Informacja patentowa

Wyszukiwarka Urzędu Patentowego RP

Wyszukiwarka umożliwia przeszukiwanie następujących zasobów:

- Bazy danych UPRP

- Biblioteki dokumentów UPRP

- Klasyfikacje

- Lista Rzeczników Patentowych

Baza patentów ZUT w Szczecinie

Esp@cenet

Esp@cenet - jest bezpłatnym serwisem Europejskiego Urzędu Patentowego umożliwiającym wyszukiwanie danych bibliograficznych i opisów polskich dokumentów patentowych (zgłoszenia patentowe, zgłoszenia wzorów użytkowych, opisy polskich wynalazków i wzorów użytkowych) oraz tłumaczonych na język polski  patentów europejskich obowiązujących w Polsce. Serwis daje również dostęp do regionalnej i światowej dokumentacji patentowej z blisko 90 krajów i organizacji udzielających prawa wyłączne.

ASTM Standards and Engineering Digital Library

baza  obejmuje szeroki zakres zagadnień inżynierskich takich jak: lotnictwo, budownictwo, biomedycyna, chemia, ochrona środowiska, geologia, bezpieczeństwo i higiena przemysłowa, inżynieria materiałowa, mechaniczna, nuklearna, petrochemiczna, gleboznawstwo, inżynieria energii słonecznej.
Wydawcą bazy jest ASTM International, dawniej znane jako American Society for Testing and Materials. Jest to główna organizacja opracowująca  normy techniczne w Stanach Zjednoczonych.
Dostęp do bazy nie wymaga logowania i podawania hasła ale korzystanie z wyszukanych materiałów jest tylko do poziomu abstraktu.

 

Ośrodek świadczy bezpłatnie usługi na miejscu, telefonicznie, mailowo. Potrzebujesz porady w zakresie poszukiwań?

Zapraszamy do Ośrodka na bezpłatne szkolenie.

Ośrodek gromadzi i udostępnia:  

• opisy patentowe, wzory użytkowe i przemysłowe

• czasopisma i literaturę fachową związaną z ochroną własności intelektualnej

• komunikatory, poradniki, materiały konferencyjne

Informacja patentowa dostarcza wiedzy o: rozwiązaniach zgłoszonych do ochrony, rozwiązaniach, na które zostały udzielone prawa wyłączne, aktualnym stanie prawnym chronionych wynalazków.

Jeśli szukasz informacji o charakterze naukowo- technicznym, prawnym i biznesowym polecamy skorzystanie z poniższych baz.

 Ośrodek Informacji Patentowej i Normalizacyjnej funkcjonuje na podstawie umowy zawartej  między Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie a Urzędem Patentowym RP