Cyfrowa Biblioteka Matematyczna (wolny dostęp)

Cyfrowa Biblioteka Matematyczna

Cyfrowa Biblioteka Matematyczna istnieje od 2002 roku. W ramach Biblioteki udostępniane są pełne teksty polskich czasopism i książek matematycznych lub związanych z matematyką.

Dużą część kolekcji stanowią archiwalne numery czasopism matematycznych, wydawanych przed II Wojną Światową. Można wśród nich znaleźć historyczne już prace Stefana Banacha i innych słynnych matematyków związanych z przedwojenną Polską Szkołą Matematyczną.

W skład biblioteki wchodzą również czasopisma, które już się nie ukazują; najstarszy dostępny tom został wydany w 1888 roku.

Zamieszczamy również pełne teksty bieżących zeszytów.

DML-PL jest częścią nowopowstałej Europejskiej Matematycznej Biblioteki Cyfrowej EuDML, która zapewnia dostęp do europejskich publikacji matematycznych.

Warunki licencji