Czasopisma polskie

ARIANTA - naukowe i branżowe polskie czasopisma elektroniczne

link do strony bazy Arianta

BWN. Kolekcja Nauk Przyrodniczych

link do strony bazy BWN. Kolekcja Nauk Przyrodniczych

Czasopisma wydawnictwa ABRYS

ABRYS E-czytelnia powstała w sierpniu 2002 roku jako Internetowe Archiwum Wydawnictw Komunalnych. Stanowi ona internetową bazę wszystkich artykułów, które ukazały się od 2001 roku w czasopismach: "Przegląd Komunalny", "Energia i Recykling", "Wodociągi-Kanalizacja", "Zieleń Miejska", "Energia i Recykling", "Ecomanager" oraz w dodatkach specjalnych.
Zasoby e-czytelni są systematycznie uzupełniane o artykuły z bieżących wydań. Artykuły w e-czytelni wyświetlane są w postaci prostych i przejrzystych tekstów dających się komfortowo czytać zarówno na ekranach komputerów, tabletów, jak i smartfonów. W każdym wydaniu jest kilka artykułów ogólnodostępnych. Dostęp do pozostałej części archiwum jest płatny (artykuły oznaczone kłódką ) i wymaga zalogowania się lub wprowadzenia kodu aktywacyjnego. Tytuły prenumerowane przez bibliotekę:

  • Energia i Recykling
  • Przegląd Komunalny
  • Wodociągi - Kanalizacja
  • Zieleń Miejska

link do e-czytelni Abrys

UWAGA!Uzyskanie dostępu do pełnych tekstów artykułów wymaga kodów dostępu, które można uzyskać osobiście w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej ZUT oraz w Bibliotekach Wydziałowych lub mailowo, pisząc na adres oin@zut.edu.pl z domeny @zut.edu.pl

Czasopisma wydawnictwa ELAMED

25 czasopism specjalistycznych sprofilowanych tematycznie dla konkretnych grup odbiorców –specjalistów poszukujących możliwości ustawicznego rozwoju, inspiracji i realnego wsparcia w codziennej pracy. Kształt i rozwój merytoryczny czasopism to efekt ścisłej współpracy, konsultacji, opracowań i rekomendacji uznanych w swoich dziedzinach ekspertów –wybitnych przedstawicieli świata nauki i doświadczonych praktyków. Tytuły prenumerowane przez bibliotekę:

  • Cukiernictwo i Piekarstwo
  • Magazyn Autostrady Mosty
  • Weterynaria w Praktyce
  • Weterynaria w Terenie
  • Stal Metale & Nowe Technologie

link do strony wydawnictwa Elamed

UWAGA! Uzyskanie dostępu do pełnych tekstów artykułów wymaga kodów dostępu, które można uzyskać osobiście w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej ZUT oraz w Bibliotekach Wydziałowych lub mailowo, pisząc na adres oin@zut.edu.pl z domeny @zut.edu.pl

Czasopisma wydawnictwa SIGMA-NOT

SIGMA-NOT to baza artykułów online tworzona na podstawie zawartości czasopism wydawnictwa SIGMA-NOT, największego polskiego wydawcy technicznej prasy fachowej. Pełne teksty czasopism (od 2004 r.) są dostępne z opóźnieniem dwóch ostatnich numerów. Po wybraniu ikony LOGOWANIA należy kliknąć na Dostęp dla prenumeratorów wersji PLUS i wpisać kod aktywacyjny w polu na dole ekranu. Aby uzyskać pełny tekst artykułu należy kliknąć na ikonę Prenumerator. Pełne teksty artykułów dostępne w przeglądarkach obsługujących wtyczkę Flash Player. -Jeśli po wpisaniu kodu pojawi się odmowa dostępu -oznacza to, że baza jest używana przez inną osobę. Po wyjściu z bazy -dla nowego użytkownika konto aktywne może być po upływie 20 minut. Wydawca daje dostęp tylko dla jednego równoczesnego użytkownika.
Tytuły prenumerowane przez bibliotekę:

Atest - Ochrona PracyPrzegląd Elektrotechniczny
Aura. Ochrona ŚrodowiskaPrzegląd Gastronomiczny
ChłodnictwoPrzegląd Geodezyjny
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, WentylacjaPrzegląd Papierniczy
Dozór TechnicznyPrzegląd Piekarski i Cukierniczy
Elektronika-Konstrukcje, Technologie, ZastosowaniePrzegląd Techniczny
Gaz, Woda i Technika SanitarnaPrzegląd Telekomunikacyjny
Gospodarka MięsnaPrzegląd Włókienniczy
Gospodarka WodnaPrzegląd Zbożowo-Młynarski
Hutnik. Wiadomości HutniczePrzemysł Chemiczny
Inżynieria MateriałowaPrzemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny
Materiały BudowlanePrzemysł Spożywczy
Ochrona Przed KorozjąTechnologia i Automatyzacja Montażu – osobny kod
OpakowanieRudy i Metale Nieżelazne
Problemy JakościWiadomości Elektrotechniczne

link do strony wydawnictwa Sigma-Not

UWAGA! Uzyskanie dostępu do pełnych tekstów artykułów wymaga kodów dostępu, które można uzyskać osobiście w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej ZUT oraz w Bibliotekach Specjalistycznych lub mailowo, pisząc na adres oin@zut.edu.pl z domeny @zut.edu.pl

Lista czasopism prenumerowanych przez Bibliotekę Główną w roku 2020 [PDF]