Nowości

 • Rachunek kosztów usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków : pomiar, ujmowanie, kontrola i sprawozdawczość / Roman Kotapski.  Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017.
  Sygnatura2: XIII-86
 • Zastosowanie Warunków Kontraktowych FIDIC przy realizacji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego :   podręcznik stosowania : [praca zbiorowa] / pod red. Jacka Piliszka ; aut. Jacek Piliszek [et al.]]. Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2006.
   Sygnatura2: XIII-89
 • LVS3 : waloryzacja właściwości dla zrównoważonych konstrukcji stalowych : poradnik / [przygotowanie Michał Piasecki, Halina Prejzner, Dominik    Bekierski]. Warszawa : Instytut Techniki Budowlanej. Dział Upowszechniania Wiedzy, 2014.
   Sygnatura2: IVb-54/2
 • LVS3 : waloryzacja właściwości dla zrównoważonych konstrukcji stalowych : założenia metodyczne / [przygotowanie Michał Piasecki, Halina Prejzner,  Dominik Bekierski]. Warszawa : Instytut Techniki Budowlanej. Dział Upowszechniania Wiedzy, 2014.
   Sygnatura: IVb-54/1
 • Geometria wykreślna w zadaniach : wybrane zagadnienia : wieloboki i wielościany / Dariusz Fabianowski. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN    SA, 2020.
  Sygnatura: IVa-102
 • Usterki w pracach budowlanych i wykończeniowych / Jan Czupajłło.  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. 
  Sygnatura: XIIIb-266z
 • Badanie podłoża budowli : metody polowe / Zbigniew Frankowski, Tomasz Godlewski, Kazimierz Gwizdała, Jerzy Kłosiński, Radosław Mieszkowski,    Anna Nowosad, Jakub Saloni, Andrzej Słabek, Tomasz Szczepański, Marek Tarnawski, Monika Ura, Jędrzej Wierzbicki, Michał Wójcik ; praca zbiorowa pod redakcją M. Tarnawskigo. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2020. 
  Sygnatura2: VIII-55z
 • Podstawy geoinżynierii / Andrzej Gonet, Stanisław Stryczek, Kraków : Wydawnictwa AGH, 2020.
  Sygnatura 2: VIII-49
 • Rachunek wektorowy i tensorowy dla inżynierów / Ryszard Buczkowski, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2020.
  Sygnatura 2: IVa-50
 • Cywilizacyjne zanieczyszczenia wód podziemnych w Polsce / Bohdan Łyp, Warszawa : Wydawnictwo "Seidel-Przywecki", 2019.
  Sygnatura 2: IVc-74
 • Przepływy nieustalone : w kanałach i rurociągach siłowni wodnych / Stefan Bednarczyk, Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2020. Sygnatura IVe-45
 • Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej / Ryszard Tytko, Kraków : Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2020.
  Sygnatura 2: II-101
 • Projektowanie konstrukcji stalowych według Eurokodów / Jan Bródka, Mirosław Broniewicz, [Rzeszów] : Polskie Wydawnictwo Techniczne, cop. 2013. Sygnatura 2: IVb-90z
 • Ocena oddziaływania na środowisko : teoria i praktyka / Jacek Krystek, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020.
  Sygnatura 2: VIII-14
 • Zbiór zadań z odnawialnych źródeł energii / Ryszard Tytko, Kraków : Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2020.
  Sygnatura 2: II-63
 • Sustainable construction : green building design and delivery / Charles J. Kibert, Hoboken : John Wiley & Sons, cop. 2016. Sygnatura 2: II-7
 • Podstawy wytrzymałości materiałów : z przykładami / Witold Biały.  Gliwice : Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2012. Sygnatura 2: VII-249
 • Słoneczne instalacje energetyczne / Zbysław Pluta.  Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2008. Sygnatura 2: II-49
 • Szczegółowe omówienie podstawowych zagadnień teorii sprężystości / Paweł Szeptyński. Kraków : Wydawnictwo PK, 2020. Sygnatura 2: VII-248
 • Geometria wykreślna : rzuty Monge'a / Wacław Mierzejewski. --  Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2006. Sygnatura 2: IVa-116
 •  Odzysk ciepła odpadowego w instalacjach i systemach kanalizacyjnych / Daniel Słyś, Sabina Kordana.  Krosno : Wydawnictwo i Handel Książkami "KaBe", 2013. Sygnatura 2: XII-55