Aktualności

BIBLIOTEKA WKŚiR PONOWNIE OTWARTA!

Informujemy, że:

Polecamy także usługi zdalne:

  • informacja telefoniczna 91 449 62 27
  • e-mail: biblsrodowisko@zut.edu.pl
  • skanowanie materiałów informacyjnych (po podaniu danych bibliograficznych lub tematu pracy/prezentacji).

Zachęcamy do korzystania z e-zasobów biblioteki

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH ZBIORÓW!

SZKOLENIE BIBLIOTECZNE DLA STUDENTÓW I ROKU

Szkolenie biblioteczne online jest przedmiotem obowiązkowym dla studentów I roku wszystkich wydziałów ZUT.

Szkolenie kończy się testem. Pozytywny wynik (co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi) jest podstawą  wpisu zaliczenia w e-indeksie.

SZKOLENIE BIBLIOTECZNE KROK PO KROKU: Szkolenie on-line

INFORMACJA DLA STUDENTÓW I ROKU

U W A G A !
Warunkiem korzystania ze zbiorów Biblioteki Głównej, Wypożyczalni Językowej oraz pozostałych Bibliotek Wydziałowych i Specjalistycznych (również z Biblioteki Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa) jest posiadanie aktywnego konta bibliotecznego. 
Konto można założyć zapisując się do Biblioteki ZUT. Zainteresowanych zapraszamy do:  Wypożyczalni Biblioteki Głównej ZUT, ul. Ku Słońcu 140 czynnej w godz:

  • poniedziałek-piątek: 8:00-15:00

Podstawą zapisu jest Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS) lub doktorancka (ELD), pełniąca funkcję karty bibliotecznej.

Z A P R A S Z A M Y   D O   K O R Z Y S T A N I A   Z   N A S Z Y C H   Z B I O R Ó W !

INFORMACJA DLA STUDENTÓW LAT II-IV ORAZ DOKTORANTÓW

U W A G A !
Warunkiem korzystania ze zbiorów Biblioteki Głównej, Wypożyczalni Językowej oraz pozostałych BIbliotek Wydziałowych i Specjalistycznych (również z Biblioteki Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa) jest uaktywnienie konta bibliotecznego na nowy rok akademicki.
W tym celu prosimy zgłaszać się z aktualną legitymacją studencką (ELS) lub doktorancką (ELD) do : Wypożyczalni Biblioteki Głównej ZUT, ul. Ku Słońcu 140 czynnej w godz.:

  • poniedziałek-piątek: 8:00-15:00

W A Ż N E !
Aby przedłużyć ważność konta należy także: 

  • zwrócić wszystkie wypożyczone materiały,
  • opłacić kary za nieterminowy zwrot książek.

Z A P R A S Z A M Y   D O   K O R Z Y S TA N I A   Z   N A S Z Y C H   Z B I O R Ó W !

KARA ZA NIETERMINOWY ZWROT KSIĄŻEK

Kara za nieterminowy zwrot książek naliczana jest automatycznie przez system biblioteczny ALEPH i wynosi 1 zł za każdy dzień zwłoki w odniesieniu do jednej pozycji. 
Jednocześnie informujemy, że przedłużyć wypożyczenia można:

  •  telefonicznie: 091 449 62 27

NALEŻNOŚCI PROSIMY  WPŁACAĆ NA KONTO:

Bank Santander Polska SA nr: 87 1090 0004 8098 0100 0000 0000

w treści podając tytuł opłaty:

„zadłużenie wobec Biblioteki Głównej -imię i nazwisko, numer albumu studenta/doktoranta”
lub 
w oddziałach Banku Santander Polska SA- bez prowizji (opłat).

Potwierdzenie przelewu należy dostarczyć osobiście do Wypożyczalni 
(ul. Ku Słońcu 140) lub przesłać na adres
 przelewybg@zut.edu.pl