Ośrodek Informacji Patentowej i Normalizacyjnej oraz Punkt Informacji Normalizacyjnej

Podstawowym celem Ośrodka Informacji Patentowej i Normalizacyjnej jest zapewnienie wszystkim zainteresowanym nieodpłatnego dostępu do informacji patentowej i normalizacyjnej.

 Ośrodek Informacji Patentowej i Normalizacyjnej zajmuje się:

- udostępnianiem dokumentacji patentowej i normalizacyjnej oraz doradztwem w zakresie ochrony własności przemysłowej i intelektualnej
- dostarczaniem kompleksowej wiedzy w zakresie ochrony wynalazków, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prawnych przedmiotów ochrony własności intelektualnej
- udzielaniem informacji specjalistycznych dotyczących powiązań norm krajowych z normami międzynarodowymi i europejskimi, informacji o wprowadzeniach norm międzynarodowych i europejskich do norm krajowych, wykazów norm na zamówiony temat, aktualizacji norm
- udzielaniem ogólnych informacji związanych ze zbiorami norm i wydawnictw normalizacyjnych, cen norm polskich, zbiorów dokumentów patentowych polskich i zagranicznych  
-  pomaganiem w wyszukiwaniu dokumentów patentowych w dostępnych bazach internetowych
-  prowadzeniem działalności dydaktycznej dla studentów ZUT oraz innych zainteresowanych grup użytkowników z zakresu wyszukiwania literatury   patentowej i normalizacyjnej w bazach danych. 

Wszystkie zbiory udostępniane są wyłącznie na miejscu, do dyspozycji użytkowników jest 13 miejsc czytelniczych w tym 6 stanowisk komputerowych.


                                                   logo Polskiego Komitetu Normalizacji                                        Logo Urzędu Patentowego RP