Nowości wydawnicze

Nowości wydawnicze w maju 2021

1. Critical approaches to information retrieval research / Muhammad Sarfraz. Hershey : Information Science Reference (an imprint of IGI Global), copyright © 2020.

Sygn. 2  XIII-235 sala

2.  Modern principles, practices, and algorithms for cloud security / Brij B. Gupta. Hershey : IGI Global Information Science Reference, copyright © 2020

Sygn. 2  XIII-236 sala

3.  Imaging and sensing for unmanned aircraft systems. Vol. 1, Control and performance / edited by Vania V. Estrela, Jude Hemanth, Osamu Saotome, George Nikolakopoulos and Roberto Sabatini. First published 2020. London

Sygn. 2  XIII-237 sala

4.  Critical concepts, standards, and techniques in cyber foransics / Mohammad Shahid Husain, Mohammad Zunnu Khan. Hershey : Information Science Reference (an imprint of IGI Global), copyright © 2020.

Sygn. 2  XIII -238 sala

5.  iOS 12 : wprowadzenie do programowania w Swifcie / Matt Neuburg, Gliwice : Helion SA, copyright © 2019

Sygn. 2  XI-4960 sala

6.  UX Design : projektowanie aplikacji dla urządzeń mobilnych / Pablo Perea, Pau Giner. Gliwice : Helion SA, copyright © 2019.

Sygn. 2  XI-4948 sala

7.  Sieci komputerowe : najczęstsze problemy i ich rozwiązania : innowacyjne podejście do budowania odpornych, nowoczesnych sieci / Russ White, Ethan Banks. Gliwice : Helion, © 2019.

Sygn. 2 XI-4961 sala

8.   Anonimizacja i maskowanie danych wrażliwych w przedsiębiorstwach / Dariusz Nabywaniec. Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright © 2019

Sygn. 2  XI-4962 sala

9.  Serverless na platformie Azure / Zbigniew Fryźlewicz, Dariusz Parzygnat, Łukasz Przerada. Gliwice : Helion, copyright 2019

Sygn. 2  XI-4963 sala

10.  Praktyczne projekty sieciowe : opanuj sieci - w praktyce! / Paweł Zaręba. Warszawa : Wydawnictwo Helion, copyright 2019.:

Sygn. 2  XI-4964 sala

11. Zostań mistrzem Arduino : projekty dla początkujących i zaawansowanych / Jon Hoffman. Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright © 2019

Sygn. 2  XI-4965 sala

12. Visual Studio 2017 : tworzenie aplikacji Windows w języku C# / Jacek Matulewski. Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright © 2018.:

Sygn. 2 XI-4966 sala

13. Modelowanie procesów cieplno-przepływowych towarzyszących pracy kotła energetycznego / Piotr Szulc. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2017

Sygn. 2  IVe-1095 sala

14. Przegrzewacze pary kotłów energetycznych - konstrukcja, obliczenia i eksploatacja / Wacław Wojnar. Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2019

Sygn.2  IVe-1094 sala

15. Moce w obwodach elektrycznych z okresowymi przebiegami napięć i prądów / Konrad Zajkowski ; Politechnika Koszalińska. Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2019. Monografia / Politechnika Koszalińska. Wydział Mechaniczny

Sygn. 2  IIIe-2576 sala

16.  Analiza napięć, prądów i mocy w układach z przebiegami odkształconymi okresowymi / Jacek Bartman. Wydanie I. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019.:

Sygn. 2 IIIe-2575 sala

17. Badanie złożoności czasowej wybranych algorytmów do pozyskiwania zleceń z elektronicznych giełd transportowych / Waldemar Woźniak. Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2019

Sygn. 2  Vm-3144 sala

18. Metoda projektowania i implementacji technologii selektywnej laserowej mikrometalurgii proszków / Tomasz Kurzynowski. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2019

Sygn. 2 XII-787 sala

19.  Cyberbezpieczeństwo : podejście systemowe / Jerzy Krawiec. Wydanie I. Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2019

Sygn. 2 VIp-2519 sala

20.  Projektowanie kotłowni wodnych na paliwa ciekłe i gazowe / Ewa Zaborowska. Dodruk do wyd. III. Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2019

Sygn. 2 IVe-1096 sala

21. Modelowanie komputerowe w praktyce inżynierskiej : statyczny model prostokątnej płyty typu sandwicz / Stanisław Karczmarzyk. Wydanie I. Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2018.:

Sygn.2 IIm-2299 sala

22. Społeczeństwo informacyjne w metodycznym kontekście zarządzania projektami informatycznymi / Halina Tańska. Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, copyright 2018

Sygn. 2  XI-4954 sala

23.  Pomiary przy pomocy bezzałogowych statków powietrznych : diagnostyka linii wysokiego napięcia / Sławomir Szymocha, Jakub Osuchowski. Poznań : Fundacja Czystej Energii, 2019

 Sygn. 2 VIs-2530 sala

24. Płytki drukowane (PCB) : nauka i projekty od podstaw / Shawn Wallace ; tłumaczenie Konrad Matuk. Gliwice : Helion S.A., 2019.

 Sygn. XI-4930 sala

25.  Zarys teorii sterowania / Wojciech Mitkowski. Kraków : Wydawnictwa AGH, 2019. Monografie / Komitet Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk.

 Sygn. VIIIs-3225 sala

26. Wybrane problemy zrównoważonego rozwoju elektroenergetyki / Grażyna Wojtkowska-Łodej, Andrzej T. Szablewski, Tomasz Motowidlak. Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2018.

 Sygn. VIs-2529 sala

27. Asembler : programowanie / Dawid Farbaniec. Gliwice : Helion,  2019.

  Sygn. XI-4926 sala

28.  Ekstrakcja danych z językiem Python : pozyskiwanie danych z internetu / Ryan Mitchell ; tłumaczenie: Krzysztof Sawka. Wydanie II. Gliwice : Helion SA,  2019.

Sygn. XI-4929 sala

29.  Python ninja : 70 sekretnych receptur i taktyk programistycznych / Cody Jackson, tłumaczenie Agnieszka Górczyńska. Gliwice : Helion SA, 2019.

 Sygn. XI-4928 sala

30. Refaktoryzacja : ulepszanie struktury istniejącego kodu / Martin Fowler we współpracy z Kentem Beckiem, tłumaczenie Andrzej Watrak, z wykorzystaniem fragmentów książki: Refaktoryzacja. Ulepszanie struktury istniejącego kodu, w tłumaczeniu Justyny Walkowskiej. Gliwice : Helion SA, 2019.

Sygn. XI-4927 sala

31. Nowoczesne budynki energoefektywne : znowelizowane warunki techniczne : monografia / Agnieszka Kaliszuk-Wietecka, Arkadiusz Węglarz. Stan prawny na dzień: 1 marca 2019 r. Warszawa : Polcen, 2019.

 Sygn. IIIe-2573 sala

32. Szybsza sieć z językami PHP, MySQL i JavaScript : zaawansowane aplikacje z wykorzystaniem najnowszych technologii / Andrew Caya ; Gliwice : Helion SA, 2019.

Sygn. XI- sala

33. Zarządzanie projektami dla początkujących : jak zmienić wyzwanie w proste zadanie / Marcin Żmigrodzki. Wydanie II. Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2018.

Sygn. XI-4924 sala