Biblioteka Wydziału Informatyki

Informacje o Bibliotece

Biblioteka Wydziału Informatyki jest częścią systemu biblioteczno-informacyjnego Biblioteki Głównej ZUT. Gromadzi i udostępnia zbiory niezbędne kadrze naukowej i studentom Wydziału. Zakres tematyczny księgozbioru wynika z prowadzonych na Wydziale Informatyki specjalności. Gromadzone są zatem zbiory z takich dziedzin jak: cyfrowe przetwarzane sygnałów, automatyka i robotyka, języki i techniki programowania, grafika i multimedia, sztuczna inteligencja i jej zastosowania, bezpieczeństwo systemów komputerowych a także literatura z psychologii, socjologii, filozofii.
Księgozbiór udostępniamy w tzw. wolnym dostępie. Do dyspozycji użytkowników są stanowiska komputerowe z dostępem do internetu oraz wi-fi.