Ignacy Łukasiewicz - historia i współczesność - Nowa Chemia

Jan Józef Ignacy Łukasiewicz – polski farmaceuta i przedsiębiorca, pionier przemysłu naftowego w Europie. Jako pierwszy wydestylował z ropy naftowej - naftę i zastosował ją do oświetlenia. Wynalazca lampy naftowej. Twórca przemysłu naftowego i rafineryjnego. Współzałożyciel i wieloletni dyrektor pierwszej kopalni ropy naftowej w Bóbrce. Działacz niepodległościowy, filantrop, społecznik, twórca opieki socjalnej w przemyśle naftowym. Kawaler Orderu św. Grzegorza, Szambelan Papieski, poseł na Sejm Krajowy. Autorka: Izabela Gaik-Bielawa