Aktualności

ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI W CZASIE PANDEMII

1. Biblioteka działa na zasadzie wypożyczalni.

2. Wypożyczenia książek dokonujemy  poprzez internetowe zamówienie w systemie bibliotecznym ALEPH (Książki można odebrać po otrzymaniu mailowego potwierdzenia realizacji zamówienia, jednak nie później niż do 2 dni - po tym terminie zamówienie zostaje anulowane).
3. Zwroty przyjmowane są na bieżąco.

4. Wypożyczone książki nadal można przedłużyć mailowo lub  telefonicznie (jeśli nie są zarezerwowane przez innych czytelników).

5. Zawieszono możliwość korzystania ze sprzętu komputerowego oraz ze zbiorów na miejscu - realizowane są wyłącznie zwroty i wypożyczenia.

6. Polecamy także usługi zdalne:

  • informacja telefoniczna 91 449 62 27
  • e-mail: biblsrodowisko@zut.edu.pl
  • skanowanie materiałów informacyjnych (po podaniu danych bibliograficznych lub tematu pracy/prezentacji).

7. Zachęcamy do korzystania z e-zasobów biblioteki .

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH ZBIORÓW!

OBOWIĄZUJĄCE ZALECENIA SANITARNE

1. W Bibliotece Wydziałowej, poza bibliotekarzem, może przebywać tylko 1 osoba. Pozostałe osoby proszone są o  oczekiwanie na korytarzu przed biblioteką.

2. Każdy użytkownik, który przychodzi do biblioteki zobowiązany jest do zakrycia nosa i ust oraz zdezynfekowania rąk.

3. Prosimy zachować bezpieczną odległość od pozostałych osób - 2 m. Należy przestrzegać wyznaczonych na podłodze linii.

4. Zalecamy, żeby osoby chore nie przychodziły do biblioteki. Osoby, które nie zastosują się do zaleceń sanitarnych (w tym chore) nie zostaną obsłużone.

SZKOLENIE BIBLIOTECZNE DLA STUDENTÓW I ROKU

Szkolenie biblioteczne online jest przedmiotem obowiązkowym dla studentów I roku wszystkich wydziałów ZUT.

Szkolenie kończy się testem. Pozytywny wynik (co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi) jest podstawą  wpisu zaliczenia w e-indeksie.

SZKOLENIE BIBLIOTECZNE KROK PO KROKU: Szkolenie on-line

INFORMACJA DLA STUDENTÓW I ROKU

Warunkiem korzystania ze zbiorów Biblioteki Głównej, Wypożyczalni Językowej oraz pozostałych Bibliotek Wydziałowych i Specjalistycznych (również z Biblioteki Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa) jest posiadanie aktywnego konta bibliotecznego. 
Konto można założyć zapisując się do Biblioteki ZUT. Zainteresowanych zapraszamy do:  Wypożyczalni Biblioteki Głównej ZUT, ul. Ku Słońcu 140 czynnej w godz:

  • poniedziałek-piątek: 8:00-15:00

Podstawą zapisu jest Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS) lub doktorancka (ELD), pełniąca funkcję karty bibliotecznej.

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH ZBIORÓW!

INFORMACJA DLA STUDENTÓW LAT II-IV ORAZ DOKTORANTÓW

Warunkiem korzystania ze zbiorów Biblioteki Głównej, Wypożyczalni Językowej oraz pozostałych BIbliotek Wydziałowych i Specjalistycznych (również z Biblioteki Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa) jest uaktywnienie konta bibliotecznego na nowy rok akademicki.
W tym celu prosimy zgłaszać się z aktualną legitymacją studencką (ELS) lub doktorancką (ELD) do : Wypożyczalni Biblioteki Głównej ZUT, ul. Ku Słońcu 140 czynnej w godz.:

  • poniedziałek-piątek: 8:00-15:00

W A Ż N E !
Aby przedłużyć ważność konta należy także: 

  • zwrócić wszystkie wypożyczone materiały,
  • opłacić kary za nieterminowy zwrot książek.

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH ZBIORÓW!

KARA ZA NIETERMINOWY ZWROT KSIĄŻEK

NALEŻNOŚCI PROSIMY  WPŁACAĆ NA KONTO:

Bank Santander Polska SA nr: 87 1090 0004 8098 0100 0000 0000

w treści podając tytuł opłaty:

„zadłużenie wobec Biblioteki Głównej -imię i nazwisko, numer albumu studenta/doktoranta”
lub 
w oddziałach Banku Santander Polska SA- bez prowizji (opłat).

Potwierdzenie przelewu należy dostarczyć osobiście do Wypożyczalni 
(ul. Ku Słońcu 140) lub przesłać na adres: przelewybg@zut.edu.pl