Otwarte Dane Badawcze

Zasady raportowania projektów NCN

Informacje na temat prawidłowego sporządzania raportu projektu NCN

Ogólne informacje

Zarządzanie danymi badawczymi

Instrukcje i przykłady
Informacji na temat zarządzania danymi badawczymi udziela dr inż. Marta Piątek-Hnat, tel. 91 449-42-28 marta.piatek@zut.edu.pl
Instrukcje i przykłady DMP wygenerowane za pomocą darmowych narzędzi opracowane przez Bibliotekę Główną ZUT w Szczecinie są dostępne po zalogowaniu się na platformie Moodle na stronie ZUT w zakładce E-usługi/E-edukacja/Kursy/Biblioteka Główna/Otwarte Dane Badawcze - plan zarządzania danymi 
Szkolenia i wykłady
Narzędzia
 • Data Stewardship Wizard  - kreator zarządzania danymi
 • DMPonline - narzędzie podobne do DMTPool zawierające bazę instytucji finansujących naukę w Wielkiej Brytanii
 • DMPtool - narzędzie przygotowujące szablony DMP dostosowane do wymaga amerykańskich grantodawców
 • RDMO (https://rdmorganiser.github.io/Research Data Management Organiser)  -  organizator zarządzania danymi badawczymi (RDMO), narzędzie open-source umożliwia instytucjom i badaczom planowanie i zarządzanie danymi badawczymi. RDMO może zgromadzić wszystkie istotne informacje dotyczące planowania i zarządzania danymi w całym cyklu życia danych badawczych

Repozytoria i wyszukiwarki

 • FAIRsharing - wyszukiwarka standardów i metadanych powiązana z repozytoriami dziedzinowymi
 • Joint Research Centre Data Catalogue - katalog danych Joint Research Centre (JRC) -  wewnętrznej jednostki naukowej Komisji Europejskiej,  zatrudniającej naukowców do prowadzenia badań w celu zapewnienia niezależnych opinii naukowych i wsparcia polityk Unii Europejskiej.
 • Mendeley Data  - to otwarte repozytorium danych badawczych, w którym naukowcy mogą przesyłać i udostępniać swoje dane badawcze. Zestawy danych mogą być udostępniane prywatnie między osobami, a także publikowane w celu udostępniania ich światu - każdy zestaw danych ma DOI i można go cytować.
 • Portal Otwartych Danych Unii Europejskiej – uniwersalny punkt dostępu do danych publikowanych przez instytucje, agencje i inne organy Unii Europejskiej. Portal jest głównym elementem unijnej strategii otwartych danych.
 • RepOD - Repozytorium Otwartych Danych RepOD to repozytorium ogólnego przeznaczenia służące do otwartego udostępniania wszelkiego typu danych badawczych wytworzonych, zebranych lub opisanych na potrzeby działalności naukowej.)
 • MX-RDR - Macromolecular Xtallography Raw Data Repository MX-RDR to repozytorium służące do archiwizacji i udostępniania surowych danych dyfrakcyjnych zarejestrowanych dla kryształów makromolekuł.
 • Repozytoria rekomendowane przez czasopismo Nature
 • www.re3data.org (Registry of Research Data Repositorieshttp://www.re3data.org) – wyszukiwarka repozytoriów gromadzących dane badawcze
 • Wybrane repozytoria dziedzinowe otwartych danych badawczych (format:  pdf, rozmiar:  130 KB)
 • Zenodo - Repozytorium CERN i OpenAIRE
 • Repozytorium Danych Społecznych RDS to dziedzinowe repozytorium służące do otwartego udostępniania ilościowych oraz jakościowych danych społecznych.

Polecane linki

Przykładowe wykazy czasopism poświęconych danym badawczym