Biblioteka Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

Biblioteka Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki gromadzi zbiory z zakresu fizyki , mechaniki technicznej, wytrzymałości  materiałów, metalo- i materiałoznawstwa, spawalnictwa, odlewnictwa, obróbki plastycznej, mechaniki i budowy maszyn , metrologii, mechatroniki, energetyki,  termodynamiki oraz marketingu, zarządzania i inżynierii produkcji w przemyśle, a także inżynierii transportu, inżynierii pojazdów bojowych i specjalnych. Umożliwiamy dostęp internetowy do baz danych książek i czasopism. Prowadzimy wypożyczenia krótkoterminowe zbiorów zwartych (książek) - czas zwrotu do uzgodnienia.