Nowości

Rok 2022

 1. Deep learning : praktyczne wprowadzenie z zastosowaniem środowiska Pythona / Ron Kneusel ; przekład: Krzysztof Sawka. --  Gliwice : Helion, copyright 2022
     Sygnatura 2: XX-160
 2. Uczenie głębokie i sztuczna inteligencja : interaktywny przewodnik ilustrowany / Jon Krohn, Grant Beyleveld, Aglaé Bassens ; przekład: Andrzej Watrak. --  Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright © 2022.
    Sygnatura 2: XX-161
 3. Algorytmy w Pythonie : techniki programowania dla praktyków / Piotr Wróblewski. --  Gliwice : Helion S.A., © 2022.
    Sygnatura 2: XIV-132
 4. Zrównoważony kod : dobre praktyki i heurystyki dla inżynierów oprogramowania / Mark Seemann ; przedmowa Robert C. Martin ; przekład Joanna Zatorska. --  Gliwice : Helion, copyright © 2022.
    Sygnatura 2: XIII-343
 5. Kafka w praktyce : przetwarzanie strumieniowe i potoki danych o dużej skali / Gwen Shapira, Todd Palino, Rajini Sivaram, Krit Petty ; przekład Lech Lachowski. --  Gliwice : Helion, © 2022.
      Sygnatura 2: XIIa-345
 6. Architektura oprogramowania w praktyce / Len Bass, Paul Clements, Rick Kazman ; przekład: Tomasz Walczak. --  Gliwice : Helion, copyright 2022.
      Sygnatura 2: XIII-346
 7. Strategia UX : techniki tworzenia innowacyjnych rozwiązań cyfrowych / Jaime Levy ; przekład: Bartosz Sałbut, Maksymilian Gutowski. --  Gliwice : Helion S.A., © 2022.
      Sygnatura 2: IIIc-165
 8. Python i AI dla e-commerce / Sebastian Kondracki. --  Gliwice : Helion, copyright 2022.
     Sygnatura 2: XX-159
 9. Wspomaganie decyzji w praktyce inżynierskiej : metody, algorytmy, przykłady / Marianna Jacyna. --  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, copyright © 2022.
     Sygnatura 2: IIIM-84
 10. Aktywne wykrywanie zagrożeń w systemach IT w praktyce : wykorzystywanie analizy danych, frameworku ATT&CK oraz narzędzi open source / Valentina Costa-Gazcón ; przekład Piotr Rakowski. --  Gliwice : Helion, © 2022.
     Sygnatura 2: XXIII-229
 11. Prawa UX : jak psychologia pomaga w projektowaniu lepszych produktów i usług / Jon Yablonski ; przekład: Maksymilian Gutowski. --  Gliwice : Helion, © 2021
     Sygnatura 2: IIIc-166
 12. Krótki kod o wielkich możliwościach / Marc Loy ; przekład: Jacek Janusz. --  Gliwice : Helion, © 2022.
      Sygnatura 2: XV-17
 13. Wstęp do analizy matematycznej, algebry i równań różniczkowych : zadania dla studentów i kandydatów na studia / Michał Kremzer. --  Gliwice : Wydawnictwo Naukowe Helion, © 2022.
      Sygnatura 2: V-154
 14. Django : tworzenie nowoczesnych aplikacji internetowych w Pythonie / Ben Shaw, Saurabh Badhwar, Andrew Bird, Bharath Chandra K S, Chris Guest ; przekład: Joanna Zatorska. --  Gliwice : Helion, © 2022.
     Sygnatura 2: XIIa-1
 15. React : receptury : poradnik dla zaawansowanych / David Griffiths, Dawn Griffiths ; przekład: Piotr Rajca. --  Gliwice : Helion, © 2022.
