Godziny otwarcia

Tymczasowe zmiany w godzinach pracy

 

W okresie od 1.07.2022 r. do 31.08.2022 r.  BWI czynna w godzinach 9:00-14:00.

 

Terminy zamknięcia BWI w okresie wakacyjnym: 

29.07.2022 r.

12-26.08.2022 r.

19-23.09.2022 r.

Terminy zwrotów wypożyczonych materiałów przypadające na ww. okres zostaną przedłużone.

Naliczanie kar w okresie zamknięcia Biblioteki jest zawieszone.

Wypożyczone materiały można zwracać do Wypożyczalni BG, Ku Słońcu 140 lub do Biblioteki Wydz. Architektury, Żołnierska 50.

Stałe godziny otwarcia Biblioteki 

poniedziałek - piątek     9.00-15.00