Czasopisma polskie

ARIANTA - naukowe i branżowe polskie czasopisma elektroniczne

Arianta to baza danych, która indeksuje polskie naukowe i branżowe czasopisma elektroniczne. Obecnie baza zawiera informacje o ok. 4,5 tys. czasopism, w tym ok. 600 czasopism archiwalnych, których wydawanie nie jest kontynuowane, ale spisy treści lub pełne teksty są dostępne w sieci.

Prace nad bazą Naukowe i fachowe polskie czasopisma elektroniczne rozpoczęły się w 2003 roku, a 1 września 2005 roku baza została udostępniona w internecie. Liczyła wówczas 599 rekordów. W każdym z nich zbieranych było 20 różnych danych, m.in. (oprócz tytułu i linków) także ISSN, wydawca, częstotliwość, informacja o dostępności spisów treści, abstraktów i pełnych tekstów. Z czasem baza powiększyła się także o inne elementy, takie jak: punktacja MNiSW, Impact factor, kategoria ERIH, informacja o indeksowaniu w bazach danych, czy ostatnio dodana informacja o  rodzaju otwartej licencji stosowanej przez czasopismo. W 2008 roku zmieniona została nazwa bazy na: Arianta - Naukowe i fachowe polskie czasopisma elektroniczne, która w 2012 roku zmodyfikowana została do używanej obecnie. W latach 2005-2020 Arianta posadowiona była na serwerze Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego. W ciągu tych 15 lat licznik wskazał ponad 1276 000 odwiedzin. Baza była wielokrotnie wykorzystywana jako źródło danych w publikacjach naukowych.

Pierwsze dwa projekty bazy (z 2003 oraz 2008 roku) wykonał Arkadiusz Pulikowski z Uniwersytetu Śląskiego, który jednocześnie pełni techniczną opiekę nad Ariantą. Nowy interfejs i całkowitą przebudowę bazy wykonał w latach 2019-2020 Bartłomiej Małachowski z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w ramach projektu „Badanie wzorców doskonałości w nauce i sztuce” realizowanego w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Dialog” w latach 2017-2020. Baza jest codziennie aktualizowana przez Anetę Drabek z Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego. Od samego początku Arianta prowadzona jest przez A. Drabek i A. Pulikowskiego wolontaryjnie. (Informacja ze strony serwisu)

BWN. Kolekcja Nauk Przyrodniczych

link do strony bazy BWN. Kolekcja Nauk Przyrodniczych

Czasopisma wydawnictwa ABRYS

ABRYS E-czytelnia powstała w sierpniu 2002 roku jako Internetowe Archiwum Wydawnictw Komunalnych. Stanowi ona internetową bazę wszystkich artykułów, które ukazały się od 2001 roku w czasopismach: "Przegląd Komunalny", "Energia i Recykling", "Wodociągi-Kanalizacja", "Zieleń Miejska", "Energia i Recykling", "Ecomanager" oraz w dodatkach specjalnych.
Zasoby e-czytelni są systematycznie uzupełniane o artykuły z bieżących wydań. Artykuły w e-czytelni wyświetlane są w postaci prostych i przejrzystych tekstów dających się komfortowo czytać zarówno na ekranach komputerów, tabletów, jak i smartfonów. W każdym wydaniu jest kilka artykułów ogólnodostępnych. Dostęp do pozostałej części archiwum jest płatny (artykuły oznaczone kłódką ) i wymaga zalogowania się lub wprowadzenia kodu aktywacyjnego. Tytuły prenumerowane przez bibliotekę:

  • Energia i Recykling
  • Przegląd Komunalny
  • Wodociągi - Kanalizacja
  • Zieleń Miejska

link do e-czytelni Abrys

UWAGA!Uzyskanie dostępu do pełnych tekstów artykułów wymaga kodów dostępu, które można uzyskać osobiście w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej ZUT oraz w Bibliotekach Wydziałowych lub mailowo, pisząc na adres oin@zut.edu.pl z domeny @zut.edu.pl

Czasopisma wydawnictwa ELAMED

 Do każdego tytułu należy logować się indywidualnie.
Po zalogowaniu na ekranie pojawia się konto użytkownika z możliwością zmiany hasła – proszę to ignorować. W zakładce „Czasopismo”  widoczne są aktualne i archiwalne numery wybranego tytułu. W oknie wyszukiwania można wpisywać słowa kluczowe – przeszukiwane jest całe archiwum czasopisma.

Biblioteka Główna prenumeruje poniższe tytuły czasopism.   

Hasła do logowania można uzyskać osobiście w Informatorium Biblioteki Głównej ZUT oraz w Bibliotekach Wydziałowych lub mailowo, pisząc na adres oin@zut.edu.pl z domeny @zut.edu.pl

 Czasopisma wydawnictwa SIGMA-NOT

SIGMA-NOT to baza artykułów online tworzona na podstawie zawartości czasopism wydawnictwa SIGMA-NOT, największego polskiego wydawcy technicznej prasy fachowej.

Instrukcja uzyskania dostępu do pełnych tekstów (format:  pdf, rozmiar:  582 KB) [Plik w formacie PDF]
Tytuły prenumerowane przez bibliotekę:

Atest - Ochrona PracyPrzegląd Elektrotechniczny
Aura. Ochrona ŚrodowiskaPrzegląd Gastronomiczny
ChłodnictwoPrzegląd Geodezyjny
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, WentylacjaPrzegląd Papierniczy
Dozór TechnicznyPrzegląd Piekarski i Cukierniczy
Elektronika-Konstrukcje, Technologie, ZastosowaniePrzegląd Techniczny
Gaz, Woda i Technika SanitarnaPrzegląd Telekomunikacyjny
Gospodarka MięsnaPrzegląd Włókienniczy
Gospodarka WodnaPrzegląd Zbożowo-Młynarski
Hutnik. Wiadomości HutniczePrzemysł Chemiczny
Inżynieria MateriałowaPrzemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny
Materiały BudowlanePrzemysł Spożywczy
Ochrona Przed KorozjąTechnologia i Automatyzacja Montażu – osobny kod
OpakowanieRudy i Metale Nieżelazne
Problemy JakościWiadomości Elektrotechniczne

link do strony wydawnictwa Sigma-Not

 Lista czasopism prenumerowanych przez Bibliotekę Główną w roku 2021  (format:  pdf, rozmiar:  891 KB)[Plik w formacie PDF]