Biblioteka Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Zapraszamy do Biblioteki Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Gromadzimy i udostępniamy książki, czasopisma oraz zbiory specjalne ( katalogi i schematy ) z zakresu: rolnictwa, sadownictwa, warzywnictwa, zielarstwa, ogrodnictwa, winiarstwa, leśnictwa, mechanizacji, ekologii, ochrony i inżynierii środowiska, architektury krajobrazu, gospodarki przestrzennej, energetyki odnawialnej oraz dziedzin pokrewnych.

         

Księgozbiór podzielony jest na działy tematyczne.

Część zbiorów ( książki, czasopisma oraz zbiory specjalne ) przechowywana jest w Magazynie - realizacja zamówień "na bieżąco".

Prenumerujemy 35 tytułów czasopism w wersjach tradycyjnych, drukowanych oraz elektronicznych (w tym dzienniki: "Kurier Szczeciński" i "Gazetę Wyborczą").

Zbiory udostępniane są  na miejscu oraz wypożyczane na zajęcia i do domu (termin zwrotu do uzgodnienia).

Pracownik biblioteki udziela informacji bibliotecznych i bibliograficznych oraz pomaga w znalezieniu materiałów na określony temat.

Pracujemy stacjonarnie i czytelnia jest otwarta dla czytelników, ale  polecamy także usługi zdalne:

  • informacja telefoniczna: 91 449 62 27
  • e-mail: biblsrodowisko@zut.edu.pl
  • skanowanie materiałów informacyjnych (po podaniu danych bibliograficznych lub tematu pracy/prezentacji).

Do dyspozycji użytkowników są 2 stanowiska komputerowe  z dostępem do Internetu. 

Aby wypożyczyć książki z Biblioteki należy posiadać ważną Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS) lub Elektroniczną Legitymację Doktorancką (ELD) oraz aktywne konto biblioteczne. Do zwrotu książek ten dokument nie jest wymagany. ·