MOST Danych

MOST Danych

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie przystąpił do projektu realizowanego przez trzy gdańskie uczelnie: Politechnikę Gdańską, Uniwersytet Gdański, Gdański Uniwersytet Medyczny, pod nazwą MOST DANYCH – Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – etap II: Open Research Data. Przedsięwzięcie ma na celu stworzenie Repozytorium Danych Badawczych – Katalog Danych Badawczych na platformie mostwiedzy.pl. Dane zdeponowane przez uczestników projektu są udostępniane bezpłatnie w duchu idei Open Research Data. Deponowanie danych badawczych w otwartym formacie, oprócz tego, że wynika z wymogów przy realizacji projektów, także Narodowego Centrum Nauki, jest ogromną szansą na szeroką promocję dokonań naukowców oraz uczelni. Repozytorium zostało zarejestrowane we wszystkich wymaganych przez międzynarodowe standardy bazach: Open DOAR, Re3data, spełnia również wymogi Planu S, a także zapewnia indeksowanie przez międzynarodowe serwisy i wyszukiwarki Data Cite, Google Dataset Search oraz Data Citation Index (Web of Science).
Zachęcamy naukowców ZUT do deponowania danych badawczych. W celu uzyskania informacji, odpowiedzi na pytania oraz pomocy w procesie deponowania prosimy o kontakt: mw@zut.edu.pl, tel.  tel. 91 449-42-28.