Czasopisma polskie

Prenumerata

Lista czasopism prenumerowanych przez Bibliotekę Główną w roku 2024 (format:  pdf, rozmiar:  1,16 MB)

ARIANTA - naukowe i branżowe polskie czasopisma elektroniczne

Arianta to baza danych, która indeksuje polskie naukowe i branżowe czasopisma elektroniczne. Obecnie baza zawiera informacje o ok. 4,5 tys. czasopism, w tym ok. 600 czasopism archiwalnych, których wydawanie nie jest kontynuowane, ale spisy treści lub pełne teksty są dostępne w sieci.

Prace nad bazą Naukowe i fachowe polskie czasopisma elektroniczne rozpoczęły się w 2003 roku, a 1 września 2005 roku baza została udostępniona w internecie. Liczyła wówczas 599 rekordów. W każdym z nich zbieranych było 20 różnych danych, m.in. (oprócz tytułu i linków) także ISSN, wydawca, częstotliwość, informacja o dostępności spisów treści, abstraktów i pełnych tekstów. Z czasem baza powiększyła się także o inne elementy, takie jak: punktacja MNiSW, Impact factor, kategoria ERIH, informacja o indeksowaniu w bazach danych, czy ostatnio dodana informacja o  rodzaju otwartej licencji stosowanej przez czasopismo. W 2008 roku zmieniona została nazwa bazy na: Arianta - Naukowe i fachowe polskie czasopisma elektroniczne, która w 2012 roku zmodyfikowana została do używanej obecnie. W latach 2005-2020 Arianta posadowiona była na serwerze Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego. W ciągu tych 15 lat licznik wskazał ponad 1276 000 odwiedzin. Baza była wielokrotnie wykorzystywana jako źródło danych w publikacjach naukowych.

Pierwsze dwa projekty bazy (z 2003 oraz 2008 roku) wykonał Arkadiusz Pulikowski z Uniwersytetu Śląskiego, który jednocześnie pełni techniczną opiekę nad Ariantą. Nowy interfejs i całkowitą przebudowę bazy wykonał w latach 2019-2020 Bartłomiej Małachowski z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w ramach projektu „Badanie wzorców doskonałości w nauce i sztuce” realizowanego w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Dialog” w latach 2017-2020. Baza jest codziennie aktualizowana przez Anetę Drabek z Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego. Od samego początku Arianta prowadzona jest przez A. Drabek i A. Pulikowskiego wolontaryjnie. (Informacja ze strony serwisu)

BWN. Kolekcja Nauk Przyrodniczych

link do strony bazy BWN. Kolekcja Nauk Przyrodniczych

Czasopisma  ABRYS

Abrys jest wydawcą jednego z najważniejszych portali poświęconych ochronie środowiska i gospodarce komunalnej - Portal Komunalny.pl
Jest to multimedialny, stale aktualizowany serwis internetowy poświęcony gospodarce komunalnej, ochronie środowiska i innym tematom pokrewnym. Informacje zamieszczane na portalu stanowią uzupełnienie czasopisma „Przegląd Komunalny”, którego historia rozpoczęła się ponad 30 lat temu.  Wydawca wskazuje na innowacyjne podejście do poruszanej tematyki oraz wysoką jakość udostępnianych materiałów.  
Portal Komunalny Plus jest odpowiednikiem cyfrowej zawartości czasopism: „Przegląd Komunalny”, „Wodociągi-Kanalizacja”, „Energia i Recykling”, „Zieleń Miejska” oraz innych wydawnictw firmy Abrys. Zawartość czasopism dopełniają zamieszczane na bieżąco bogate analizy, wywiady, przekrojowe artykuły, komentarze oraz inne treści branżowe.  Dostęp jest zróżnicowany w zależności od tytułu czasopisma. 

