Aktualności

KWARANTANNA ZWRACANYCH KSIĄŻEK

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną związaną z wysoką liczbą zakażeń koronawirusem, mając na względzie bezpieczeństwo użytkowników i pracowników Biblioteki Głównej ZUT w Szczecinie, od dnia 13 grudnia 2021 r. do odwołania wprowadzona zostaje 3-dniowa kwarantanna książek. W związku z powyższym zawieszono możliwość wypożyczania zbiorów "na zajęcia". Zalecamy wypożyczenia do domu.

ZASADY FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI WYDZIAŁU KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA i ROLNICTWA W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

Wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego, wprowadza się następujące zasady korzystania z Biblioteki Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa oraz księgozbioru:

 • w bibliotece mogą przebywać max. 2 osoby z wyłączeniem obsługi, obowiązuje 1,5 m dystans;
 • czytelnicy zobowiązani są do zakrywania nosa i ust maseczką, dezynfekcji dłoni oraz wpisania się do rejestru odwiedzin;
 • użytkownicy mogą zajmować tylko wyznaczone dla nich miejsca, mogą korzystać z czytelni i księgozbioru w wolnym dostępie;
 • wypożyczenia zbiorów dokonuje się bezpośrednio na miejscu;
 • istnieje możliwość dokonania rezerwacji książek za pośrednictwem systemu bibliotecznego ALEPH . Książki można odebrać po otrzymaniu mailowego potwierdzenia realizacji zamówienia, jednak nie później niż do 2 dni - po tym terminie zamówienie zostaje anulowane;
 • zwracane książki podlegają 3 dniowej kwarantannie w związku ze  znaczącym wzrostem liczby zakażeń w regionie;
 • w przypadku zamknięcia Biblioteki Wydziałowej wypożyczone zbiory mogą być oddane do Wypożyczalni Biblioteki Głównej ZUT;
 • przedłużenie wypożyczonych zbiorów można dokonać osobiście lub drogą elektroniczną (mail:  biblsrodowisko@zut.edu.pl,                telefon: 091 449 62 27);
 • pozostałe szczegółowe zasady funkcjonowania biblioteki można znaleźć na stronie Biblioteki Głównej ZUT.

SZKOLENIE BIBLIOTECZNE DLA STUDENTÓW I ROKU

Szkolenie biblioteczne online jest przedmiotem obowiązkowym dla studentów I roku wszystkich wydziałów ZUT.

Szkolenie kończy się testem. Pozytywny wynik (co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi) jest podstawą  wpisu zaliczenia w e-indeksie.

SZKOLENIE BIBLIOTECZNE KROK PO KROKU: Szkolenie on-line

INFORMACJA DLA STUDENTÓW I ROKU

Warunkiem korzystania ze zbiorów Biblioteki Głównej, Wypożyczalni Językowej oraz pozostałych Bibliotek Wydziałowych i Specjalistycznych (również z Biblioteki Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa) jest posiadanie aktywnego konta bibliotecznego. 
Konto można założyć zapisując się do Biblioteki ZUT. Zainteresowanych zapraszamy do:  Wypożyczalni Biblioteki Głównej ZUT, ul. Ku Słońcu 140 czynnej w godz:

 • poniedziałek, środa, piątek: 8:00-15:00
 • wtorek, czwartek: 8:00-18:00
 • soboty zjazdowe (wg harmonogramu): 10:00-14:00

Podstawą zapisu jest Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS) lub doktorancka (ELD), pełniąca funkcję karty bibliotecznej.

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH ZBIORÓW!

INFORMACJA DLA STUDENTÓW LAT II-V ORAZ DOKTORANTÓW

Warunkiem korzystania ze zbiorów Biblioteki Głównej, Wypożyczalni Językowej oraz pozostałych BIbliotek Wydziałowych i Specjalistycznych (również z Biblioteki Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa) jest uaktywnienie konta bibliotecznego na nowy rok akademicki.
W tym celu prosimy zgłaszać się z aktualną legitymacją studencką (ELS) lub doktorancką (ELD) do : Wypożyczalni Biblioteki Głównej ZUT, ul. Ku Słońcu 140 czynnej w godz.:

 • poniedziałek, środa, piątek: 8:00-15:00
 • wtorek, czwartek: 8:00-18:00
 • soboty zjazdowe (wg harmonogramu): 10:00-14:00

W A Ż N E !
Aby przedłużyć ważność konta należy także: 

 • zwrócić wszystkie wypożyczone materiały,
 • opłacić kary za nieterminowy zwrot książek.

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH ZBIORÓW!

KARA ZA NIETERMINOWY ZWROT KSIĄŻEK

NALEŻNOŚCI PROSIMY  WPŁACAĆ NA KONTO:

Bank Santander Polska SA nr: 87 1090 0004 8098 0100 0000 0000

w treści podając tytuł opłaty:

„zadłużenie wobec Biblioteki Głównej -imię i nazwisko, numer albumu studenta/doktoranta”
lub 
w oddziałach Banku Santander Polska SA- bez prowizji (opłat).

Potwierdzenie przelewu należy dostarczyć osobiście do Wypożyczalni 
(ul. Ku Słońcu 140) lub przesłać na adres: przelewybg@zut.edu.pl