Kontakt

BIBLIOTEKA WYDZIAŁU NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA
ul. Papieża Pawła VI 3
tel. 91 449 61 19
biblzywnosci@zut.edu.pl