Godziny otwarcia

STAŁE GODZINY OTWARCIA

BIBLIOTEKA WYDZIAŁU KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA ZUT

 ul. Papieża Pawła VI 1 (sala 109, parter) 71-459 Szczecin

 tel. 091 449 62 27,  e-mail: biblsrodowisko@zut.edu.pl

 Z A P R A S Z A

 od poniedziałku do piątku  w godz.:  9:00-14:00

 

OBOWIĄZUJĄCE ZALECENIA SANITARNE:

1. W Bibliotece Wydziałowej, poza bibliotekarzem, może przebywać tylko 1 osoba. Pozostałe osoby proszone są o  oczekiwanie na korytarzu przed biblioteką.

2. Każdy użytkownik, który przychodzi do biblioteki zobowiązany jest do zakrycia nosa i ust oraz zdezynfekowania rąk.

3. Prosimy zachować bezpieczną odległość od pozostałych osób - 2 m. Należy przestrzegać wyznaczonych na podłodze linii.

4. Zalecamy, żeby osoby chore nie przychodziły do biblioteki. Osoby, które nie zastosują się do zaleceń sanitarnych (w tym chore) nie zostaną obsłużone.