IEEE Xplore (licencyjna)

IEEE Xplore

Zasoby literaturowe Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) oraz część zasobów Institution of Engineering and Technology (IET) są udostępniane w formie bazy danych IEEE Electronic Library (IEL) na serwerze IEEE Xplore dla konsorcjum koordynowanego przez przedstawiciela wydawcy – firmę Ebsco. Baza IEL zawiera czasopisma, materiały konferencyjne i normy, patrz katalog 2023. Od 1 stycznia 2021 r. z bazy IEL zostały wyłączone czasopisma IET, które przeszły na model otwarty wraz archiwami od 2013 r. i są teraz dostępne na serwerze Wiley Online. Materiały konferencyjne IET oraz magazyn E&T pozostają w bazie IEL. Na plaftormie IEEE Xplore znajdują się również książki i kursy edukacyjne, ale nie wchodzą one w zakres licencji konsorcyjnej. W czasie trwania licencji konsorcjum ma dostęp do pełnego zakresu bazy IEL na serwerze wydawcy. Roczniki archiwalne z okresu 2006-2019 są zgromadzone na platformie Infona w ICM. Byli i aktualni uczestnicy konsorcjum mają dostęp do tych zasobów z okresu swojego uczestnictwa w konsorcjum, na zasadzie “ciemnego archiwum”, podobnie jak w przypadku czasopism ACS (patrz opis ACS). Archiwizacja dalszych roczników nie jest planowana ze względu na znaczące podniesienie opłaty archiwizacyjnej przez wydawcę.

Koszt licencji IEEE zależy od liczby dokumentów pobranych przez instytucję w okresie trzech poprzednich lat. Stosowanych jest 5 poziomów cenowych dla uczelni oraz 2 poziomy cenowe dla instytutów (jednostek badawczo-rozwojowych lub instytutów PAN). W przypadku nowych instytucji brana jest pod uwagę liczba pracowników i studentów.

 Na podstawie informacji ze strony ICM: link do strony ICM

Warunki licencji