Informacja normalizacyjna

Wyszukiwarka norm

 

Wyszukiwarka umożliwia dotarcie do informacji o Polskich Normach (PN) i Polskich Dokumentach Normalizacyjnych (PKN) aktualnych i wycofanych. Przy normach wycofanych podana jest informacja, czy norma jest wycofana bez zastąpienia, czy ma zastąpienie i przez jakie normy.

Ośrodek gromadzi i udostępnia:  

• polskie normy (aktualne i archiwalne)

• normy branżowe ( wszystkie są archiwalne od 2009 roku)

• czasopisma i literaturę fachową związaną z normalizacją.

Informacja normalizacyjna zapewnia łatwy dostęp do trwałego dorobku wiedzy, dostarcza informacji potrzebnych do pracy naukowej oraz porządkuje sprawy dotyczące wewnętrznej organizacji firmy. Znajomość norm i normalizacji z punktu widzenia ekonomicznego, technicznego i społecznego staje się niezbędna dla przyszłych inżynierów, menedżerów czy wykwalifikowanych pracowników.

Szukasz informacji dotyczących norm? Zapraszamy!

Dostarczamy informacji specjalistycznych dotyczących powiązań norm krajowych z normami międzynarodowymi i europejskimi oraz informacji o wprowadzeniach norm międzynarodowych i europejskich do norm krajowych. Udzielamy również informacji dotyczącej aktualizacji i wykazów norm na zamówiony temat.

Ośrodek Informacji Patentowej i Normalizacyjnej funkcjonuje na podstawie umowy zawartej między Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie a Polskim Komitetem Normalizacyjnym 

logo Polskiego Komitetu Normalizacyjnego