Przedłużanie wypożyczeń

Przedłużenia terminu wypożyczeń można dokonać za pośrednictwem Wypożyczalni poprzez:

W celu przedłużenia wypożyczeń materiałów z Bibliotek Specjalistycznych należy kontaktować się bezpośrednio z właściwą Biblioteką.

Przedłużeniu nie podlegają materiały przetrzymane (naliczyła się kara) lub zarezerwowane przez innego czytelnika zgodnie z Regulaminem korzystania ze zbiorów i usług BG ZUT. (format:  pdf, rozmiar:  7,26 MB)