Nowości

Nowości (aktualizacja, marzec 2023)

dekoracyjne

 

 • Mechanika materiałów dla studentów budownictwa / Jerzy Wyrwał. --  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2022, Sygnatura 2: VII-256
 • Theory of elasticity / S. P. Timoshenko and J. N. Goodier. Chennai Delhi : McGraw Hill Education (India) Private Limited, 2019, Sygnatura 2: VII-258
 • Przykłady projektowania konstrukcji według Eurokodów : praca zbiorowa / autorzy Krzysztof Chudyba, Mariusz Gaczek, Michał Gajdzicki, Jerzy Goczek, Michał Gołdyn, Marian Gwóźdź, Elżbieta Habiera-Waśniewska, Maria Kamińska, Wiesław Kaliński, Sławomir Labocha, Marek Sitnicki, Tadeusz Urban, Tomasz Wiśniewski, Marek Wojciechowski, Jerzy Żurański ; opracowanie redakcyjne Wiesław Kaliński, Danuta Ulańska. --  Łódź : Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, 2021. Sygnatura 2:  XIIIb - 280 p
 • Geologia inżynierska dla praktyków budownictwa. T. 1, Podstawowe informacje o minerałach, skałach, gruntach / Iwona Dudko-Pawłowska. --  Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2020. Sygnatura: IVb - 85/1
 • Geologia inżynierska dla praktyków budownictwa. T. 2, Terenowe, laboratoryjne i kameralne prace geologiczno-inżynierskie / Magdalena Kowalska. --  Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Ślaskiej, 2020. Sygnatura 2: IVb - 85/1
 • Krótkie wykłady z konstrukcji żelbetowych. T. 2 / Janusz Pędziwiatr. --  Wrocław : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2022. Sygnatura 2: VIa-123/2 p
 • Krótkie wykłady z konstrukcji żelbetowych. T. 1 / Janusz Pędziwiatr. --  Wrocław : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2021. Sygnatura 2: VIa-123/1 p
 • Bariery ochronne drogowe i mostowe : - wymagania, zasady stosowania i badania / opracował zespół pod kierownictwem Tomasza Kuli; autorzy: Tadeusz Dzienis, Michał Karkowski, Monika Kowalska-Sudyka, Tomasz Kula, Dawid Kucharski, Ewa Wicher. --  Warszawa : Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Dział Wydawnictw i Informacji, 2021. Sygnatura 2: X-79
 • Low-volume road engineering : design, construction, and maintenance / Robert A. Douglas. --  Boca Raton ; London ; New York : CRC Press Taylor & Francis Group, 2017. Sygnatura 2: X - 88
 • Projektowanie konstrukcji murowych z betonu komórkowego wspomagane badaniami / Łukasz Drobiec, Iwona Galman, Radosław Jasiński, Wojciech Mazur, Lech Misiewicz, Adam Piekarczyk, Tomasz Rybarczyk, Paweł Walczak ; pod redakcją Łukasza Drobca, Lecha Misiewicza i Radosława Jasińskiego/ Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2022, VIa - 125
 • Modelowanie i analiza stalowych konstrukcji prętowych / Jan Zamorowski, Grzegorz Gremza/ Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2022. VIb - 66
 • Nośność podłoża gruntowego fundamentów bezpośrednich / Agnieszka Dąbska, Stanisław Pisarczyk/ Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2019, VIII-68
 • Uzdatnianie wody zasilającej kotły / Kazimierz Buczek/ Krosno : Wydawnictwo i Handel Książkami KaBe, 2019, XII - 186
 • Szkło budowlane / Magda Kosmal, Anna Kuśnierz, Marcin Kozłowski. --  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2022. Sygnatura2: XIIIa - 238
 • Dom pasywny / Anna Kaczkowska/ Krosno : Wydawnictwo i Handel Książkami "KaBe", 2022, XIII - 121
 • Koszty robót budowlanych : ustalanie wartości i rozliczanie zamówień publicznych / Lidia Więcław-Bator, Radosław Sekunda/ Warszawa : Wolters Kluwer, © copyright 2022, II - 33
 • Inwestycyjny proces budowlany : krok po kroku / Kornala Grotha. --  Warszawa : Polcen, 2022. Sygnatura 2: XIII - 120p
 • Kontraktowanie w budownictwie / Michał Skorupski. --  Warszawa : Wydawnictwo Must Read Media, 2019. Sygnatura 2: XIII-119
 • Badania i ocena nośności ceglanych sklepień i łuków w skali naturalnej / Rafał Nowak/ Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2022. Sygnatura 2: XIIIa - 226
 • Projektowanie lotnisk i portów lotniczych / Piotr Nita. --  Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2014. Sygnatura 2: X - 50p