Springer (licencyjna)

Springer

Wielodziedzinowa baza zawierająca elektroniczne czasopisma i książki wydawcy.

Licencja Springer w roku 2019 obejmuje 2243 czasopisma bieżące oraz 453 czasopisma archiwalne, wraz ze wszystkimi rocznikami dostępnymi na serwerze wydawcy, przy czym dla ok. 1290 tytułów dostępne są głebokie archiwa do 1 wolumenu włącznie. Ponadto na serwerze wydawcy dostępne są ok. 600 czasopisma Open Access (patrz katalog z roku 2018 obejmujący wszystkie czasopisma, linki oraz dane o zakresie archiwów; analogiczny katalog na rok 2019 zostanie udostępniony wkrótce). Licencja krajowa Springer nie obejmuje czasopism nieanglojęzycznych oraz niektórych czasopism spoza kolekcji Springera udostępnianych na serwerze Springer Link w ramach indywidualnych subskrypcji, w tym 25 czasopism wydawnictwa ADIS oraz 46 czasopism wydawnictwa Palgrave. Użytkownicy licencji krajowej Springer mają prawo zamawiania prenumeraty drukowanej dowolnych czasopism objętych licencją po cenach obniżonych (Deep Discount Price, 25% ceny katalogowej). Licencja Springer obejmuje także program umożliwiający polskim autorom bezpłatne publikowanie artykułów Open Access w czasopismach hybrydowych, patrz Program publikowania otwartego Springer.

W ramach licencji krajowej Springer dostępne są także e-książki na zasadzie zakupionych licencji wieczystych lub tymczasowych dostępów testowych. Dotychczas zakupione zostały następujące zasoby: archiwa 26 serii książkowych obejmujące 10.430 wolumenów do rocznika 200816.653 e-książki anglojęzyczne wydane w latach 2004, 2005 i 2009-20119.492 e-książki anglojęzyczne wydane w roku 2017 oraz 10.026 e-książek anglojęzycznych wydanych w roku 2018. W roku 2019 i następnych planowane są w miarę dostępności środków zakupy zasobów, które na razie są dostępne testowo:

  • Springer Book Archive obejmuje anglo- i niemieckojęzyczne książki wydane w latach 1840-2005, w tym ok. 42.000 książek anglojęzycznych wydanych przed 2004 rokiem i nie objętych wcześniejszym zakupem, patrz katalogi: książki anglojęzyczne wydane do 1989, 1990-1999, 2000-2004 oraz książki niemieckojęzyczne wydane do 2004.
  • wszystkie książki z międzynarodowych (anglojęzycznych) kolekcji tematycznych Springera z roczników 2006-2008, 2012-2016 oraz 2019, w tym książki wydawane przez Palgrave Macmillan od 2016 roku, które zostały włączone do kolekcji Springera

Uwaga: dostęp testowy i planowane zakupy nie obejmują bazy danych SpringerProtocols.

Czasopisma i książki Springer są dostępne na platformie Wydawcy SpringerLink oraz są archiwizowane na platformie Infona w ICM z prawem bezterminowego dostępu dla wszystkich instytucji zgłoszonych do licencji. Na razie w ICM zarchiwizowane są wydania czasopism od 1997 roku do bieżących z codzienną automatyczną aktualizacją oraz książki zakupione w 2010 roku. Ponadto w serwisie WBN dostępna jest przeglądarka dziedzinowa i wyszukiwarka e-książek w WBN, która na razie obejmuje książki Springer zakupione w roku 2010, a docelowo będzie obejmować książki z wszystkich roczników oraz z licencji krajowych Elsevier i Wiley.

Czasopisma oraz książki elektroniczne Springer są udostępniane od roku 2010 w ramach krajowej licencji akademickiej koordynowanej przez ICM. Licencja obejmuje także program publikowania otwartego Springer. Umowa zawarta ze Springerem na lata 2019-2021 jest pierwszą w WBN umową transformacyjną w myśl planu S, tzn. umową, w której większa część dotychczasowej opłaty za dostęp do czasopism została przekształcona w opłatę za publikowanie otwarte (tzw. licencja Compact w terminologii Springera).

Na podstawie informacji ze strony ICM: link do strony ICM