Aktualności

ZMIANY W FUNKCJONOWANIU BIBLIOTEKI WKŚiR

Od dnia 21.06.2021r. wznowiona zostaje możliwość korzystania z czytelni wydziałowej, komputera oraz zasobów biblioteki w wolnym dostępie.

Naszych czytelników obowiązują nw. zalecenia sanitarne:

1. W Bibliotece Wydziałowej, poza bibliotekarzem, mogą przebywać 2 osoby.

2. Każdy użytkownik, przychodzący do biblioteki zobowiązany jest do zakrycia nosa i ust oraz zdezynfekowania rąk.

3. Prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości od pozostałych osób - 1,5 m, a korzystających z komputera oraz ze zbiorów o zajmowanie tylko wyznaczonych miejsc.

4. Zalecamy, żeby osoby chore nie przychodziły do biblioteki. Osoby, które nie zastosują się do zaleceń sanitarnych (w tym chore) nie zostaną obsłużone.

Z A P R A S Z A M Y !

SZKOLENIE BIBLIOTECZNE DLA STUDENTÓW I ROKU

Szkolenie biblioteczne online jest przedmiotem obowiązkowym dla studentów I roku wszystkich wydziałów ZUT.

Szkolenie kończy się testem. Pozytywny wynik (co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi) jest podstawą  wpisu zaliczenia w e-indeksie.

SZKOLENIE BIBLIOTECZNE KROK PO KROKU: Szkolenie on-line

INFORMACJA DLA STUDENTÓW I ROKU

Warunkiem korzystania ze zbiorów Biblioteki Głównej, Wypożyczalni Językowej oraz pozostałych Bibliotek Wydziałowych i Specjalistycznych (również z Biblioteki Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa) jest posiadanie aktywnego konta bibliotecznego. 
Konto można założyć zapisując się do Biblioteki ZUT. Zainteresowanych zapraszamy do:  Wypożyczalni Biblioteki Głównej ZUT, ul. Ku Słońcu 140 czynnej w godz:

  • poniedziałek-piątek: 8:00-15:00

Podstawą zapisu jest Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS) lub doktorancka (ELD), pełniąca funkcję karty bibliotecznej.

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH ZBIORÓW!

INFORMACJA DLA STUDENTÓW LAT II-IV ORAZ DOKTORANTÓW

Warunkiem korzystania ze zbiorów Biblioteki Głównej, Wypożyczalni Językowej oraz pozostałych BIbliotek Wydziałowych i Specjalistycznych (również z Biblioteki Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa) jest uaktywnienie konta bibliotecznego na nowy rok akademicki.
W tym celu prosimy zgłaszać się z aktualną legitymacją studencką (ELS) lub doktorancką (ELD) do : Wypożyczalni Biblioteki Głównej ZUT, ul. Ku Słońcu 140 czynnej w godz.:

  • poniedziałek-piątek: 8:00-15:00

W A Ż N E !
Aby przedłużyć ważność konta należy także: 

  • zwrócić wszystkie wypożyczone materiały,
  • opłacić kary za nieterminowy zwrot książek.

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH ZBIORÓW!

KARA ZA NIETERMINOWY ZWROT KSIĄŻEK

NALEŻNOŚCI PROSIMY  WPŁACAĆ NA KONTO:

Bank Santander Polska SA nr: 87 1090 0004 8098 0100 0000 0000

w treści podając tytuł opłaty:

„zadłużenie wobec Biblioteki Głównej -imię i nazwisko, numer albumu studenta/doktoranta”
lub 
w oddziałach Banku Santander Polska SA- bez prowizji (opłat).

Potwierdzenie przelewu należy dostarczyć osobiście do Wypożyczalni 
(ul. Ku Słońcu 140) lub przesłać na adres: przelewybg@zut.edu.pl