"Radowe dziewczyny" wystawa Iazabela Gaik-Bielawa, 12.2020, Czytelnia CHII