Wiley Online Library (licencyjna)

Wiley Online Library

Licencja obejmuje 1383 czasopism z kolekcji Full Collection 2021 (format:  xlsx, rozmiar:  139 KB) z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych wraz z archiwami od 1997 roku. W ramach licencji krajowej nie są dostępne czasopisma spoza kolekcji Full (108 czasopism udostępnianych na platformie Wiley na rzecz różnych towarzystw naukowych, patrz dodatkowy arkusz “Titles out of collection” dołączony do katalogu Full Collection 2018). W katalogu znajduje się dodatkowo arkusz z tytułami OA i Free (126 tytułów), tytułami darmowymi Opt-in (30 tytułów), jak i arkusz z tytułami, które od roku 2018 nie będą już wydawane przez Wileya (27 tytułów). Instytucje korzystające z licencji krajowej Wiley mogą dodatkowo kupować wersje drukowane czasopism z kolekcji Full w cenie DDP (20% ceny katalogowej).

W maju 2016 licencja krajowa Wiley została rozszerzona o 2450 książek elektronicznych wydanych w latach 2009 i 2015 - katalog. Elektroniczne wersje książek dostępne w ramach licencji krajowej do nieograniczonego użytku dla instytucji określane są przez Wileya terminem “o-book” w odróżnieniu od wersji “e-book” sprzedawanych do jednorazowego pobrania dla indywidualnych klientów.

Czasopisma oraz książki Wiley są dostępne na serwerze wydawcy Wiley Online Library. Roczniki czasopism z okresu licencji krajowej (od 2012 roku) oraz zakupione książki są archiwizowane na platformie Infona w ICM z prawem bezterminowego dostępu dla wszystkich instytucji akademickich w kraju.
Czasopisma i książki Wiley są udostępniane w ramach krajowej licencji akademickiej koordynowanej przez ICM.
Na podstawie informacji ze strony ICM: link do strony ICM