Informacja patentowa

Wyszukiwarka Urzędu Patentowego RP

Wyszukiwarka umożliwia przeszukiwanie następujących zasobów:

- Biblioteki dokumentów UPRP

- Klasyfikacje

- Lista Rzeczników Patentowych

Baza patentów ZUT w Szczecinie

E-Wyszukiwarka UPRP

Wyszukiwarka przedmiotów chronionych umożliwia wyszukiwanie oraz przeglądanie danych dotyczących polskich wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych oraz oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych.

Espacenet

Esp@cenet - jest bezpłatnym serwisem Europejskiego Urzędu Patentowego umożliwiającym wyszukiwanie danych bibliograficznych i opisów polskich dokumentów patentowych (zgłoszenia patentowe, zgłoszenia wzorów użytkowych, opisy polskich wynalazków i wzorów użytkowych) oraz tłumaczonych na język polski  patentów europejskich obowiązujących w Polsce. Serwis daje również dostęp do regionalnej i światowej dokumentacji patentowej z blisko 130 krajów i organizacji udzielających prawa wyłączne.

Miedzynarodowe bazy danych

Bazy danych prowadzone i udostępniane przez inne organizacje międzynarodowe. Bazy te obejmują dokumenty z całego świata.                           

Ośrodek świadczy bezpłatnie usługi na miejscu, telefonicznie, mailowo. Potrzebujesz porady w zakresie poszukiwań?

Zapraszamy do Ośrodka na bezpłatne szkolenie.

Ośrodek gromadzi i udostępnia:  

• opisy patentowe, wzory użytkowe i przemysłowe

• czasopisma i literaturę fachową związaną z ochroną własności intelektualnej

• komunikatory, poradniki, materiały konferencyjne

Informacja patentowa dostarcza wiedzy o: rozwiązaniach zgłoszonych do ochrony, rozwiązaniach, na które zostały udzielone prawa wyłączne, aktualnym stanie prawnym chronionych wynalazków.

Jeśli szukasz informacji o charakterze naukowo- technicznym, prawnym i biznesowym polecamy skorzystanie z poniższych baz.

 Ośrodek Informacji Patentowej i Normalizacyjnej funkcjonuje na podstawie umowy zawartej  między Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie a Urzędem Patentowym RP