Kontakt - dane teleadresowe

Dane adresowe:

Biblioteka Główna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
w Szczecinie

ul. Ku Słońcu 140, 71-073 Szczecin
tel. 91 449-49-90
bg@zut.edu.pl

Dyrektor

mgr inż. Anna Gryta, starszy kustosz dyplomowany
tel. 91 449-45-86
anna.gryta@zut.edu.pl

Zastępca Dyrektora

mgr inż. Pola Żylińska, specjalista informatyk
tel. 91 449-42-04
pola.zylinska@zut.edu.pl

Sekcja Administracyjna

Sekretariat

tel. 91 449-49-90
bg@zut.edu.pl

Róża Jabłońska, specjalista
rjablonska@zut.edu.pl

Anna Wojtysiak, starszy bibliotekarz
tel. 91 449-49-90
anna.wojtysiak@zut.edu.pl

Oddział Informacji Naukowej i Patentowej

 tel. 91 449-42-28

oin@zut.edu.pl

mgr Anna Narloch, kustosz (kierownik)
tel. 91 449-49-08
anna.narloch@zut.edu.pl

Ośrodek Informacji i Dokumentacji Naukowej

mgr Anna Narloch, kustosz
tel. 91 449-49-08
anna.narloch@zut.edu.pl

mgr Justyna Skrodzka, kustosz
tel. 91 449-42-28
justyna.skrodzka@zut.edu.pl

mgr Natalia De Silva, kustosz
tel. 91 449-42-28
ndesilva@zut.edu.pl

mgr Alicja Klich,  kustosz
tel. 91 449-42-28
alicja.klich@zut.edu.pl

mgr inż. Patrycja Nita, bibliotekarz
tel. 91 449-42-28
patrycja.nita@zut.edu.pl

Ośrodek Informacji Patentowej i Normalizacyjnej Punkt Informacji Normalizacyjnej

 normyipatenty@zut.edu.pl

mgr Anna Wiktorska, kustosz dyplomowany
tel. 91 449-41-93
anna.wiktorska@zut.edu.pl

Sekcja ds. Otwartej Nauki

dr hab. inż. Marta Piątek-Hnat, starszy specjalista
koordynator ds. otwartego dostępu w ZUT, Data Steward
tel. 91 449-42-28
marta.piatek@zut.edu.pl

Oddział Udostępniania Zbiorów

mgr Grażyna Jerszyńska, kustosz  (kierownik)
tel. 91 449-49-02
grazyna.jerszynska@zut.edu.pl

mgr Agnieszka Drapińska, kustosz (zastępca kierownika)
tel. 91 449-40-95
agnieszka.drapinska@zut.edu.pl

Wypożyczalnia

tel. 91 449-42-93, 91 449-41-43
wypozyczalnia@zut.edu.pl   

mgr Grażyna Jerszyńska, kustosz
tel. 91 449-42-93, 91 449-41-43
grazyna.jerszynska@zut.edu.pl     

Iwona Sawicka, starszy bibliotekarz
tel. 91 449-42-93, 91 449-41-43
iwona.sawicka@zut.edu.pl

mgr inż. Jowita Teleman-Kleka, kustosz
tel. 91 449-42-93, 91 449-41-43
jowita.teleman-kleka@zut.edu.pl

Czytelnia Główna

tel. 91 449-40-95

czytelnia@zut.edu.pl

mgr Agnieszka Drapińska, starszy bibliotekarz
tel. 91 449-40-95
agnieszka.drapinska@zut.edu.pl

Magdalena Wojciechowska,  starszy bibliotekarz
tel. 91 449-40-95
magdalena.wojciechowska@zut.edu.pl

Sekcja Wypożyczeń Międzybibliotecznych

tel. 91 449-40-95
wmb@zut.edu.pl

Magazyn

tel. 91 449-49-13, 91 449-42-24

Małgorzata Banaś, magazynier
tel. 91 449-49-13, 91 449-42-24
malgorzata.banas@zut.edu.pl

lic. Anna Koza, młodszy bibliotekarz
tel. 91 449-49-13, 91 449-42-24
anna.koza@zut.edu.pl

Renata Makuch, magazynier
tel. 91 449-49-13, 91 449-42-24
renata.makuch@zut.edu.pl

Oddział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

mgr Katarzyna Kobus-Gałka, kustosz (kierownik)
tel. 91 449-49-83
katarzyna.kobus-galka@zut.edu.pl

mgr Katarzyna Mackiewicz, kustosz (zastępca kierownika)
tel. 91 449-41-00
katarzyna.mackiewicz@zut.edu.pl

Sekcja Gromadzenia Zbiorów

gromadzenie@zut.edu.pl

mgr Anna Bajda, kustosz
tel. 91 449-46-92
anna.bajda@zut.edu.pl

mgr Katarzyna Mackiewicz, kustosz
tel. 91 449-41-00
katarzyna.mackiewicz@zut.edu.pl

lic. Marta Matuszewska, bibliotekarz
tel. 91 449-48-18
marta.matuszewska@zut.edu.pl

Sekcja Opracowania Zbiorów

opracowanie@zut.edu.pl

mgr Katarzyna Kobus-Gałka, kustosz
tel. 91 449-49-83
katarzyna-kobus-galka@zut.edu.pl

mgr inż. Marzena Gwiaździńska, kustosz
tel. 91 449-46-32
marzena.gwiazdzinska@zut.edu.pl

Dorota Jędras, starszy bibliotekarz
tel. 91 449-46-32
dorota.jedras@zut.edu.pl

Dorota Czarnecka, bibliotekarz
tel. 91 449-41-98
dorota.czarnecka@zut.edu.pl

Sekcja Gospodarki Zbiorami

mgr Małgorzata Jakimiuk, kustosz
tel. 91 449-48-18
gosia.jakimiuk@zut.edu.pl

Pracownia Zasobów Cyfrowych

pzc@zut.edu.pl

mgr Wiesława Łapuć, kustosz
tel. 91 449-46-92
wieslawa.lapuc@zut.edu.pl

Oddział Informatyzacji Biblioteki

tel. 91 449-42-04
oib@zut.edu.pl     

mgr inż. Pola Żylińska, specjalista informatyk (kierownik)
tel. 91 449-42-04
pola.zylinska@zut.edu.pl

Jerzy Chwedczuk, specjalista informatyk
tel. 91 449-42-04
jerzy.chwedczuk@zut.edu.pl

mgr Andrzej Skorczyński, specjalista informatyk
tel. 91 449-42-04
andrzej.skorczynski@zut.edu.pl

mgr Agnieszka Szymańska, kustosz
tel. 91 449-42-04
agnieszka.szymanska@zut.edu.pl      

Samodzielne Stanowisko ds. Promocji i Rozwoju Naukowego Biblioteki

mgr Agnieszka Bajda, kustosz
tel. 91 449-44-25
abajda@zut.edu.pl

Kierownik obiektu Biblioteka Główna

mgr Katarzyna Gącik
tel. 91 449-40-06
kom. 723 631 516
katarzyna.gacik@zut.edu.pl

Oddział Bibliotek Specjalistycznych

mgr Barbara Cendrowska, starszy kustosz dyplomowany (kierownik)
tel. 91 449-46-16
barbara.cendrowska@zut.edu.pl
al. Piastów 48 70-311 Szczecin (Wypożyczalnia Językowa)
Dane teleadresowe poszczególnych bibliotek specjalistycznych w zakładce Biblioteki Specjalistyczne