  • Przegląd Komunalny od 2001-
  • Energia i Recykling od 2018-
  • Wodociągi – Kanalizacja od 2003-
  • Zieleń miejska od 2006 -

Aby skorzystać z pełnej zawartości czasopism należy się zalogować.

UWAGA! Uzyskanie dostępu do pełnych tekstów artykułów wymaga kodów dostępu, które można uzyskać osobiście w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej ZUT oraz w Bibliotekach Wydziałowych lub mailowo, pisząc na adres oin@zut.edu.pl z domeny @zut.edu.pl
link do czasopism Abrys

Czasopisma wydawnictwa ELAMED

 Biblioteka ZUT prenumeruje następujące tytuły wydawnictwa Elamed:

„Weterynaria w Praktyce”, „Mosty”, „Magazyn Autostrady”, „Cukiernictwo i Piekarstwo” oraz „Weterynaria w Terenie”.

Hasła do logowania można uzyskać osobiście w Informatorium Biblioteki Głównej ZUT oraz w Bibliotekach Wydziałowych lub mailowo, pisząc na adres oin@zut.edu.pl z domeny @zut.edu.pl .

Artykuły z czasopism zostały podzielone na kategorie tematyczne i włączone do serwisów:

Serwis Vetkompleksowo („Weterynaria w Praktyce”)

Serwis Drogowo-Mostowy.pl („Mosty”, „Magazyn Autostrady”, „Kruszywa”, „Drogi Publiczne”)

Serwis Cukiernicy i piekarze („Cukiernictwo i Piekarstwo”)

Czasopismo "Weterynaria w terenie" – wydania od 2012 r.

Czasopismo "Vetpersonel" – archiwum wydań od 1/2012 do 2/2017 (czasopismo już się nie ukazuje).

Po zalogowaniu do czasopism „Weterynaria w Terenie” oraz „Vetpersonel” na ekranie pojawia się konto użytkownika z możliwością zmiany hasła – proszę to ignorować.

Zawartość serwisów: elektroniczne wydania czasopism, artykuły merytoryczne, aktualności branżowe, wywiady,  kalendarze spotkań branżowych,  relacje z wydarzeń, forum dla specjalistów.

Dostęp do poszczególnych sekcji może się różnić w zależności od wybranego serwisu.

Wszystkie strony internetowe serwisów są wyposażone w prostą wyszukiwarkę.

 Instrukcja uzyskania dostępu (format:  pdf, rozmiar:  196 kB)

 Czasopisma wydawnictwa SIGMA-NOT

SIGMA-NOT to baza artykułów online tworzona na podstawie zawartości czasopism wydawnictwa SIGMA-NOT, największego polskiego wydawcy technicznej prasy fachowej.

Instrukcja uzyskania dostępu do pełnych tekstów (format:  pdf, rozmiar:  582 kB) [Plik w formacie PDF]
Tytuły prenumerowane przez bibliotekę:

Atest - Ochrona PracyPrzegląd Elektrotechniczny
Aura. Ochrona ŚrodowiskaPrzegląd Gastronomiczny
ChłodnictwoPrzegląd Geodezyjny
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, WentylacjaPrzegląd Papierniczy
Dozór TechnicznyPrzegląd Piekarski i Cukierniczy
Elektronika-Konstrukcje, Technologie, ZastosowaniePrzegląd Techniczny
Gaz, Woda i Technika SanitarnaPrzegląd Telekomunikacyjny
Gospodarka MięsnaPrzegląd Włókienniczy
Gospodarka WodnaPrzegląd Zbożowo-Młynarski
Hutnik. Wiadomości HutniczePrzemysł Chemiczny
Inżynieria MateriałowaPrzemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny
Materiały BudowlanePrzemysł Spożywczy
Ochrona Przed KorozjąTechnologia i Automatyzacja Montażu – otwarty dostęp
OpakowanieWiadomości Elektrotechniczne
Problemy Jakości

link do strony wydawnictwa Sigma-Not


 (format:  pdf, rozmiar:  921 kB)