na przeprowadzanie wieloaspektowej ewaluacji aktywności naukowej danej jednostki, pomaga przy opracowaniu strategii badawczych oraz przy podejmowaniu decyzji publikacyjnych i kadrowo-administracyjnych. Jest również niezwykle przydatnym narzędziem dla samych autorów, którzy mogą dzięki niemu zdefiniować i określić wpływ swojego dorobku naukowego, nawiązać współpracę z naukowcami innych uczelni oraz wybrać odpowiednie źródło do publikacji wyników swoich badań. W InCites możliwa jest również analiza poszczególnych czasopism, wydawców, agencji/organizacji finansujących badania naukowe oraz wybranych obszarów badawczych.
W celu skorzystania z narzędzia należy na stronie Clarivate (Web of Science) w zakładce Products wybrać InCites Benchmarking & Analytics i zalogować się na swoje konto.