Biblioteka Wydziału Informatyki

Praca biblioteki

Zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 40 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zapewnienia ciągłości funkcjonowania Uczelni w okresie od 26 marca 2020 r. do odwołania  informujemy, że:
Biblioteki Specjalistyczne świadczą usługi w formie zdalnej. Prosimy użytkowników o kontakt mailowy z biblioteką. Pracownicy naukowi będą obsługiwani po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem biblioteki.
Adres mailowy: biblioteka@wi.zut.edu.pl

Tymczasowe zmiany w godzinach pracy

Biblioteka Wydziału Informatyki do odwołania będzie nieczynna.

  • Kontakt z Biblioteką WI jest możliwy drogą mailową: biblioteka@wi.zut.edu.pl
  • Terminy zwrotów wypożyczonych materiałów przypadające na ww. okres zostały przedłużone do dnia 01.06.2020 r. i będą przedłużane do momentu wznowienia pracy biblioteki. Naliczanie kar w okresie zamknięcia Biblioteki jest zawieszone.
  • Użytkownikom  polecamy w tym czasie korzystanie z zasobów elektronicznych dostępnych ze strony  bg.zut.edu.pl

Struktura i pracownicy

mgr Ewa Wyrzykowska, kustosz - osoba odpowiedzialna za prowadzenie Biblioteki WI

e-mail: ewyrzykowska@zut.edu.pl

tel.:  91 449 56 55

Kontakt

Biblioteka Wydziału Informatyki

ul. Żołnierska 49

71-210 Szczecin

tel. 91 449 56 55

biblioteka@wi.zut.edu.pl