Nowości

tytuł: Zmiany parametrów konsolidowania podłoża organicznego
autor:
 Roman Bednarek
wydawnictwo
:  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2019
opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: VIII-38 z

tytuł: Termodynamika odnawialnych źródeł energii
autor:
 Zbigniew Wrzesiński
wydawnictwo:  Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2017
opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: IV - 43

tytuł: Konstrukcje wieżowe żelbetowe i murowe
autor:
 Marek Lechman
wydawnictwo
:  Instytut Techniki Budowlanej, 2020
opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: VIa - 50

tytuł: Obliczanie konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2
autor:
 Michał Knauff
wydawnictwo
:  Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2018
opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: VIa - 31 z

tytuł: Inżynieria betonowych nawierzchni drogowych
autor:
Michał A. Glinicki
wydawnictwo
:  Wydawnictwo Naukowe PWN SA, copyright © 2019
opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: X - 17 z

tytuł: Innowacyjne węzły konstrukcji stalowych
autor:
Jerzy Kazimierz Szlendak
wydawnictwo
:   Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019
opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: VIb-28

tytuł: Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych
autor:
Starosolski Włodzimierz
wydawnictwo
:   Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019
opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: VIa-353/6

tytuł: Inteligentny budynek : poradnik projektanta, instalatora i użytkownika
autor:
  Duszczyk, Krzysztof. Dubrawski, Andrzej. Autor Dubrawski, Albert Paweł, Szafrański, Mariusz, Pawlik Marcin
wydawnictwo
:   Wydawnictwo Naukowe PWN SA, copyright 2019
opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: II-43z

tytuł: Geosyntetyki w budownictwie wodnym
autor:  Krystyna Kazimierowicz-Frankowska
wydawnictwo
:   Wydawnictwo Naukowe PWN SA,  2019
opis:
 Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: XI -45

tytuł: Budowa dróg : podstawy projektowania
autor:  Wiesław Stanisław Młodożeniec
wydawnictwo
:   BEL Studio Sp. z. o.o., 2020
opis:
 Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: X - 21 z

tytuł: Wzmacnianie podłoża w gruntach zapadowych i nienasyconych
autor:
  Janusz Witalis Kozubal
wydawnictwo
:   Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2019
opis:
 Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: VIII-36

tytuł: Wzmacnianie pod obciążeniem stalowo-betonowych belek zespolonych w analizie numerycznej i badaniach doświadczalnych
autor:
  Piotr Szewczyk
wydawnictwo
:   Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego , 2019
opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: VII - 221 z

tytuł: Zastosowanie metod dostrajania modeli dyskretnych oraz transformaty falkowej do diagnostyki uszkodzeń belek zespolonych
autor:  Agnieszka Pełka-Sawenko
wydawnictwo
:   Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego , 2019
opis:
 Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: VII - 220 z

tytuł: Obliczenia numeryczne na zmiennych losowych
autor:
  Marcin Korzeń
wydawnictwo:   Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego , 2013
opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: IVa - 9

tytuł: Asymptotyczne warunki brzegowe dla stacjonarnych zagadnień elektromagnetycznych w obszarach nieorganicznych - algorytmy metody                 elementów skończonych
autor:
  Stanisław Gratkowski
wydawnictwo
:   Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego , 2009
opis:
 Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: IV-36

tytuł: Stalowe konstrukcje przekryć obiektów budowlanych dużych rozpiętości
autor:
  Sylwester Kobielak, Marek Nowak, Edward Hutnik
wydawnictwo
:   Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2019
opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: VIb - 29 z

tytuł: Zbuduj sam drewniany dom : instrukcja montażu krok po kroku
autor:
  Marek Bajer
wydawnictwo
:   Architektoniczna Pracownia Projektowa Bajer Dom, 2018
opis:
 Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: VIc - 15 z

tytuł: Teoria wymiany ciepła
autor:
  Jan Madejski
wydawnictwo
:   Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1998
opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: IV - 82

tytuł: Przewodzenie ciepła: model hiperboliczny i relaksacyjny
autor:
 Leszek Malinowski
wydawnictwo
:   Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2009
opis:
 Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: IV - 41

tytuł: Diagnostyka obiektów budowlanych : zasady wykonywania ekspertyz
autor:
  Antoni Biegus [i 23 pozostałych] ; pod redakcją Leonarda Runkiewicza
wydawnictwo
: Wydawnictwo Naukowe PWN SA,  2020
opis:
 Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: XIIIb-252

tytuł: Budownictwo morskie : wybrane zagadnienia wraz z przykładami obliczeniowymi
autor:
  Waldemar Magda
wydawnictwo
:   Wydawnictwo Naukowe PWN SA, copyright © 2020
opis:
 Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: XI-31 z