Czasopisma zagraniczne

ABC- Chemistry: free chemical information

Pełnotekstowe czasopisma z zakresu chemii w wolnym dostępie (Open Access)

 
ASME

Serwis informacyjny American Society of Mechanical Engineers. Dostęp do abstraktów artykułów z wszystkich czasopism wydawanych przez ASME. W prenumeracie drukowanej dostępnych jest 5 tytułów: 

Journal of Dynamic Systems, Measurement and Control

Journal of Manufacturing Science and Engineering

Journal of Tribology

Journal of Heat Transfer (dostęp elektroniczny do pełnych tekstów)

Journal of Vibration and Acoustics (dostęp elektroniczny do pełnych tekstów)

 
Lista prenumeraty czasopism zagranicznych na rok 2019