Aktualności

Zasady funkcjonowania Biblioteki WBiIŚ

Biblioteka WBiIŚ działa w trybie stacjonarnym na zasadzie wypożyczalni.

Brak jest możliwości korzystania ze zbiorów na miejscu i komputerów. Książki można zamawiać:

Po odbiór zamówionych materiałów proszę zgłaszać się po mailowym potwierdzeniu realizacji zamówienia.

Obowiązujące zalecenia sanitarne:
  • Należy zachować 2 metrową odległość i przestrzegać wyznaczonych na podłodze lini
  • Każdy użytkownik przychodzący do Biblioteki zobowiązany jest do zakrycia nosa i ust
  • Po wejściu do Biblioteki należy zdezynfekować ręce
  • W pomieszczeniu Biblioteki może przebywać jednocześnie 2 użytkowników 

Usługi 

  • zdalne zamawianie książek w/g instrukcji
  • wyszukiwanie literatury do prac magisterskich, inżynierskich, referatów
  • zamawianie skanów artykułów z czasopism, artykuły można zamawiać pisząc na adres Biblioteki WBiIŚ: biblbudownictwo@zut.edu.pl

Szkolenie biblioteczne dla I roku

Informacja o szkoleniu bibliotecznym
Osoba wpisująca zaliczenia: Joanna Rudna, kontakt e-mail: joanna.rudna@zut.edu.pl

Dostęp do zasobów elektronicznych biblioteki

W celu uzyskania dostępu do e-zasobów należy skonfigurować komputery prywatne z siecią ZUT według  instrukcji
Szczegóły dotyczące zawartości e-zasobów biblioteki znajduje się w zakładce Informacje o zasobach.

Warunki wypożyczeń

W Bibliotece WBiIŚ obowiązują wypożyczenia krótkoterminowe: nocne lub na weekend. Wybrane materiały biblioteczne pożyczane są też na dłuższy termin po uzgodnieniu z bibliotekarzem.  Istnieje możliwość prolongaty wypożyczonych materiałów.

  • Studenci I roku (I, II, III stopnia) dokonują zapisu w Wypożyczalni Biblioteki Głównej,  gdzie należy się zgłosić z aktualną legitymację studencką lub doktorancką.
  • Pozostali Czytelnicy dokonują przedłużenia ważności konta bibliotecznego na kolejny rok akademicki w Wypożyczalni Biblioteki Głównej lub Wypożyczalni Językowej (BJM po.210, II piętro), gdzie należy zgłosić się z aktualną legitymacją studencką lub doktorancką.

Kary za nieterminowy zwrot

Kara za nieterminowy zwrot książek wynosi 1 zł za każdy dzień zwłoki w odniesieniu do jednej pozycji. 
Należności prosimy wpłacać na konto:
Bank Santander Polska SA nr: 87 1090 0004 8098 0100 0000 0000
lub w oddziałach Banku Santander Polska SA- bez prowizji (opłat).
w treści podając tytuł opłaty:
„zadłużenie wobec Biblioteki Głównej -imię i nazwisko, numer konta bibliotecznego, numer albumu studenta/doktoranta”
Potwierdzenie przelewu należy dostarczyć osobiście do Wypożyczalni przy ul. Ku Słońcu 140
lub przesłać na adres przelewybg@zut.edu.pl

Przedłużeniu nie podlegają materiały przetrzymane (naliczona jest kara) i zamówione przez innego czytelnika.