Biblioteka Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska

 

Zasady funkcjonowania Biblioteki WBiIŚ

Biblioteka WBiIŚ działa w trybie stacjonarnym na zasadzie wypożyczalni, brak jest możliwości korzystania ze zbiorów na miejscu i korzystania z komputerów. Książki można zamawiać:

Po odbiór zamówionych materiałów proszę zgłaszać się po mailowym potwierdzeniu realizacji zamówienia.

Obowiązujące zalecenia sanitarne

  • W pomieszczeniu Biblioteki może jednocześnie przebywać 2 użytkowników
  • Należy zachować 2 metrową odległość i przestrzegać wyznaczonych na podłodze linii
  • Każdy użytkownik przychodzący do Biblioteki zobowiązany jest do zakrycia nosa i ust
  • Po wejściu do Biblioteki należy zdezynfekować ręce