Zapis i karty obiegowe

  • Osoby, które chcą zapisać się do Biblioteki zgłaszają się do Wypożyczalni;
  • W celu ułatwienia studentom uzyskania poświadczenia rozliczenia z Biblioteką Główną ZUT wprowadzono możliwość podstemplowania kart obiegowych w Bibliotekach specjalistycznych. Warunkiem uzyskania poświadczenia jest brak jakichkolwiek zobowiązań w stosunku do Biblioteki Głównej.