Smog nasz powszedni CHII 10.2022

Smog powstaje w wyniku mieszania się powietrza ze spalinami przy bezwietrznej pogodzie i dużej wilgotności. Najbardziej narażone są na niego miasta oraz miejscowości położone w naturalnych obniżeniach gruntu. W skład smogu wchodzą szkodliwe substancje chemiczne, takie jak pyły zawieszone, wodorotlenki, tlenki azotu i siarki. Autorka: Izabela Gaik-Bielawa