Polecane linki

Arkusz wydawniczy

Arkusz wydawniczy - jak obliczyć?

CHEMSPIDER

Chemspider to darmowa baza struktur chemicznych, zapewniająca szybki dostęp do ponad 50 milionów substancji, właściwości i związanych z nimi informacji, pochodzących z ok. 500 źródeł. Stanowi wiarygodne źródło bezpłatnej informacji, ponieważ należy do Royal Society of Chemistry.

Database of Zeolite Structures

DECHEMA

DECHEMA czyli  Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie e.V. (Towarzystwo Inżynierii Chemicznej i Biotechnologii) zrzesza ekspertów z szerokiego zakresu dyscyplin, instytucji i pokoleń aby stymulować wymianę naukową w dziedzinie inżynierii chemicznej, inżynierii procesowej i biotechnologii.Oferuje bazy danych DETHERM i CHEMSAFE, zawierające dane termofizyczne oraz parametry bezpieczeństwa substancji palnych.

Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych - SIGMA - ALDRICH

Lista czasopism chemicznych w otwartym dostępie

Merck Chemical Databases

MinCryst - Crystallographic and Crystallochemical Database for Mineral and their Structural Analogues

NIST

Patenty japońskie (tłumaczenia na język angielski)

Polska Izba Przemysłu Chemicznego; Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) Wytyczne dla Branży Chemicznej w Polsce

Polskie Odczynniki Chemiczne

Poradniki BAT dla wszystkich branż (Ministerstwo Środowiska)

SDBS- Integrated Spectral Data Base System for Organic Compounds

TOXNET

Uciążliwość zapachowa

Urząd Patentowy RP

WebElements