Nowości

Nowości (aktualizacja, styczeń 2022)

dekoracyjne

 • Modyfikacja materiałowa betonu / Paweł Łukowski. --  Kraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu, 2016. Sygnatuta 2: XIIIa-220 z
 • Konflikty ekologiczne / Marek Dutkowski. --  Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Unierwsytetu Szczecińskiego, 2021 Sygnatuta 2: XVIII-35
 • Nawozowe zagospodarowanie odpadów / Michał Kopeć, Krzysztof Gondek. --  Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, 2011. Sygnatuta 2: XVIII-34
 • Transformacja energetyczna : wyzwania dla Polski wobec doświadczeń krajów Europy Zachodniej / Anna Kucharska. --  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2021. Sygnatura 2: II-67
 • Zdrowa architektura : nowy standard budownictwa zrównoważonego / Marta Promińska. --  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021, Sygnatura 2: II-60
 • BIM w prefabrykacji : nowoczesne metody wspomagania i automatyzacji / Aleksander Nicał, Kostiantyn Protchenko, Krzysztof Kaczorek, Elżbieta Szmigiera. --  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN , 2021, Sygnatura 2: XIIIb-254
 • Aktualne problemy zarządzania przedsięwzięciami budowlanymi / pod redakcją Agnieszki Leśniak ; Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii Lądowej. Katedra Zarządzania w Budownictwie. --  Kraków : Wydawnictwo PK, 2020, Sygnatura 2: XIII-115
 • Rozwiązanie zamknięte statyki konstrukcji przestrzennej wielokomorowego zbiornika kołowego obciążonego ciśnieniem cieczy : teoria i praktyka projektowania / Roman Misiak. --  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, copyright © 2020, Sygnatura 2: IXa-2
 • Projekt ochrony drzew w procesie inwestycyjnym / Marzena Suchocka ; Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa. --  Warszawa : Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, 2016. Sygnatura 2: XVIII-33
 • Projektowanie betonu samozagęszczalnego / Jacek Gołaszewski. --  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021. Sygnatura 2: XIIIa-201
 • Diagnostyka obiektów budowlanych. Cz. 2, Badania i oceny elementów i obiektów budowlanych / pod red. Leonarda Runkiewicza ; [autorzy]: Grzegorz Adamczewski [i 42 pozostałych]. --  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, copyright © 2021.
    625 stron : ilustracje (w tym kolorowe) ;  25 cm. Sygnatura 2: XIII-252/2
 • Inżynieria oprogramowania / Ian Sommerville ; Przekład Marek Włodarz na zlecenie WITKOM Witold Sikorski. --  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020. Sygnatura 2: XIII-85
 • Strukturalne wzmacnianie materiałów porowatych z uwzględnieniem obrazów / Wiesław Domasłowski. --  Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014. Sygnatura 2: XIIIa-149
 • Dojrzałość zarządzania ryzykiem w publicznych organizacjach wykonawstwa budowlanego / Piotr Tworek. --  Katowice : "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe, 2018. Sygnatura 2: XIII-114
 • Modelowanie procesu odnawiania złożonych obiektów technicznych / Stanisław Duer ; Politechnika Koszalińska. --  Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2020. Sygnatura 2: III-54
 • Zielone dachy i ściany : projektowanie, wykonawstwo, użytkowanie / Agnieszka Stec, Daniel Słyś. --  Krosno : Wydawnictwo i Handel Książkami "KaBe", 2019. Sygnatura 2: II - 57
 • Projektowanie w procesie BIM / Zbigniew Kacprzyk. --  Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2020. Sygnatura 2: III-53
 • Ocena i kontrola jakości wyników pomiarów analitycznych / pod redakcją Piotra Konieczki i Jacka Namieśnika ; autorzy Ewa Bulska, Piotr Konieczka, Ewa Kremer, Anna Ludwikowska, Jacek Namieśnik, Martyna Rompa, Anna Świtaj-Zawadka, Bogdan Zygmunt. --  Warszawa : Wydawnictwo WNT : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. Sygnatura2: IV-90