Zasoby OA

Bazy

 • CORE - baza agreguje pełne teksty z otwartych naukowych czasopism i repozytoriów całego świata. Umożliwia wyszukiwanie tekstowe, filtrowanie otrzymanych wyników według różnych kryteriów.

Czasopisma

 MDPI to akademicki wydawca ponad 200 tytułów recenzowanych czasopism Open Access, w których można publikować artykuły odpłatnie lub nieodpłatnie w zależności od wybranego czasopisma. Kilkadziesiąt tytułów czasopism MDPI jest indeksowanych w bazie Web of Science wydawanej przez Clarivate Analytics.
Zakres tematyczny czasopism MDPI obejmuje chemię, materiałoznawstwo, nauki medyczne, fizykę, biologię, inżynierię, ochronę środowiska, socjologię, ekonomię, informatykę oraz matematykę.

 • Serwis https://arxiv.org/arXiv - zawiera 2 189 312 artykułów naukowych z dziedziny fizyki, matematyki, informatyki, biologii ilościowej, finansów ilościowych, statystyki, elektrotechniki i nauki o systemach oraz ekonomii. Materiały na tej stronie nie są recenzowane przez arXiv. Serwisem zarządzają pracownicy biblioteki Cornell University.

 Książki

 • DOAB (Directory of Open Access Books) to katalog zawierający informacje o recenzowanych książkach naukowych umieszczanych przez wydawców w otwartym dostępie. Wszystkie teksty są udostępniane na otwartych licencjach Creative Commons. Książki można wyszukiwać wg autora, tytułu, słów kluczowych, słów z abstraktów, wydawcy i roku.
 • OpenStax - OpenStax College to organizacja non-profit będąca inicjatywą Rice University z Houston. Przygotowują darmowe e-podręczniki na poziomie szkoły średniej i pierwszych lat studiów. Każdą z książek możemy przeglądać online, możemy też ściągnąć jako PDF. Pierwszym podręcznikiem w języku polskim dostępnym na platformie jest podręcznik fizyki.

 Repozytoria

 Repozytoria dziedzinowe na świecie

 • OAD - serwis tworzony w Simmons College -repozytoria dziedzinowe (np. architektura, budownictwo, ekonomia, medycyna, rolnictwo).
 • Internet Archive - instytucja non-profit - zajmuje się gromadzeniem i udostępnianiem zasobów multimedialnych. Archiwum zawiera gromadzone dawne wersje wszystkich, ogólnodostępnych stron WWW z całego świata, dawne wersje wszelkiego oprogramowania, filmy, książki, nagrania dźwiękowe, nagrania programów telewizyjnych itp. Archiwum jest udostępniane bezpłatnie historykom, naukowcom i do celów edukacyjnych. Część archiwów jest dostępna dla każdego.

Polskie repozytoria

Wybrane polskie repozytoria instytucjonalne i dziedzinowe

 • Repozytorium ZUT - repozytorium Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczeciniehttps://depot.ceon.pl/
 • CEON - ogólnopolskie repozytorium naukowe
 • AMUR – repozytorium  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
 • RUW - repozytorium prac doktorskich Uniwersytetu Warszawskiego
 • RUMAK – repozytorium  Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • SUW – repozytorium Politechniki Krakowskiej
 • IBB PAS – repozytorium Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
 • ENY –  repozytorium Politechniki Wrocławskiej
 • RUŁ – repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego
 • RePolis – repozytorium publikacji naukowych Politechniki Śląskiej
 • RUB – repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku
 • Baza wiedzy Politechniki Warszawskiej - repozytorium Politechniki Warszawskiej
 • Repozytorium Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Most Wiedzy  Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy Politechniki Gdańskiej - repozytorium Politechniki Gdańskiej
 • Open AGH otwarte zasoby edukacyjne - repozytorium Akademii Górniczo-Hutniczej

Biblioteki cyfrowe

Biblioteki cyfrowe na świecie

 • EUROPEANA - biblioteka cyfrowa, wirtualne muzeum i archiwum mające za cel udostępnienie dziedzictwa kulturowego i naukowego Europy w internecie

Biblioteki cyfrowe w Polsce

 • FBC - Polskie biblioteki cyfrowe i repozytoria działające w ramach Federacji Bibliotek Cyfrowych (FBC).