Godziny otwarcia

STAŁE GODZINY OTWARCIA

BIBLIOTEKA WYDZIAŁU KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

 ul. Papieża Pawła VI 1 (sala 109, parter) 71-459 Szczecin

 tel. 091 449 62 27,  e-mail: biblsrodowisko@zut.edu.pl

 Z A P R A S Z A

 od poniedziałku do piątku  w godz.:  9:00-15:00

 w soboty zjazdowe (wg harmonogramu*)  w godz.: 10:00-14:00

*HARMONOGRAM DYŻURÓW W SOBOTY ZJAZDOWE W SEMESTRZE ZIMOWYM 2019/2020

16.11.2019r.

14.12.2019r.

18.01.2020r.