Pomoc bibliotekarza

Przydatne linki

Księgozbiór

Księgozbiór Biblioteki Wydziału Elektrycznego podzielony jest na działy odpowiadające konkretnym dziedzinom wiedzy np.: Dział IX – Elektronika i telekomunikacja, Dział IIm – Matematyka, Dział XI – Informatyka itp. Szybkie odnalezienie na półce odpowiedniej książki umożliwi spisywanie z katalogu ALEPH tzw. sygnatury 2, ponieważ określa ona dział, do którego została przydzielona dana książka oraz jej numer. 

Szczegółowy podział księgozbioru Biblioteki Wydziału Elektrycznego:

 • Dział I e       Encyklopedie, leksykony, poradniki
 • Dział I s       SłownikiDział II ch    Chemia, elektrochemia
 • Dział II d      Diagnostyka, badania niezawodności urządzeń
 • Dział II f       Fizyka
 • Dział II m     Matematyka
 • Dział II r      Rysunek techniczny
 • Dział III e    Elektrotechnika, elektromagnetyzm, teoria obwodów
 • Dział III m   Materiałoznawstwo, badanie i obróbka materiałów
 • Dział III t     Technika wysokich napięć, technika odgromowa
 • Dział IV e     Elektrownie konwencjonalne
 • Dział IV g     Gospodarka energetyczna
 • Dział IV o     Ochrona środowiska, ekologia
 • Dział IV p     Proekologiczne źródła energii, energetyka odnawialna
 • Dział V e      Energoelektronika
 • Dział V m     Maszyny elektryczne, napęd elektryczny
 • Dział V p      Elektromechaniczne przetwarzanie energii, mechatronika
 • Dział V s      Specjalne zastosowania maszyn elektrycznych (technika samochodowa, krętowa, motoryzacyjna, trakcje elektryczne itp.)
 • Dział VI g    Grzejnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja
 • Dział VI i     Instalacje elektryczne
 • Dział VI o    Oświetlenie
 • Dział VI p    Przepisy, bhp, ochrona przeciwpożarowa, ochrona przeciwporażeniowa
 • Dział VI s    Sieci elektroenergetyczne, systemy energetyczne
 • Dział VI z    Zabezpieczenia, urządzenia elektryczne
 • Dział VII e   Pomiary elektryczne wielkości elektrycznych
 • Dział VII n  Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych
 • Dział VII p  Przyrządy pomiarowe
 • Dział VII t  Teoria pomiarów
 • Dział VIII a Automatyka
 • Dział VIII r Robotyka, teoria regulacji
 • Dział VIII s Teoria sterowania, Sterowniki
 • Dział IX e  Podstawy elektroniki, elektronika analogowa    i cyfrowa,elektronika półprzewodnikowa, układy programowalne, technika cyfrowa
 • Dział IX p   Przetwarzanie sygnałów, teoria sygnałów i informacji, przetworniki danych , filtry analogowe i cyfrowe
 • Dział IX t   Sieci telekomunikacyjne, telekomunikacja, telewizja, radio,technika mikrofalowa, magnetofony, GPS, telefonia komórkowa
 • Dział IX a   Akustyka, elektroakustyka, dźwięk, kompresja dźwięku, głośniki
 • Dział IX o   Obraz, fotografia, przetwarzanie obrazów, kompresja obrazów 
 • Dział X b    Inżynieria biomedyczna,
 • Dział X n   Sieci neuronowe, sztuczna inteligencja, algorytmy genetyczne
 • Dział X z    Zagrożenia elektryczne w środowisku człowieka
 • Dział XI      Sprzęt, oprogramowanie i sieci komputerowe, mikrokontrolery
 • Dział XII    Optoelektronika, technika światłowodowa, lasery

Zasady korzystania ze zbiorów:

- do wypożyczania książek niezbędna jest elektroniczna legitymacja studencka, która pełni funkcję karty bibliotecznej po uprzednim uaktywnieniu konta w Wypożyczalni w Bibliotece Głównej.
- zwrotu książek można dokonywać bez w/w dokumentu

- zbiory Biblioteki podzielone są na 3 części:
    * zbiory „na sali” - wolny dostęp do zbiorów
    * zbiory „podręczne” - książki  znajdujące się na wydzielonym 
                                      obszarze,  do których bezpośredni dostęp mają 
                                      wyłącznie bibliotekarze; zbiory te są podawane 
                                      studentowi na wyraźne życzenie 
   * zbiory „magazynowe” -  książki lub czasopisma znajdujące się 
                                           w magazynach
- obowiązki czytelnika:

         * pozostawienie w szatni wierzchniego okrycia
         * wpisanie się do zeszytu odwiedzin
         * zachowanie ciszy
         * wyłączenie telefonów komórkowych.
Serdecznie zapraszamy!

Fizyka dla szkół wyższych

Zachęcamy do zapoznania się z darmowym podręcznikiem "Fizyka dla szkół wyższych"

Oto linki do wszystkich trzech tomów nowego, darmowego podręcznika „Fizyka dla szkół wyższych" (w wersji online lub w PDF):

Fizyka dla szkół wyższych" Tom 1

Fizyka dla szkół wyższych" Tom 2

Fizyka dla szkół wyższych" Tom 3

  Korzyści dla studentów i wykładowców:

 • Dostęp bez logowania i bez opłat. 
 • Widok online w przeglądarce lub PDF. 
 • Wysoka jakość i klarowny układ treści.
 • Mnóstwo zadań i przykładów. 
 • Nowoczesny przekaz treści
 • Najbardziej aktualna publikacja na rynku (polska wersja opublikowana w 2018 r., amerykańska wersja opublikowana w 2016 r.)

Korzyści dla wykładowców:

 • Legalne darmowe kopiowanie całości lub fragmentów publikacji.
 • Legalna darmowa modyfikacja i udostępnianie skopiowanej treści.
 • Podręcznik obejmuje kompletny kurs fizyki ogólnej. 
 • Możliwość umiędzynarodowienia procesu kształcenia - na OpenStax.org dostępna jest darmowa wersja podręcznika w jęz. angielskim (University Physics, vol. 1-3.)