Biblioteka Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

Praca biblioteki

Zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 40 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zapewnienia ciągłości funkcjonowania Uczelni w okresie od 26 marca 2020 r. do odwołania  informujemy, że:
Biblioteki Specjalistyczne świadczą usługi w formie zdalnej. Prosimy użytkowników o kontakt mailowy z biblioteką. Pracownicy naukowi będą obsługiwani po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem biblioteki.
Adres mailowy: bibliotekawimim@zut.edu.pl

Struktura i pracownicy

Biblioteka Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

mgr Grażyna Wojsznis, kustosz dyplomowany - osoba odpowiedzialna za prowadzenie biblioteki
e-mail: grazyna.wojsznis@zut.edu.pl

mgr Joanna Sambor, starszy bibliotekarz
e-mail: joanna.sambor@zut.edu.pl 

lic. Anna Wojtysiak, starszy bibliotekarz
e-mail: anna.wojtysiak@zut.edu.pl
 

Kontakt

BIBLIOTEKA WYDZIAłU INŻYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

 al. Piastów 19

70-310 Szczecin

tel. 091 449 42 97
bibliotekawimim@zut.edu.pl