Nowości

tytuł: Zmiany parametrów konsolidowania podłoża organicznego
autor: Roman Bednarek
wydawnictwo:  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2019
opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: VIII-38 z
tytuł: Wybrane zagadnienia projektowania stalowych konstrukcji prętowych z wykorzystaniem programu: Autodesk Robot Structural Analysis
autor: Tomasz Falborski
wydawnictwo:  Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2020
opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: VIb-41
tytuł: Podstawy komputerowego wspomagania projektowania
autor: Jakub Drewnowski
wydawnictwo:  Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2019
opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: XII - 34
tytuł: Paliwa gazowe. Podstawy efektywnego i ekologicznego wykorzystania
autor: Aleksander Szkarowski
wydawnictwo:  PWN, 2020
opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: XIIa-215
tytuł: Geodezja - od taśmy mierniczej do krokiewki
autor: Zygmunt Kurałowicz
wydawnictwo:  Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2020
opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: IVd-25
tytuł: Podstawy geodezyjnego wyznaczania przemieszczeń
autor: Witold Prószyński
wydawnictwo:  Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej,  2015
opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: IVd-33
tytuł: Właściwości cieplne betonowych osłon biologicznych w instalacjach biologicznych
autor: Roman Jaskólski
wydawnictwo:  Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2019
opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: XIIIa-189
tytuł: Modelowanie matematyczne zjawisk lodowych na wodach śródlądowych
autor: Tomasz Kolerski
wydawnictwo:  Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2019
opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: IVc - 53
tytuł: OpenRoads Designer. Projektowanie dróg w BIM
autor: Krzysztof Jędrych
wydawnictwo:  Multiconsult, 2020
opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: X-25
tytuł: Podstawy fizyki. Tom 1,2
autor: Halliday Resnick Walker
wydawnictwo:  PWN, 2020
opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: IV - 56/1,2
tytuł: Energetyka wodorowa
autor: Tadeusz Chmielniak
wydawnictwo:  PWN, 2020
opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: II-30
tytuł: Gruntowo-powłokowe konstrukcje z blach falistych
autor: Leszek Madaj
wydawnictwo:  WKŁ, 2020
opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: X-24
tytuł: Termodynamika odnawialnych źródeł energi
autor: Zbigniew Wrzesiński
wydawnictwo:  Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2017
opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: IV - 43
tytuł: Konstrukcje wieżowe żelbetowe i murowe
autor: Marek Lechman
wydawnictwo:  Instytut Techniki Budowlanej, 2020
opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: VIa - 50
tytuł: Obliczanie konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2
autor: Michał Knauff
wydawnictwo:  Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2018
opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: VIa - 31 z
tytuł: Inżynieria betonowych nawierzchni drogowych
autor: Michał A. Glinicki
wydawnictwo:  Wydawnictwo Naukowe PWN SA, copyright © 2019
opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: X - 17 z
tytuł: Innowacyjne węzły konstrukcji stalowych
autor: Jerzy Kazimierz Szlendak
wydawnictwo:   Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019
opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: VIb-28
tytuł: Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych
autor: Starosolski Włodzimierz
wydawnictwo:   Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019
opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: VIa-353/6
tytuł: Inteligentny budynek : poradnik projektanta, instalatora i użytkownika
autor:  Duszczyk, Krzysztof. Dubrawski, Andrzej. Autor Dubrawski, Albert Paweł, Szafrański, Mariusz, Pawlik Marcin
wydawnictwo:   Wydawnictwo Naukowe PWN SA, copyright 2019
opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: II-43z
tytuł: Geosyntetyki w budownictwie wodnym
autor:  Krystyna Kazimierowicz-Frankowska
wydawnictwo:   Wydawnictwo Naukowe PWN SA,  2019
opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: XI -45
tytuł: Budowa dróg : podstawy projektowania
autor:  Wiesław Stanisław Młodożeniec
wydawnictwo:   BEL Studio Sp. z. o.o., 2020
opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: X - 21 z
tytuł: Wzmacnianie podłoża w gruntach zapadowych i nienasyconych
autor:  Janusz Witalis Kozubal
wydawnictwo:   Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2019
opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: VIII-36
tytuł: Wzmacnianie pod obciążeniem stalowo-betonowych belek zespolonych w analizie numerycznej i badaniach doświadczalnych
autor:  Piotr Szewczyk
wydawnictwo:   Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego , 2019
opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: VII - 221 z
tytuł: Zastosowanie metod dostrajania modeli dyskretnych oraz transformaty falkowej do diagnostyki uszkodzeń belek zespolonych
autor:  Agnieszka Pełka-Sawenko
wydawnictwo:   Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego , 2019
opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: VII - 220 z
tytuł: Obliczenia numeryczne na zmiennych losowych
autor:  Marcin Korzeń
wydawnictwo:   Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego , 2013
opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: IVa - 9
tytuł: Asymptotyczne warunki brzegowe dla stacjonarnych zagadnień elektromagnetycznych w obszarach nieorganicznych - algorytmy metody elementów skończonych
autor:  Stanisław Gratkowski
opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: IV-36
wydawnictwo:   Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego , 2009
tytuł: Zbuduj sam drewniany dom : instrukcja montażu krok po kroku
autor:  Marek Bajer
wydawnictwo:   Architektoniczna Pracownia Projektowa Bajer Dom, 2018
opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: VIc - 15 z
tytuł: Teoria wymiany ciepła
autor:  Jan Madejski
wydawnictwo:   Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1998
opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: IV - 82 
tytuł: Przewodzenie ciepła: model hiperboliczny i relaksacyjny
autor: Leszek Malinowski
wydawnictwo:   Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2009
opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: IV - 41
tytuł: Diagnostyka obiektów budowlanych : zasady wykonywania ekspertyz
autor:  Antoni Biegus [i 23 pozostałych] ; pod redakcją Leonarda Runkiewicza
wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN SA,  2020
opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: XIIIb-252 
tytuł: Budownictwo morskie : wybrane zagadnienia wraz z przykładami obliczeniowymi
autor:  Waldemar Magda
wydawnictwo:   Wydawnictwo Naukowe PWN SA, copyright © 2020
opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: XI-31 z