Kontakt

Oddział Bibliotek Specjalistycznych
Biblioteka Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa
ul. Papieża Pawła VI 3, pok. 116 B
71-459 Szczecin
tel. 91 449 61 19, e-mail: biblzywnosci@zut.edu.pl
 
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie biblioteki - mgr Kamila Gudan, kustosz
e-mail: Kamila.Gudan@zut.edu.pl