Otwarte Dane Badawcze

Ogólne informacje

Zarządzanie danymi badawczymi

 Instrukcje i przykłady
Narzędzia
 • DMPtool - narzędzie przygotowujące szablony DMP dostosowane do wymaga amerykańskich grantodawców
 • DMPonline - narzędzie podobne Do DMTPool zawierające bazę instytucji finansujących naukę w Wielkiej Brytanii
 • Data Stewardship Wizard  - kreator zarządzania danymi
 • Research Data Management Organiser  -  organizator zarządzania danymi badawczymi (RDMO), narzędzie open-source umożliwia instytucjom i badaczom planowanie i zarządzanie danymi badawczymi. RDMO może zgromadzić wszystkie istotne informacje dotyczące planowania i zarządzania danymi w całym cyklu życia danych badawczych

Rekomendowane repozytoria i wyszukiwarki

 • RepOD - Repozytorium Otwartych Danych (CEON)
 • Zenodo - Repozytorium CERN i OpenAIRE
 • Mendeley Data  - to otwarte repozytorium danych badawczych, w którym naukowcy mogą przesyłać i udostępniać swoje dane badawcze. Zestawy danych mogą być udostępniane prywatnie między osobami, a także publikowane w celu udostępniania ich światu - każdy zestaw danych ma DOI i można go cytować.
 • Registry of Research Data Repositories – wyszukiwarka repozytoriów gromadzących dane badawcze

Polecane linki

 • Kolekcja Scientific data - czasopisma NATURE
 • GO FAIR to oddolna, inicjowana przez interesariuszy i samorządna inicjatywa, której celem jest wdrożenie zasad dotyczących danych FAIR, dzięki czemu dane będą dostępne, interoperacyjne i wielokrotnego użytku.
 • euroCRIS, założone w 2002 r., jest międzynarodowym stowarzyszeniem non-profit, które zrzesza ekspertów w zakresie ogólnych informacji badawczych, a w szczególności systemów informacji badawczej (CRIS).
 • Dataverse to aplikacja internetowa typu open source do udostępniania, przechowywania, cytowania, eksplorowania i analizowania danych badawczych.
 • Research Data Alliance  zrzesza ponad 9400 członków ze 137 krajów, RDA zapewnia neutralną przestrzeń, w której jej członkowie mogą się spotkać, aby opracować i przyjąć infrastrukturę promującą udostępnianie danych i badania oparte na danych.