Nowości wydawnicze

Nowości wydawnicze

1.  Programowanie zagadnień transmisyjnych w sterownikach PLC : przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych / Roman Mielcarek. Wydanie I. Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2019.

Sygn.  EL.30101 sala

2.  Elasticity : theory, applications, and numerics / Martin H. Sadd. Fourth edition. London [i 3 pozostałe] : Academic Press/Elsevier, ©2021

Sygn.  EL.30411 sala

3. Robotics, vision and control : fundamental algorithms in MATLAB® / Peter Corke. Second, completely revised, extended and updated edition. Berlin ; Heidelberg : Springer, © 2017

Sygn.  EL.30410 sala

4. Digital image processing : a practical approach for image restoration : image enhancement / Milindkumar Sarode. Beau Bassin : LAP LAMBERT Academic Publishing, copyright © 2020

Sygn.  EL.30409 sala

5.  Sterowanie wielowymiarowymi układami dynamicznymi : ujęcie wielomianowe / Stanisław Bańka. Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2007.

Sygn.  EL-V.14048 sala

6.  Optyka liniowa : podstawy fizyczne / Marek Wichtowski. Wydanie I. Warszawa : PWN, 2020

Sygn.  EL.30302 sala