Kontakt - dane teleadresowe

Dane adresowe:

Biblioteka Główna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
w Szczecinie

ul. Ku Słońcu 140, 71-073 Szczecin
tel. 91 449-49-90, fax: 91 433-65-04
bg@zut.edu.pl

Dyrektor

mgr inż. Anna Gryta, starszy kustosz dyplomowany
tel. 91 449-45-86
anna.gryta@zut.edu.pl

Zastępca Dyrektora

mgr inż. Pola Żylińska, specjalista informatyk
tel. 91 449-42-04
pola.zylinska@zut.edu.pl

Sekcja Administracyjna

Sekretariat

tel. 91 449-49-90, fax. 91 433-65-04
bg@zut.edu.pl

Irena Bojańska, specjalista
irebo@zut.edu.pl      

Róża Jabłońska, specjalista
rjablonska@zut.edu.pl

Oddział Informacji Naukowej i Patentowej

tel.91 449-42-28
oin@zut.edu.pl

mgr Elżbieta Jankowska, kustosz (kierownik)
tel. 91 449-49-08
ejankowska@zut.edu.pl

Ośrodek Informacji i Dokumentacji Naukowej

mgr Justyna Skrodzka, kustosz
justyna.skrodzka@zut.edu.pl

mgr Natalia De Silva, kustosz
ndesilva@zut.edu.pl

mgr Anna Narloch, kustosz
anna.narloch@zut.edu.pl

mgr inż. Marzena Sobańska, starszy bibliotekarz
marzena.lewandowska@zut.edu.pl

Ośrodek Informacji Normalizacyjnej i Patentowej 
Punkt Informacji Normalizacyjnej

normyipatenty@zut.edu.pl

mgr Anna Wiktorska, kustosz
tel. 091 449-41-93
anna.wiktorska@zut.edu.pl

Oddział Udostępniania Zbiorów

mgr Grażyna Nowak, kustosz  (kierownik)
tel. 91 449-49-02
grazyna.nowak@zut.edu.pl

mgr Agnieszka Drapińska, bibliotekarz (zastępca kierownika)
tel. 91 449-40-95
agnieszka.drapinska@zut.edu.pl

Wypożyczalnia

tel. 91 449-42-93, 91 449-41-43
wypozyczalnia@zut.edu.pl   

mgr Grażyna Nowak, kustosz
grazyna.nowak@zut.edu.pl     

Iwona Sawicka, bibliotekarz
iwona.sawicka@zut.edu.pl

mgr Jowita Teleman-Kleka, kustosz
jowita.teleman-kleka@zut.edu.pl

Czytelnia Główna

tel. 91 449-40-95
czytelnia@zut.edu.pl

mgr Agnieszka Drapińska, bibliotekarz
agnieszka.drapinska@zut.edu.pl

mgr inż. Ewa Walkiewicz, kustosz
ewa.walkiewicz@zut.edu.pl

mgr inż. Elżbieta Rakowicz, kustosz
elzbieta.rakowicz@zut.edu.pl

Magdalena Wojciechowska,  starszy bibliotekarz
magdalena.wojciechowska@zut.edu.pl

Sekcja Wypożyczeń Międzybibliotecznych

Małgorzata Jakimiuk, starszy bibliotekarz
tel. 91 449-41-98
wmb@zut.edu.pl
majak@zut.edu.pl

Magazyn

tel. 91 449-49-13, 91 449-42-24

Ewa Gardasiewicz, starszy magazynier
ewa.gardasiewicz@zut.edu.pl

Anna Koza, mł. bibliotekarz
anna.koza@zut.edu.pl

Renata Makuch, magazynier
renata.makuch@zut.edu.pl

Oddział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

mgr Katarzyna Kobus-Gałka, kustosz (kierownik)
tel. 91 449-48-18
katarzyna.kobus-galka@zut.edu.pl

mgr Danuta Kotula-Krajewska, kustosz (z-ca kierownika)
tel. 91 449-49-83
danutak@zut.edu.pl

Sekcja Gromadzenia Zbiorów

mgr Danuta Kotula-Krajewska, kustosz
tel. 91 449-49-83
danutak@zut.edu.pl

lic. Anna Wojtysiak, starszy bibliotekarz
anna.wojtysiak@zut.edu.pl

mgr inż. Anna Chyła-Czarnecka, starszy bibliotekarz (urlop wychowawczy)
anna.czarnecka@zut.edu.pl

mgr Anna Bajda, starszy bibliotekarz
tel. 91 449-46-92
anna.bajda@zut.edu.pl

lic. Marta Matuszewska, młodszy bibliotekarz
marta.matuszewska@zut.edu.pl

Sekcja Opracowania Zbiorów

mgr Katarzyna Kobus-Gałka, kustosz
tel. 91 449-48-18
katarzyna.kobus-galka@zut.edu.pl

mgr inż. Marzena Gwiaździńska, kustosz
marzena.gwiazdzinska@zut.edu.pl

mgr Małgorzata Jakimiuk, kustosz (urlop wychowawczy)
gosia.jakimiuk@zut.edu.pl

Dorota Jędras, starszy bibliotekarz
dorota.jedras@zut.edu.pl

Dorota Czarnecka, młodszy bibliotekarz
tel. 91 449-41-98
dorota.czarnecka@zut.edu.pl

Sekcja Gospodarki Zbiorami

mgr Dorota Byczkowska, kustosz
tel. 91 449-48-18
dorota.byczkowska@zut.edu.pl

Pracownia Zasobów Cyfrowych

mgr Wiesława Łapuć, kustosz
tel. 91 449-46-92
wieslawa.lapuc@zut.edu.pl

Oddział Informatyzacji Biblioteki

tel. 91 449-42-04
oib@zut.edu.pl     

mgr inż. Pola Żylińska, specjalista informatyk (kierownik)
pola.zylinska@zut.edu.pl

Jerzy Chwedczuk, specjalista informatyk
jerzy.chwedczuk@zut.edu.pl

mgr Barbara Sadowska, kustosz 
barsad@zut.edu.pl

mgr Agnieszka Szymańska, kustosz
agnieszka.szymanska@zut.edu.pl      

Samodzielne Stanowisko ds. Promocji i Rozwoju Naukowego Biblioteki

mgr Agnieszka Bajda, kustosz
tel. 91 449-44-25
abajda@zut.edu.pl

Oddział Bibliotek Specjalistycznych

mgr Barbara Cendrowska, starszy kustosz dyplomowany (kierownik)
tel. 091 449-46-16
barbara.cendrowska@zut.edu.pl
al. Piastów 48 70-311 Szczecin (Wypożyczalnia Językowa)
Dane teleadresowe poszczególnych bibliotek specjalistycznych w zakładce Biblioteki Specjalistyczne