Pomoc bibliotekarza

Księgozbiór Biblioteki Wydziału Elektrycznego podzielony jest na działy odpowiadające konkretnym dziedzinom wiedzy np.: Dział IX – Elektronika i telekomunikacja, Dział IIm – Matematyka, Dział XI – Informatyka itp. Szybkie odnalezienie na półce odpowiedniej książki umożliwi spisywanie z katalogu ALEPH tzw. sygnatury 2, ponieważ określa ona dział, do którego została przydzielona dana książka oraz jej numer. 

Szczegółowy podział księgozbioru Biblioteki Wydziału Elektrycznego:
 

Dział I e       Encyklopedie, leksykony, poradniki

Dział I s       Słowniki

Dział II ch    Chemia, elektrochemia

Dział II d      Diagnostyka, badania niezawodności urządzeń

Dział II f       Fizyka

Dział II m     Matematyka

Dział II r      Rysunek techniczny

Dział III e    Elektrotechnika, elektromagnetyzm, teoria obwodów

Dział III m   Materiałoznawstwo, badanie i obróbka materiałów

Dział III t     Technika wysokich napięć, technika odgromowa

Dział IV e     Elektrownie konwencjonalne

Dział IV g     Gospodarka energetyczna

Dział IV o     Ochrona środowiska, ekologia

Dział IV p     Proekologiczne źródła energii, energetyka odnawialna

Dział V e      Energoelektronika

Dział V m     Maszyny elektryczne, napęd elektryczny

Dział V p      Elektromechaniczne przetwarzanie energii, mechatronika

Dział V s      Specjalne zastosowania maszyn elektrycznych (technika 
                    samochodowa, krętowa, motoryzacyjna, trakcje 
                    elektryczne itp.)

Dział VI g    Grzejnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja

Dział VI i     Instalacje elektryczne

Dział VI o    Oświetlenie

Dział VI p    Przepisy, bhp, ochrona przeciwpożarowa, ochrona 
                   przeciwporażeniowa

Dział VI s    Sieci elektroenergetyczne, systemy energetyczne

Dział VI z    Zabezpieczenia, urządzenia elektryczne

Dział VII e   Pomiary elektryczne wielkości elektrycznych

Dział VII n  Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych

Dział VII p  Przyrządy pomiarowe

Dział VII t  Teoria pomiarów

Dział VIII a Automatyka

Dział VIII r Robotyka, teoria regulacji

Dział VIII s Teoria sterowania, Sterowniki

Dział IX e  Podstawy elektroniki, elektronika analogowa    i cyfrowa,elektronika półprzewodnikowa, układy programowalne, technika cyfrowa

Dział IX p   Przetwarzanie sygnałów, teoria sygnałów i informacji, przetworniki danych , filtry analogowe i cyfrowe

Dział IX t   Sieci telekomunikacyjne, telekomunikacja, telewizja, radio,technika mikrofalowa, magnetofony, GPS, telefonia komórkowa

Dział IX a   Akustyka, elektroakustyka, dźwięk, kompresja dźwięku, głośniki

Dział IX o   Obraz, fotografia, przetwarzanie obrazów, kompresja obrazów  

Dział X b    Inżynieria biomedyczna,

Dział X n   Sieci neuronowe, sztuczna inteligencja, algorytmy genetyczne

Dział X z    Zagrożenia elektryczne w środowisku człowieka

Dział XI      Sprzęt, oprogramowanie i sieci komputerowe, mikrokontrolery

Dział XII    Optoelektronika, technika światłowodowa, lasery

Zasady korzystania ze zbiorów:

- do wypożyczania książek niezbędna jest elektroniczna legitymacja studencka, która pełni funkcję karty bibliotecznej po uprzednim uaktywnieniu konta w Wypożyczalni w Bibliotece Głównej.

- zwrotu książek można dokonywać bez w/w dokumentu

- zbiory Biblioteki podzielone są na 3 części:

    * zbiory „na sali” - wolny dostęp do zbiorów

    * zbiory „podręczne” - książki  znajdujące się na wydzielonym 
                                      obszarze,  do których bezpośredni dostęp mają 
                                      wyłącznie bibliotekarze; zbiory te są podawane 
                                      studentowi na wyraźne życzenie 

   * zbiory „magazynowe” -  książki lub czasopisma znajdujące się 
                                           w magazynach


- obowiązki czytelnika:
         * pozostawienie w szatni wierzchniego okrycia
         * wpisanie się do zeszytu odwiedzin
         * zachowanie ciszy
         * wyłączenie telefonów komórkowych.

Serdecznie zapraszamy!