Wyszukiwanie literatury

Ośrodek Informacji i Dokumentacji Naukowej

Pracownicy Ośrodka Informacji i Dokumentacji Naukowej służą  pomocą wszystkim zainteresowanym.
Pomagamy w wyszukiwaniu materiałów do prac dyplomowych oraz referatów i wszelkich opracowań związanych z nauką lub tokiem studiów. Do nas można zwracać się z pytaniami dotyczącymi korzystania z serwisów internetowych, komputerowych baz danych i katalogów.
Oddział Informacji Naukowej służy także pomocą w wyszukiwaniu cytowań w dostępnych bazach (Web of Science, Scopus, Google Scholar) zainteresowanym pracownikom ZUT. Zapraszamy!
Informacji udzielamy na miejscu, a także telefonicznie i pocztą elektroniczną na podstawie źródeł dostępnych w Oddziale oraz w Internecie.

Ośrodek Informacji i Dokumentacji Naukowej
oin@zut.edu.pl
ul.Ku Słońcu 140
71-073 Szczecin
tel. 091 449 4228