Informacja normalizacyjna

Baza norm

Wykaz norm polskich (PN) i norm branżowych (BN) dostępnych w formie papierowej w zbiorach Ośrodka. (format:  pdf, rozmiar:  22 MB)

Wyszukiwarka norm

Wyszukiwarka umożliwia dotarcie do informacji o Polskich Normach (PN) i Polskich Dokumentach Normalizacyjnych (PKN) aktualnych i wycofanych. Przy normach wycofanych podana jest informacja, czy norma jest wycofana bez zastąpienia, czy ma zastąpienie i przez jakie normy.

ASTM Standards and Engineering Digital Library

Baza obejmuje szeroki zakres zagadnień inżynierskich takich jak: lotnictwo, budownictwo, biomedycyna, chemia, ochrona środowiska, geologia, bezpieczeństwo i higiena przemysłowa, inżynieria materiałowa, mechaniczna, nuklearna, petrochemiczna, gleboznawstwo, inżynieria energii słonecznej,. Wydawcą bazy jest ASTM International, dawnej znane jako American Society and Materials. Jest to główna organizacja opracowująca normy techniczne w Stanach Zjednoczonych. Dostęp do bazy nie wymaga logowania i podawania hasła ale korzystanie z wyszukanych materiałów jest tylko do poziomu abstraktu.                                                                                                                                                                                

Ośrodek gromadzi i udostępnia:  

• polskie normy (aktualne i archiwalne)

• normy branżowe ( wszystkie są archiwalne od 2009 roku)

• czasopisma i literaturę fachową związaną z normalizacją.

Informacja normalizacyjna zapewnia łatwy dostęp do trwałego dorobku wiedzy, dostarcza informacji potrzebnych do pracy naukowej oraz porządkuje sprawy dotyczące wewnętrznej organizacji firmy. Znajomość norm i normalizacji z punktu widzenia ekonomicznego, technicznego i społecznego staje się niezbędna dla przyszłych inżynierów, menedżerów czy wykwalifikowanych pracowników.

Szukasz informacji dotyczących norm? Zapraszamy!

Dostarczamy informacji specjalistycznych dotyczących powiązań norm krajowych z normami międzynarodowymi i europejskimi oraz informacji o wprowadzeniach norm międzynarodowych i europejskich do norm krajowych. Udzielamy również informacji dotyczącej aktualizacji i wykazów norm na zamówiony temat.

Ośrodek Informacji Patentowej i Normalizacyjnej funkcjonuje na podstawie umowy zawartej między Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie a Polskim Komitetem Normalizacyjnym 

logo Polskiego Komitetu Normalizacyjnego