Nowości

Nowości (aktualizacja, październik 2022)

dekoracyjne

 • Mechanika materiałów dla studentów budownictwa / Jerzy Wyrwał. --  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2022, Sygnatura 2: VII-256
 • Nieparametryczna metoda identyfikacji zmian masy i sztywności / Grzegorz Suwała. --  Warsaw : Institute of Fundamental Technological Resarch, 2016, Sygnatura2: VII - 257
 • Przykłady projektowania konstrukcji według Eurokodów : praca zbiorowa / autorzy Krzysztof Chudyba, Mariusz Gaczek, Michał Gajdzicki, Jerzy Goczek, Michał Gołdyn, Marian Gwóźdź, Elżbieta Habiera-Waśniewska, Maria Kamińska, Wiesław Kaliński, Sławomir Labocha, Marek Sitnicki, Tadeusz Urban, Tomasz Wiśniewski, Marek Wojciechowski, Jerzy Żurański ; opracowanie redakcyjne Wiesław Kaliński, Danuta Ulańska. --  Łódź : Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, 2021. Sygnatura 2:  XIIIb - 280 p
 • Geologia inżynierska dla praktyków budownictwa. T. 1, Podstawowe informacje o minerałach, skałach, gruntach / Iwona Dudko-Pawłowska. --  Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2020. Sygnatura: IVb - 85/1
 • Geologia inżynierska dla praktyków budownictwa. T. 2, Terenowe, laboratoryjne i kameralne prace geologiczno-inżynierskie / Magdalena Kowalska. --  Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Ślaskiej, 2020. Sygnatura 2: IVb - 85/1
 • Krótkie wykłady z konstrukcji żelbetowych. T. 2 / Janusz Pędziwiatr. --  Wrocław : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2022. Sygnatura 2: VIa-123/2 p
 • Krótkie wykłady z konstrukcji żelbetowych. T. 1 / Janusz Pędziwiatr. --  Wrocław : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2021. Sygnatura 2: VIa-123/1 p
 • Bariery ochronne drogowe i mostowe : - wymagania, zasady stosowania i badania / opracował zespół pod kierownictwem Tomasza Kuli; autorzy: Tadeusz Dzienis, Michał Karkowski, Monika Kowalska-Sudyka, Tomasz Kula, Dawid Kucharski, Ewa Wicher. --  Warszawa : Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Dział Wydawnictw i Informacji, 2021. Sygnatura 2: X-79
 • Low-volume road engineering : design, construction, and maintenance / Robert A. Douglas. --  Boca Raton ; London ; New York : CRC Press Taylor & Francis Group, 2017. Sygnatura 2: X - 88
 • Bridge engineering : design, rehabilitation, and maintenance of modern highway bridges / Jim J. Zhao, Demetrios E. Tonias. --  New York [i 11 pozostałych] : McGraw-Hill, ©2017. Sygnatura 2: IX - 35
 • Szkło budowlane / Magda Kosmal, Anna Kuśnierz, Marcin Kozłowski. --  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2022. Sygnatura2: XIIIa - 238
 • Inwestycyjny proces budowlany : krok po kroku / Kornala Grotha. --  Warszawa : Polcen, 2022. Sygnatura 2: XIII - 120p
 • Kontraktowanie w budownictwie / Michał Skorupski. --  Warszawa : Wydawnictwo Must Read Media, 2019. Sygnatura 2: XIII-119
 • Badania i ocena nośności ceglanych sklepień i łuków w skali naturalnej / Rafał Nowak. --  Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2022. Sygnatura 2: XIIIa - 226
 • Konstrukcje drewniane. Cz. 1, Stan graniczny nośności i użytkowalności. Połączenia na gwoździe, śruby i wkładki zębate / Robert Adamczyk ; Politechnika Koszalińska. --  Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2021. Sygnatura 2: VIc - 24/1p
 • Inwestycje budowlane w praktyce / redakcja Piotr Jarzyński ; [autorzy]: Izabela Basińska-Cedro, Justyna Czajkowska, Jan Jarzyński, Piotr Jarzyński, Kinga Kalińska, Bartosz Kleban, Monika Rasztorf-Gała, Katarzyna Szynalska. --  Warszawa : Wolters Kluwer, 2022. Sygnatura 2: Ib - 62
 • Projektowanie lotnisk i portów lotniczych / Piotr Nita. --  Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2014. Sygnatura 2: X - 50p