Aktualności

Zasady funkcjonowania Biblioteki Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa w roku akademickim 2021/2022

Od dnia 5 kwietnia 2022r. wprowadza się następujące zasady korzystania z Biblioteki Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa oraz księgozbioru:

 • Użytkownicy mogą korzystać z czytelni i księgozbioru w wolnym dostępie.
 • Wypożyczenia zbiorów dokonuje się bezpośrednio na miejscu. Nadal istnieje również możliwość dokonania rezerwacji książek za pośrednictwem systemu bibliotecznego ALEPH Książki można odebrać po otrzymaniu mailowego potwierdzenia realizacji zamówienia (nie później niż do 2 dni - po tym terminie zamówienie zostaje anulowane).
 • W przypadku zamknięcia Biblioteki Wydziałowej wypożyczone materiały mogą być zwrócone w Wypożyczalni Biblioteki Głównej (ul. Ku Słońcu 140).
 • Przedłużenia wypożyczonych zbiorów można dokonać osobiście lub drogą elektroniczną (mail: biblsrodowisko@zut.edu.pl,                 telefon: 091 449 62 27).
 • Pozostałe szczegółowe zasady funkcjonowania biblioteki można znaleźć na stronie Biblioteki Głównej ZUT.

Szkolenie biblioteczne dla studentów I roku

Szkolenie biblioteczne online jest przedmiotem obowiązkowym dla studentów I roku wszystkich wydziałów ZUT.

Szkolenie kończy się testem. Pozytywny wynik (co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi) jest podstawą  wpisu zaliczenia w e-indeksie.

Szkolenie biblioteczne krok po kroku: Szkolenie on-line

Informacja dla studentów I roku

Warunkiem korzystania ze zbiorów Biblioteki Głównej, Wypożyczalni Językowej oraz pozostałych Bibliotek Wydziałowych i Specjalistycznych (również z Biblioteki Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa) jest posiadanie aktywnego konta bibliotecznego. 
Konto można założyć zapisując się do Biblioteki ZUT. Zainteresowanych zapraszamy do:  Wypożyczalni Biblioteki Głównej ZUT, ul. Ku Słońcu 140 czynnej w godz:

 • poniedziałek-czwartek: 8:00-18:00
 • piątek: 8:00-15:00
 • soboty zjazdowe (wg harmonogramu): 10:00-14:00

Podstawą zapisu jest Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS) lub doktorancka (ELD), pełniąca funkcję karty bibliotecznej.

Zapraszamy do korzystania z naszych zbiorów!

Informacja dla studentów lat II-V oraz doktorantów

Warunkiem korzystania ze zbiorów Biblioteki Głównej, Wypożyczalni Językowej oraz pozostałych BIbliotek Wydziałowych i Specjalistycznych (również z Biblioteki Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa) jest uaktywnienie konta bibliotecznego na nowy rok akademicki.
W tym celu prosimy zgłaszać się z aktualną legitymacją studencką (ELS) lub doktorancką (ELD) do : Wypożyczalni Biblioteki Głównej ZUT, ul. Ku Słońcu 140 czynnej w godz.:

 • poniedziałek-czwartek: 8:00-18:00
 • piątek: 8:00-15:00
 • soboty zjazdowe (wg harmonogramu): 10:00-14:00

Ważne !
Aby przedłużyć ważność konta należy także: 

 • zwrócić wszystkie wypożyczone materiały,
 • opłacić kary za nieterminowy zwrot książek.

Zapraszamy do korzystania z naszych zbiorów!

Kara za nieterminowy zwrot książek

NALEŻNOŚCI PROSIMY  WPŁACAĆ NA KONTO:

Bank Santander Polska SA nr: 87 1090 0004 8098 0100 0000 0000

w treści podając tytuł opłaty:

„zadłużenie wobec Biblioteki Głównej -imię i nazwisko, numer albumu studenta/doktoranta”
lub 
w oddziałach Banku Santander Polska SA- bez prowizji (opłat).

Potwierdzenie przelewu należy dostarczyć osobiście do Wypożyczalni 
(ul. Ku Słońcu 140) lub przesłać na adres: przelewybg@zut.edu.pl