Otwarte Dane Badawcze

Most Wiedzy jako najbardziej wiarygodne repozytorium danych badawczych w Polsce

Informujemy, że Repozytorium otwartych danych badawczych  MOST Danych – część portalu Most Wiedzy, jako jedyne w Polsce uzyskało certyfikat jakości i wiarygodności CoreTrustSeal dla tzw. zaufanych repozytoriów. Nasza Uczelnia, na mocy umowy, uczestniczy w tym projekcie. Naukowcy ZUT w Szczecinie mogą bezpiecznie umieszczać swoje otwarte dane badawcze w repozytorium MOST Danych, które jest częścią portalu. Uzyskanie certyfikatu wymagało spełnienia wielu kryteriów drobiazgowo analizowanych przez ekspertów i stawia Repozytoriów w szeregu najbardziej zaufanych tego typu systemów i jest rekomendowane przez Komisję Europejską oraz agencje finansujące badania naukowe jako miejsce deponowania danych badawczych powstałych w ramach projektów.  Więcej informacji na temat certyfikatu znajduje się na stronie Politechniki Gdańskiej.
Lista certyfikowanych repozytoriów

Jednocześnie przypominamy, że wszelkich informacji na temat deponowania danych badawczych udziela dr hab. inż. Marta Piątek-Hnat, koordynator ds. otwartego dostępu w ZUT, Data Steward, kontakt: tel. 91 449-42-28, marta.piatek@zut.edu.pl.

Zasady raportowania projektów NCN

Informacje na temat prawidłowego sporządzania raportu projektu NCN

Ogólne informacje

Zarządzanie danymi badawczymi

Instrukcje i przykłady

dr hab. inż. Marta Piątek-Hnat, starszy specjalista
koordynator ds. otwartego dostępu w ZUT, Data Steward
tel. 91 449-42-28
marta.piatek@zut.edu.pl

 
Instrukcje i przykłady DMP wygenerowane za pomocą darmowych narzędzi opracowane przez Bibliotekę Główną ZUT w Szczecinie są dostępne po zalogowaniu się na platformie Moodle na stronie ZUT w zakładce E-usługi/E-edukacja/Kursy/Biblioteka Główna/Otwarte Dane Badawcze - plan zarządzania danymi 
Szkolenia i wykłady
Narzędzia
 • Data Stewardship Wizard  - kreator planów zarządzania danymi
 • DMPonline - narzędzie podobne do DMTPool zawierające bazę instytucji finansujących naukę w Wielkiej Brytanii
 • DMPtool - narzędzie przygotowujące szablony DMP dostosowane do wymaga amerykańskich grantodawców
 • RDMO (Research Data Management Organiser)  -  organizator zarządzania danymi badawczymi (RDMO), narzędzie open-source umożliwia instytucjom i badaczom planowanie i zarządzanie danymi badawczymi. RDMO może zgromadzić wszystkie istotne informacje dotyczące planowania i zarządzania danymi w całym cyklu życia danych badawczych
 • DOI Citation Formatter - narzędzie do automatycznego tworzenia cytowań danych badawczych w wybranych formatach na podstawie identyfikatora DOI

Repozytoria i wyszukiwarki

 • FAIRsharing - wyszukiwarka standardów i metadanych powiązana z repozytoriami dziedzinowymi
 • Joint Research Centre Data Catalogue - katalog danych Joint Research Centre (JRC) -  wewnętrznej jednostki naukowej Komisji Europejskiej,  zatrudniającej naukowców do prowadzenia badań w celu zapewnienia niezależnych opinii naukowych i wsparcia polityk Unii Europejskiej.
 • Mendeley Data  - to otwarte repozytorium danych badawczych, w którym naukowcy mogą przesyłać i udostępniać swoje dane badawcze. Zestawy danych mogą być udostępniane prywatnie między osobami, a także publikowane w celu udostępniania ich światu - każdy zestaw danych ma DOI i można go cytować.
 • Portal Otwartych Danych Unii Europejskiej – uniwersalny punkt dostępu do danych publikowanych przez instytucje, agencje i inne organy Unii Europejskiej. Portal jest głównym elementem unijnej strategii otwartych danych.
 • RepOD - Repozytorium Otwartych Danych RepOD to repozytorium ogólnego przeznaczenia służące do otwartego udostępniania wszelkiego typu danych badawczych wytworzonych, zebranych lub opisanych na potrzeby działalności naukowej.)
 • MX-RDR - Macromolecular Xtallography Raw Data Repository MX-RDR to repozytorium służące do archiwizacji i udostępniania surowych danych dyfrakcyjnych zarejestrowanych dla kryształów makromolekuł.
 • Repozytoria rekomendowane przez czasopismo Nature
 • www.re3data.org (Registry of Research Data Repositorieshttp://www.re3data.org) – wyszukiwarka repozytoriów gromadzących dane badawcze
 • Wybrane repozytoria dziedzinowe otwartych danych badawczych (format:  pdf, rozmiar:  130 kB)
 • Zenodo - Repozytorium CERN i OpenAIRE
 • Repozytorium Danych Społecznych RDS to dziedzinowe repozytorium służące do otwartego udostępniania ilościowych oraz jakościowych danych społecznych.

Polecane linki

Przykładowe wykazy czasopism poświęconych danym badawczym

Materiały ze szkolenia Narodowego Centrum Nauki 25 kwietnia 2023