Nowości

 • Modyfikacja materiałowa betonu / Paweł Łukowski. --  Kraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu, 2016. Sygnatuta 2: XIIIa-220 z
 • Konstrukcje szklane i aluminiowo-szklane / Marian Gwóźdź ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. --  Kraków: Wydawnictwo PK, copyright © 2020. Sygnatura 2: XIIIb-268
 • Nowoczesne hydroizolacje budynków. Z. 1, Zabezpieczenia wodochronne części podziemnych budynków / Barbara Francke. --  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021. Sygnatura 2: XIIIb-276/1
 • Poradnik eksploatacji obiektów budowlanych / Adam Baryłka. --  Warszawa : Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego, 2020. Sygnatura 2: XIIIb-289
 • Podstawy infrastruktury technicznej w przestrzeni rolniczej / Stanisław Żakowicz, Piotr Hewelke, Tomasz Gnatowski. --  Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2009. Sygnatura 2: XVIII-30
 • Prawo budowlane : najważniejsze zagadnienia z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 19 września 2020 roku / Agata Legat, Edyta Wielańczyk-Grzelak. --  Gdańsk : ODDK, 2020. Sygnatura 2: Ib - 42
 • Zielone dachy i ściany : projektowanie, wykonawstwo, użytkowanie / Agnieszka Stec, Daniel Słyś. --  Krosno : Wydawnictwo i Handel Książkami "KaBe", 2019. Sygnatura 2: II - 57
 • Podstawy geodezji inżynieryjnej. Część 1, Podstawy geodezji inżynieryjnej i standardy techniczne. Geodezja w budownictwie: ogólnym, drogowym, ziemnym / Andrzej Jagielski. --  Kraków : Wydawnictwo GEODPIS, 2020. Sygnatura 2: IVd-30
 • Building chemistry : laboratory exercises / Lech Czarnecki, Paweł Łukowski, Andrzej Garbacz, Bogumila Chmielewska, Justyna Kuziak ; collaborative work under the chairmanship of Lech Czarnecki ; translation from the Polish original by Jerzy Bogucki, Anna Król, Hanna Markiewicz ; verified and edited by Bogumiła Chmielewska, Justyna Kuziak, Paweł Łukowski. --  Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2016. Sygnatura 2: IVf-68
 • Structural renovation in concrete / Zongjin Li, Christopher Leung and Yunping Xi. --  London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2013.
    XIII, 347 stron : ilustracje ;  24 cm. Sygnatura 2: VIa-113
 • Statische Beurteilung historischer Tragwerke. Bn. 1, Mauerwerkskonstruktionen / Stefan M. Holzer. --  Berlin : Ernst & Sohn, © 2013. Sygnatura 2: VIa-132/1
 • Lightweight structures contemporary problems : theoretical and experimental studies in mechanics of lightweight structures / editors Leszek Małyszko, Piotr Bilko. --  Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, © copyright 2020. Sygnatura 2: VII-251
 • Podstawy budownictwa mostowego / Iwona Jankowiak. --  Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2019. Sygnatura 2: IX-22
 • Ciepłownictwo : projektowanie kotłowni i ciepłowni / Zbigniew Bagieński, Łukasz Amanowicz. --  Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, copyright 2018. Sygnatura 2: XIIa-218
 • Zasady projektowania wodnych węzłów ciepłowniczych / Ewa Zaborowska. --  Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2021. Sygnatura 2: XIIa-219
 • Gospodarka wodomierzowa : wyzwania i możliwości / Tomasz Cichoń, Jadwiga Królikowska, Elżbieta Nachlik. --  Kraków : Wydawnictwo PK, 2020. Sygnatura2: XII-71
 • Sekrety tworzenia murowanych domów bez błędów : poradnik projektanta, wykonawcy, inwestora / Jerzy Bogdan Zembrowski. --  Białystok : Biuro Doradztwa Budowlanego, 2017, Sygnatura2: XIIIb-272z