Biblioteka Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

INFORMACJE O NAS

  • Gromadzimy i udostępniamy książki, czasopisma oraz zbiory specjalne ( katalogi i schematy ) z zakresu: rolnictwa, sadownictwa, warzywnictwa, zielarstwa, ogrodnictwa, leśnictwa, mechanizacji, ochrony środowiska, architektury krajobrazu, gospodarki przestrzennej, energetyki odnawialnej oraz dziedzin pokrewnych.
  • Księgozbiór podzielony jest na działy tematyczne
  • Część zbiorów ( książki, czasopisma oraz zbiory specjalne ) przechowywana jest w Magazynie.
  • Prenumerujemy 35 tytułów czasopism w wersjach tradycyjnych, drukowanych oraz elektronicznych (w tym dzienniki: "Kurier Szczeciński" i "Gazetę Wyborczą").

ZASADY OBSŁUGI UŻYTKOWNIKÓW

1. Biblioteka WKŚIR zaprasza od poniedziałku do piątku w godz.: 9:00-14:00..

2. Wypożyczenia książek dokonujemy  poprzez internetowe zamówienie w systemie bibliotecznym ALEPH (Książki można odebrać po otrzymaniu mailowego potwierdzenia realizacji zamówienia, jednak nie później niż do 2 dni - po tym terminie zamówienie zostaje anulowane).
3. Zwroty przyjmowane są na bieżąco.

4. Zawieszono możliwość korzystania ze sprzętu komputerowego oraz ze zbiorów na miejscu - realizowane są wyłącznie zwroty i wypożyczenia.

5. Polecamy także usługi zdalne:

  • informacja telefoniczna 91 449 62 27
  • skanowanie materiałów informacyjnych (po podaniu danych bibliograficznych lub tematu pracy/prezentacji).

6. Zachęcamy do korzystania z e-zasobów biblioteki .

ZASADY KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW:

Aby wypożyczyć książkę ze zbiorów Biblioteki WKŚiR należy:

  • aktywować konto biblioteczne w Wypożyczalni ZUT (ul. Ku Słońcu 140), czynnej od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00-15:00,
  • posiadać ważną Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS) lub Elektroniczną Legitymację  Doktorancką (ELD), która pełni rolę karty bibliotecznej.

UWAGA !  Zwrotu książek można dokonywać bez ww. dokumentów.

OBOWIĄZUJĄCE ZALECENIA SANITARNE:

1. W Bibliotece Wydziałowej, poza bibliotekarzem, może przebywać tylko 1 osoba. Pozostałe osoby proszone są o  oczekiwanie na korytarzu przed biblioteką.

2. Każdy użytkownik, który przychodzi do biblioteki zobowiązany jest do zakrycia nosa i ust oraz zdezynfekowania rąk.

3. Prosimy zachować bezpieczną odległość od pozostałych osób - 2 m. Należy przestrzegać wyznaczonych na podłodze linii.

4. Zalecamy, żeby osoby chore nie przychodziły do biblioteki. Osoby, które nie zastosują się do zaleceń sanitarnych (w tym chore) nie zostaną obsłużone.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH ZBIORÓW!