Biblioteka Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Biblioteka Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Biblioteka WBiIŚ wchodzi w skład systemu biblioteczno-informacyjnego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
Biblioteka oferuje zbiory w wersji drukowanej i elektronicznej przeznaczone do prowadzenia działalności dydaktycznej i naukowej na kierunkach: budownictwo, budownictwo-inżynier europejski oraz inżynieria środowiska-instalacje budowlane.
Księgozbiór podzielony jest na kolekcje tematyczne związane z zagadnieniami: nauk ścisłych (matematyka, fizyka, geologia, hydraulika, chemia budowlana), technologią budownictwa (konstrukcje żelbetowe, stalowe, drewniane), teorią konstrukcji, typem obiektów (budownictwo lądowe, wodne), budownictwem energooszczędnym, ekonomiką budowy oraz inżynierią środowiska. 
W Bibliotece realizowane są wypożyczenia krótkoterminowe. Oferujemy wolny dostęp do zbiorów, możliwość skorzystania z komputerów stacjonarnych z dostępem do internetu oraz internet bezprzewodowy wi-fi. Dostępna jest usługa drukarki samoobsługowej Zeccer.