Nowości

Nowości (aktualizacja, czerwiec 2023)

dekoracyjne

 • Projektowanie konstrukcji murowych z betonu komórkowego wspomagane badaniami / pod redakcją Łukasza Drobca, Lecha Misiewicza i Radosława Jasińskiego/ Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2022, Sygnatura 2: VIa - 125
 • Krzywe przejściowe w trasowaniu dróg : teoria i praktyka / Andrzej Kobryń. --  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, copyright©2023.
    399 stron : ilustracje ;  24 cm. Sygnatura 2: X - 54
 • Rozwiązania wybranych odwrotnych zagadnień wymiany ciepła i ich eksperymentalna weryfikacja / Artur Cebula ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. --  Kraków : Wydawnictwo PK, 2018. 166 stron : ilustracje (w tym kolorowe) ;  24 cm.  ( Monografie Politechniki Krakowskiej. Seria Mechanika ) Sygnatura 2: IV - 106
 • Morskie budowle hydrotechniczne : zalecenia do projektowania, wykonywania i utrzymania / Bolesław Mazurkiewicz, Franciszek Wiśniewski. --  Gdańsk : Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, 2019. 520 stron : ilustracje ;  25 cm. Sygnatura 2: XI - 46p
 • Lectures on soil mechanics / Bogumił Wrana ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. --  Kraków : Wydawnictwo PK, 2014.
    146 stron : ilustracje (w tym kolorowe) ;  24 cm. Sygnatura 2: VIII - 77
 • Bauen mit Betonfertigteilen im Hochbau / Alfred Steinle, Hubert Bachmann, Mathias Tillmann. --  Berlin : Ernst & Sohn a Wiley Brand, © 2018.
    XXXIII, 336 stron : ilustracje ;  24 cm.  ( Bauingenieur-Praxis ). Sygnatura 2: VIa - 138
 • Materiały budowlane / Michał Bołtryk, Dorota Małaszkiewicz, Grzegorz Orzepowski. --  Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2022.
    601, [1] strona : ilustracje ;  24 cm. Sygnatura 2: XIIIa - 240
 • Hydraulika z elementami hydrologii : (dla studentów inżynierii środowiska i budownictwa) / Maciej Kędracki. --  Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2008. 269 stron : ilustracje ;  24 cm.  ( Skrypty dla Szkół Wyższych / Politechnika Łódzka ). Sygnatura 2: IVe - 27
 • Oczyszczalnia ścieków jako element biogospodarki o obiegu zamkniętym / Monika Żubrowska-Sudoł. --  Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2022.63, [2] strony : ilustracje (w tym kolorowe) ;  24 cm.  ( Seria Monografie Circular Economy - Technologie ; T. 4 ). Sygnatura 2: XII - 95
 • Podstawy mechaniki płynów. Cz. 1, Kinematyka, dynamika cieczy i gazów, hydrostatyka / Ryszard Gryboś. --  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998. 314, [1] s. : il. ;  24 cm. Sygnatura 2: IVe - 19/1
 • Podstawy mechaniki płynów. Cz. 2, Turbulencja, metody numeryczne, zastosowania techniczne / Ryszard Gryboś. --  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998. 305, [1] strona : ilustracje ;  24 cm. Sygnatura 2: IVe - 19/2
 • Energy efficient, sustainable building materials and products / edited by Izabela Hager ; Cracow University of Technology / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. --  Cracow : Wydawnictwo PK, 2017. 318 stron : ilustracje kolorowe ;  24 cm. Sygnatura 2: IVe - 241
 • Transient thermal models of building components / Agnieszka Lechowska ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. --  Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2017. 125 stron : ilustracje (w tym kolorowe) ;  24 cm.  ( Monografie Politechniki Krakowskiej. Seria Inżynieria Środowiska ). Sygnatura 2: XIIb - 165
 • Wyspy Uznam i Wolin - lokalne uwarunkowania globalnej transformacji / pod redakcją Karoliny Kurtz-Oreckiej, Wojciecha Tuchowskiego, Jacka Przepiórskiego. --  Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2022. 356 stron : ilustracje (w tym kolorowe) ;  24 cm. Sygnatura 2: XVIII - 50
 • Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych i murowych : poradnik = Strengthening of reinforced concrete and masonry constructions : guidance / Leonard Runkiewicz, Jan Sieczkowski. --  Warszawa : Instytut Techniki Budowlanej. Dział Wydawnictw Naukowych, 2023. 126 stron : ilustracje ;  24 cm.  ( Instrukcje, Wytyczne, Poradniki ). Sygnatura 2: VIa - 128
 • Methods of building physics / Mark Bomberg, Tomasz Kisilewicz, Christopher Mattock ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. --  Kraków : Wydawnictwo PK, 2015. 368 s : il. (w tym kolor.) ;  25 cm. Sygnatura 2: XIIb - 164
 • Lectures on foundation design / Bogumił Wrana ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. --  Kraków : Wydawnictwo PK, 2016.
    279 stron : ilustracje (w tym kolorowe) ;  24 cm. Sygnatura 2: VIII - 93
 • Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim/ Bartłomiej Igliński, Urszula Kiełkowska, Michał Bernard Pietrzak, Mateusz Skrzatek. --  Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2023, Sygnatura 2: II - 107
 • Vector and tensor calculus for engineers / Ryszard Buczkowski. --  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2023, Sygnatura 2: II - 152
 • Podręcznik dobrych praktyk w zakresie doboru i wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz likwidacji niskiej emisji : poradnik doradcy technicznego inwestora / Adolf Mirowski ; [recenzje Marian Rubik]. --  Kraków : ARL Mirowski, 2015, Sygnatura 2: II - 118