Ślad CHII 02.2023

Tematem wystawy są ślady kryminalistyczne, czyli zmiany w obiektywnej rzeczywistości. Spostrzegane znamiona po zdarzeniu, które mogą być przedmiotem postępowania do odtworzenia i ustalenia przebiegu zdarzeń zgodnie z rzeczywistością. Co może być śladem kryminalistycznym?

  • coś pozostawianego na miejscu zdarzenia, np. narzędzie, linie papilarne, włos, odcisk palca,
  • brak jakiegoś przedmiotu, np. ślad po obrazie na ścianie,
  • przemieszczenie lub uszkodzenie obiektu, np. szkło z wybitej szyby, wyłamany zamek.

Oto kilka przykładów śladów kryminalistycznych: GRS - ślad po użyciu broni palnej, daktyloskopia - porównywanie linii papilarnych, ślady biologiczne - pochodzenia tkankowego, wydzieliny, wydaliny, ślady mechanoskopijne - spowodowane działaniem zewnętrznych przedmiotów lub narzędzi oraz ślady traseologiczne - ślad lokomocji czyli przemieszczania się. Autorka: Agnieszka Pater