Informacja patentowa i normalizacyjna

Ośrodek Informacji Patentowej i Normalizacyjnej

W oparciu o posiadane normy oraz bazy udziela:

  • ogólnych informacji związanych ze zbiorami norm i wydawnictw normalizacyjnych, cen norm polskich, zbioru dokumentów patentowych polskich i zagranicznych
  • informacji specjalistycznych dotyczących powiązań norm krajowych z normami międzynarodowymi i europejskimi, informacji o wprowadzeniach norm międzynarodowych i europejskich do norm krajowych, wykazów norm na zamówiony temat, aktualizacji norm, prowadzenia wyszukiwań w polskich i zagranicznych bazach danych patentowych.
  • W 2021 roku w OIPiN odbył się audyt przeprowadzony przez PKN, w wyniku którego Ośrodek Informacji Patentowej i Normalizacyjnej Biblioteki Głównej ZUT uzyskał certyfikat stosowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) do 2026 roku


Ośrodek Informacji Patentowej i Normalizacyjnej oraz Punkt Informacji Normalizacyjnej
ul. Ku Słońcu 140 pokój nr 26
tel./fax.: 091 449 41 93
normyipatenty@zut.edu.pl