Wykazy publikacji pracowników

Wykazy publikacji

Osobom  zainteresowanym  pomagamy poznać bardziej szczegółowe techniki wyszukiwania i  tworzenia  wykazów

Wykonujemy zestawienia dorobku dla indywidualnych pracowników oraz poszczególnych jednostek uczelni – zakładów, katedr lub instytutów na podstawie zawartości bazy Publikacje naukowe pracowników ZUT (PUBLI) do roku 2015.
Baza ta nie jest aktualizowana od 2016 roku i obecnie pełni rolę archiwalną.

Prosimy o kontakt: oin@zut.edu.pl
Ośrodek Informacji i Dokumentacji Naukowej, ul. Ku Słońcu 140, tel 91 449 4228

Pliki do pobrania