Otwarte Dane Badawcze

Ogólne informacje

Zarządzanie danymi badawczymi

 Instrukcje i przykłady
Instrukcje i przykłady DMP wygenerowane za pomocą darmowych narzędzi opracowane przez Bibliotekę Główną ZUT w Szczecinie są dostępne po zalogowaniu się na platformie Moodle na stronie ZUT w zakładce E-usługi/E-edukacja/Kursy ogólnouczelniane/Plan Zarządzania Danymi Badawczymi

 

Narzędzia
 • DMPtool - narzędzie przygotowujące szablony DMP dostosowane do wymaga amerykańskich grantodawców
 • DMPonline - narzędzie podobne do DMTPool zawierające bazę instytucji finansujących naukę w Wielkiej Brytanii
 • Data Stewardship Wizard  - kreator zarządzania danymi
 • RDMO (Research Data Management Organiser)  -  organizator zarządzania danymi badawczymi (RDMO), narzędzie open-source umożliwia instytucjom i badaczom planowanie i zarządzanie danymi badawczymi. RDMO może zgromadzić wszystkie istotne informacje dotyczące planowania i zarządzania danymi w całym cyklu życia danych badawczych

Repozytoria i wyszukiwarki

Polecane linki

 • Materiały o danych badawczych na stronie Platformy Otwartej Nauki
 • Kolekcja Scientific data - czasopisma NATURE
 • GO FAIR to oddolna, inicjowana przez interesariuszy i samorządna inicjatywa, której celem jest wdrożenie zasad dotyczących danych FAIR, dzięki czemu dane będą dostępne, interoperacyjne i wielokrotnego użytku.
 • euroCRIS, założone w 2002 r., jest międzynarodowym stowarzyszeniem non-profit, które zrzesza ekspertów w zakresie ogólnych informacji badawczych, a w szczególności systemów informacji badawczej (CRIS).
 • Dataverse to aplikacja internetowa typu open source do udostępniania, przechowywania, cytowania, eksplorowania i analizowania danych badawczych.
 • Research Data Alliance  zrzesza ponad 9400 członków ze 137 krajów, RDA zapewnia neutralną przestrzeń, w której jej członkowie mogą się spotkać, aby opracować i przyjąć infrastrukturę promującą udostępnianie danych i badania oparte na danych.
 • UK Data Service  - brytyjski serwis finansowany przez Economic and Social Research Council (ESRC).  Można tu znaleźć wiele przewodników dotyczących otwartych danych badawczych, między innymi wszystkie polecane formaty danych.