     Sygnatura 2: XIII-340
 16. Koncepcja Domain-Driven Design : dostosowywanie architektury aplikacji do strategii biznesowej / Vlad Khononov ; przekład Radosław Meryk. --  Gliwice : Helion, © 2022
     Sygnatura 2: XIII-342
 17. Architektura oprogramowania bez tajemnic : wykorzystaj jezyk C++ do tworzenia wydajnej aplikacji i systemów / Adrian Ostrowski, Piotr Gaczkowski ; przekład Krzysztof Bąbol. --  Gliwice : Helion, copyright © 2022.
     Sygnatura 2: XIII-248
 18. Programowanie sterowane testami w Pythonie : jak tworzyć skalowalne zestawy testów i aplikacji / Alessandro Molina ; przekład: Robert Górczyński. --  Gliwice : Helion S.A., © 2022
     Sygnatura 2: XIII-247
 19. Inżynieria danych na platformie AWS : jak tworzyć kompletne potoki uczenia maszynowego / Chris Fregly, Antje Barth ; przekład: Tomasz Walczak. --  Gliwice : Helion, © 2022.
      Sygnatura 2: XIX-163
 20. Nauka programowania opartego na testach : jak pisać przejrzysty kod w kilku językach programowania / Saleem Siddiqui ; przekład: Lech Lachowski. --  Gliwice : Helion S.A, © 2022.
      Sygnatura 2: XIII-341
 21. Informatyka w ogólnym zarysie / J. Glenn Brookshear, Dennis Brylow ; przekład Magdalena Rogulska, Mariusz Rogulski na zlecenie WITKOM Witold Sikorski. --  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., 2022.
      Sygnatura 2: IX-20/A1
 22. Modeling decision trees with SilverDecisions / edited by Przemysław Szufel, Michał Jakubczyk, Bogumił Kamiński ; Polish National Agency for Academic Exchange. --  Warsaw : SGH Publishing House, 2022.
      Sygnatura 2: XIV-4
 23.  Warsztat hakera : testy penetracyjne i innne techniki wykrywania podatności / Matthew Hickey, Jennifer Arcuri ; przekład: Wojciech Moch. --  Gliwice : Helion, © 2022
     Sygnatura 2: XXIII-228
 24. Matematyka dyskretna dla praktyków : algorytmy i uczenie maszynowe w Pythonie / Ryan T. White, Archana Tikayat Ray ; przekład: Filip Kamiński. --  Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright © 2022.
      Sygnatura 2: V-137
 25.  Elementarna teoria liczb / Wacław Marzantowicz, Piotr Zarzycki. --  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright © 2022.
      Sygnatura 2: V-152
 26.  Historia nauki : od rolnictwa do sztucznej inteligencji / Mary Cruse ; przekład: Fabian Tryl. --  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2022.
      Sygnatura 2: IV-321
 27.  Teoria liczb z programem Mathematica / Piotr Zarzycki. --  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright © 2022.
       Sygnatura 2: V-151
 28.  Elektronika bez oporu : praktyczne przykłady / Witold Wrotek. --  Gliwice : Helion, copyright © 2022.
      Sygnatura 2: VIII-127
 29.  Czysty kod w Pythonie : twórz wydajny i łatwy w utrzymaniu kod / Mariano Anaya ; przekład Radosław Meryk. --  Gliwice : Helion, copyright © 2022.  
     Sygnatura 2: XIII-246
 30.  Hakowanie internetu rzeczy w praktyce : przewodnik po skutecznych metodach atakowania IoT / Fotios Chantzis, Ioannis Stais, Paulino Calderon, Evangelos Deirmentzoglou, Beau Woods ; przekład: Andrzej Watrak. --  Gliwice : Helion, copyright 2022.
      Sygnatura 2: XXIII-225
 31. Pragmatyczny programista : od czeladnika do mistrza / David Thomas, Andrew Hunt ; przekład : Radosław Meryk, Mikołaj Szczepaniak ; słowo wstępne Saron Yitbarek. --  Gliwice : Helion, copyright © 2021.
     Sygnatura 2: XIII-245
 32. C++20 : laboratorium / Dawid Farbaniec. --  Gliwice : Helion SA, copyright 2022.
     Sygnatura 2: XV-1