Biblioteka Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

Praca biblioteki

Biblioteka świadczy usługi w formie zdalnej.

Zamówienia na księgozbiór należy składać tylko drogą mailową  bibliotekawimim@zut.edu.pl

Pracownicy naukowi będą obsługiwani po uzgodnieniu terminu z pracownikiem biblioteki i otrzymaniu mailowego potwierdzenia realizacji zamówienia.

Studenci odbierają zamówienia w Wypożyczalni BG ul. Ku Słońcu 140, materiały należy odebrać wyłącznie po otrzymaniu mailowego potwierdzenia realizacji zamówienia. Zwrotów książek  dokonujemy w wydzielonym miejscu (hol Biblioteki Głównej od strony al. Piastów, drzwi z napisem „ZWROTY”) poprzez pozostawienie egzemplarza na oznakowanym wózku bibliotecznym.

 

 

Struktura i pracownicy

Biblioteka Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

mgr Grażyna Wojsznis, kustosz dyplomowany - osoba odpowiedzialna za prowadzenie biblioteki
e-mail: grazyna.wojsznis@zut.edu.pl

mgr Joanna Sambor, starszy bibliotekarz
e-mail: joanna.sambor@zut.edu.pl 

lic. Anna Wojtysiak, starszy bibliotekarz
e-mail: anna.wojtysiak@zut.edu.pl
 

Kontakt

BIBLIOTEKA WYDZIAłU INŻYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

 al. Piastów 19

70-310 Szczecin

tel. 091 449 42 97
bibliotekawimim@zut.edu.pl