Springer (licencyjna)

Springer »

Wielodziedzinowa baza zawierająca elektroniczne czasopisma i książki wydawcy.

Czasopisma oraz kolekcja książek elektronicznych Springer są udostępniane od roku 2010 w ramach krajowej licencji akademickiej. Obecnie przygotowywana jest nowa umowa na lata 2016-2018. Czasopisma i książki Springer są dostępne równolegle na platformie SpringerLink na serwerze wydawcy oraz na platformie Infona w ICM z codzienną automatyczną aktualizacją czasopism. Stara platforma ScienceServer w ICM została już zamknięta.

W roku 2015 licencja Springer obejmowała 1.878 czasopism bieżących oraz 401 czasopism archiwalnych wraz ze wszystkimi dostępnymi elektronicznie rocznikami archiwalnymi (dla ok. 1.290 tytułów dostępne są głębokie archiwa do 1 wolumenu włącznie), patrz katalog czasopism na rok 2015.  Archiwa czasopism sprzed 1997 roku dostępne są na razie tylko na serwerze SpringerLink, ale będą archiwizowane na serwerze krajowym.
Licencja krajowa Springer nie obejmuje: czasopism nieanglojęzycznych, niektórych czasopism na serwerze Springer Link, do których dostęp jest sprzedawany wyłącznie w ramach indywidualnych subskrypcji, 25 czasopism farmakologicznych ADIS (patrz arkusz "niedostępne" dołączony do katalogu 2015). W roku 2015 licencja nie obejmowała także ok. 130 innych czasopism, które Springer zaczął wydawać w latach 2013-2015. Czasopisma te zostaną włączone do licencji krajowej po podpisaniu nowej umowy z Wydawcą, co jest planowane na początek kwietnia 2016 (nie dotyczy to jednak kolekcji ADIS, która nadal nie będzie objęta licencją).

W ramach licencji krajowej udostępniane są także archiwa serii książkowych Springera
, w tym 17 serii od pierwszego wolumenu do rocznika 2008 oraz dalszych 9 serii z archiwami z lat 1997-2008, w sumie 10558 wolumenów (patrz także lista wolumenów w seriach książkowych), a także 16.700 e-książek anglojęzycznych wydanych przez Springera w latach 2004, 2005 i 2009-2011. ICM stara się o finansowanie zakupu e-książek Springera z lat 2006-2008 i 2012, a także zdigitalizowanego archiwum wszystkich książek wydanych przez Springera przed 2004 rokiem (ok. 50.000 tytułów anglojęzycznych). Książki te są już dostępne od początku roku 2014 na zasadzie testowej na platformie SpringerLink dla wszystkich instytucji korzystających z licencji krajowej Springer. Test ten został przedłużony na rok 2016.
Użytkownicy licencji krajowej Springer mają prawo zamawiania prenumeraty drukowanej dowolnych czasopism objętych licencją po cenach obniżonych (Deep Discount Price, 25% ceny katalogowej).
W ramach krajowej licencji akademickiej Springer działa dodatkowy program umożliwiający polskim autorom bezpłatne publikowanie artykułów Open Access w czasopismach hybrydowych Springer Open Choice.  Program ten został także przedłużony na rok 2016.

Na podstawie informacji ze strony ICM: http://vls.icm.edu.pl/zasady/index.html