Nowości

                                                                                      Nowości (styczeń, 2024)

dekoracyjne

 • Energetyka i ochrona środowiska : generowanie i magazynowanie energii : odpady energetyczne : analiza cyklu życia / redakcja naukowa Ewa Klugmann-Radziemska. --  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2023, Sygnatura 2: II - 125
 • Określenie mechanizmów formowania się oporu pobocznicy i podstawy pala podczas obciążania statycznego / Krzysztof Żarkiewicz. --  Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2023, Sygnatura 2: VIII-136
 • Problemy techniczno-prawne utrzymania obiektów budowlanych : ogólnopolska konferencja ; Warszawa, 22-23 stycznia 2016 roku / Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, 2016, Sygnatura 2: konf - 31
 • Designing timber buildings / Fausto Sanna. --  Marlborough, Wiltshire : The Crowood Press, 2022, Sygnatura 2: VIc - 84
 • Instalacje w budynkach wielorodzinnych : wentylacja, ogrzewanie, wod-kan / Redakcja Joanna Ryńska, Waldemar Joniec, Agnieszka Orysiak. Warszawa : Grupa Medium, 2022, Sygnatura 2: XIIa - 227
 • Kierunki i perspektywy rozwoju odnawialnych źródeł energii : wybrane aspekty : monografia / pod redakcją Anny Gawlak ; Politechnika Częstochowska ; autorzy: Anna Gawlak [i 9 pozostałych]. --  Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2022, Sygnatura 2: II - 121
 • Zarządzanie wartością inwestycji w odnawialne źródła energii / pod redakcją Magdaleny Ligus ; autorzy rozdziałów Piotr Danielski [i 7 pozostałych]. --  Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2019, Sygnatura 2: XIII-127
 • Współcześnie stosowane deskowania indywidualne i systemowe / Kazimierz Wysocki. --  Krosno : Wydawnictwo i Handel Książkami "KaBe" s.c., 2019, Sygnatura 2: VIc - 74
 • Ocena efektywności inwestycji / Radosław Pastusiak. --  Warszawa : CeDeWu, 2023, Sygnatura 2: XIII-135
 • Warunki kontraktowe dla inwestorów i wykonawców / Aleksandra Błaszczyńska-Śmigielska. --  Warszawa : Wydawnictwo Must Read Media, 2022, Sygnatua2: XIII-128
 • Powietrze atmosferyczne : jakość - zagrożenia - ochrona : praca zbiorowa / pod redakcją Kazimierza Gaja i Józefa Kuropki. --  Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2016, Sygnatua2: XVIII-61
 • Podstawy gospodarki komunalnej : współczesne zagadnienia sektorów inżynieryjnych / Sławczo Denczew. --  Białystok : Oficyna Wydawnicza Politechniki Białosktockiej, 2011, Sygnatura 2: XIIa - 226
 • Budownictwo wodne. Cz. 4, Budowa jazów : podręcznik do użytku inżynierów i słuchaczów szkół politechnicznych / Maksymiljan Matakiewicz. --  Byton : polskaksiegarnia.pl, [2023], Sygnatura 2: XI - 57/4
 • Krzywe przejściowe w trasowaniu dróg : teoria i praktyka / Andrzej Kobryń. --  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, copyright©2023.
    399 stron : ilustracje ;  24 cm. Sygnatura 2: X - 54
 • Energetyka słoneczna : nasłonecznienie i praktyczna efektywność mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Polski / Mateusz Ilba. --  Warszawa : CeDeWu, 2022. Sygnatura 2: II - 119
 • Wykorzystanie energii wiatru : wiatraki, farmy wiatrowe / Zygmunt Katolik. --  Warszawa : POLCEN, 2023. Sygnatura 2: II - 120
 • Instalacje w hotelach i pensjonatach / Redakcja Joanna Ryńska, Waldemar Joniec, Agnieszka Orysiak. --  Warszawa : Grupa Medium, 2023. Sygnatura2 - XIIa-231
 • QGIS 3.14 : tworzenie i analiza map / Bartłomiej Iwańczak. --  Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright 2021. Sygnatura2 - IVd - 99
 • Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim/ Bartłomiej Igliński, Urszula Kiełkowska, Michał Bernard Pietrzak, Mateusz Skrzatek. --  Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2023, Sygnatura 2: II - 107