Informacja patentowa i normalizacyjna

Ośrodek Informacji Patentowej i Normalizacyjnej

W oparciu o posiadane normy oraz bazy udziela:

  • ogólnych informacji związanych ze zbiorami norm i wydawnictw normalizacyjnych, cen norm polskich, zbioru dokumentów patentowych polskich i zagranicznych
  • informacji specjalistycznych dotyczących powiązań norm krajowych z normami międzynarodowymi i europejskimi, informacji o wprowadzeniach norm międzynarodowych i europejskich do norm krajowych, wykazów norm na zamówiony temat, aktualizacji norm, prowadzenia wyszukiwań w polskich i zagranicznych bazach danych patentowych.

Polski Komitet Normalizacyjny po przeprowadzeniu w dniach 12-13 grudnia 2011 certyfikacji wydał nam Świadectwo Stosowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) zgodnie z normą PN-ISO/IEC 27001 : 2007.
Skutkuje to zapewnieniem dostępu do około 30 000 Polskich Norm (PN) i dokumentów normalizacyjnych PKN w formie elektronicznej (pliki w formacie pdf), z nowym znakiem wodnym.
Dostęp jest możliwy na 3 stanowiskach w OIPiN.

Ośrodek Informacji Patentowej i Normalizacyjnej oraz Punkt Informacji Normalizacyjnej
www: https://bg.zut.edu.pl/strona-glowna-bg/osrodek-informacji-patentowej-i-normalizacyjnej-oraz-punkt-informacji-normalizacyjnej.html
ul. Ku Słońcu 140 pokój nr 11 (wejscie od strony parkingu przy ul. Ku Słońcu)
tel./fax.: 091 449 41 93
normyipatenty@zut.edu.pl