Biblioteka Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Informacje o nas

Biblioteka Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa 

 • gromadzi i udostępnia książki, czasopisma oraz zbiory specjalne ( katalogi i schematy )  z zakresu: rolnictwa, sadownictwa, warzywnictwa, zielarstwa, ogrodnictwa, leśnictwa, mechanizacji, ochrony środowiska, architektury krajobrazu, gospodarki przestrzennej, energetyki odnawialnej oraz dziedzin pokrewnych;
 • oferuje wolny dostęp do zbiorów ( z wyjątkiem zbiorów podręcznych ).
 • Księgozbiór podzielony jest na działy tematyczne.
 • Część zbiorów ( książki, czasopisma oraz zbiory specjalne ) przechowywana jest w Magazynie - zamówienia realizowane "na bieżąco".
 • Do dyspozycji użytkowników biblioteki są 2 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu oraz baz licencyjnych:  pełnotekstowych, abstraktowych i bibliograficznych.

ZASADY KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW:

 1. Ze zbiorów korzysta się  głównie na miejscu,  ale istnieje możliwość wypożyczenia książek oraz innych materiałów ( termin zwrotu do uzgodnienia z bibliotekarzem ).

2. Poza obręb biblioteki nie wypożycza się: leksykonów, encyklopedii i słowników oraz czasopism.

ABY WYPOŻYCZYĆ KSIĄŻKĘ NALEŻY:

 • aktywować konto biblioteczne w Wypożyczalni ZUT,  mieszczącej się przy ul. Ku Słońcu 140;
 • posiadać ważną Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS) lub Elektroniczną Legitymację Doktorancką (ELD), która pełni rolę karty bibliotecznej;
 • UWAGA !  Zwrotu książek można dokonywać bez ww. dokumentu.

Naszych użytkowników prosimy o:

 •  wpisanie się do książki odwiedzin;
 • wyłączenie telefonów komórkowych;
 • zachowanie ciszy.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH ZBIORÓW!