Biblioteka Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

INFORMACJE O NAS

Biblioteka Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT

* Gromadzimy i udostępniamy książki, czasopisma oraz zbiory specjalne ( katalogi i schematy ) z zakresu: rolnictwa, sadownictwa, warzywnictwa, zielarstwa, ogrodnictwa, leśnictwa, mechanizacji, ochrony środowiska, architektury krajobrazu, gospodarki przestrzennej, energetyki odnawialnej oraz dziedzin pokrewnych;

* Księgozbiór podzielony jest na działy tematyczne.

* Część zbiorów ( książki, czasopisma oraz zbiory specjalne ) przechowywana jest w Magazynie.

Zasady obsługi użytkowników:

1. Biblioteka WKŚIR działa na zasadzie wypożyczalni.

2. Wypożyczenia odbywają się po wcześniejszym zamówieniu materiałów drogą mailową: biblsrodowisko@zut.edu.pl lub telefonicznie: 91 449 62 27.

Po zamówione materiały należy zgłosić się wyłącznie po otrzymaniu mailowego potwierdzenia realizacji zamówienia.

3. Zwroty przyjmowane są na bieżąco.

4. Zawieszono możliwość korzystania ze zbiorów na miejscu - realizowane są wyłącznie zwroty i wypożyczenia,

Obowiązujące zalecenia sanitarne:

1. W Bibliotece Wydziałowej, poza bibliotekarzem, może przebywać tylko 1 osoba. Pozostałe osoby proszone są o  oczekiwanie na korytarzu przed biblioteką.

2. Każdy użytkownik, który przychodzi do biblioteki zobowiązany jest do zakrycia nosa i ust oraz zdezynfekowania rąk.

3. Prosimy zachować bezpieczną odległość od pozostałych osób - 2 m. Należy przestrzegać wyznaczonych na podłodze linii.

4. Zalecamy, żeby osoby chore nie przychodziły do biblioteki. Osoby, które nie zastosują się do zaleceń sanitarnych (w tym chore) nie zostaną obsłużone.

Aby wypożyczyć książkę należy:

* aktywować konto biblioteczne w Wypożyczalni ZUT,  mieszczącej się przy ul. Ku Słońcu 140,

* posiadać ważną Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS) lub Elektroniczną Legitymację   Doktorancką (ELD), która pełni rolę karty bibliotecznej;

* UWAGA !  Zwrotu książek można dokonywać bez ww. dokumentu.

 ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH ZBIORÓW!