Biblioteka Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej

Informacje o nas

Biblioteka Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej im. prof. Antoniego Zbigniewa Zielińskiego (Stara Chemia) gromadzi księgozbiór z zakresu technologii organicznej, nieorganicznej, polimerów, technologii wody i ścieków oraz paliw i smarów, chemii podstawowej, ochrony środowiska, BHP, chemii morza, technologii środków spożywczych, surowców rolnych i leśnych oraz kosmetologii. Biblioteka posiada cenne wydawnictwa encyklopedyczne np.:
Kirk Othmer Encyclopedia of Chemical Technology,
Gmelins Handbuch der anorganischen Chemie,
Landolt - Bornstein: Zahlenwerte und Funktionen.

Na Nowej Chemii zgromadzony jest księgozbiór z zakresu biotechnologii, korozji, mineralogii, krystalografii, chemii analitycznej, organicznej, nieorganicznej, farmaceutycznej, fizycznej, inżynierii chemicznej, BHP, automatyki, matematyki oraz fizyki.
Zainteresowanych korzystaniem z oferowanych przez sieć biblioteczną chemicznych baz danych (CAS SciFinder, Reaxys), zapewniamy indywidualne szkolenia w zakresie obsługi tych baz.