Web of Science (licencyjna)

Web of Science

Zgodnie z umową odnowioną w 2023 r. na lata 2023-2025 licencja krajowa obejmuje kolekcję baz produkowanych przez Clarivate, w tym indeksy cytowań w pakietach Web of Science Core Collection oraz Web of Science Citation Connection na platformie Web of Science (WoS), pakiet Journal and Highly Cited Data obejmujący bazy Journal Citation Reports oraz Essential Science Indicators, narzędzia API oraz InCites. Pakiet WoS Core Collection obejmuje postawowe indeksy cytowań oraz zależne od licencji zakresy czasowe:

  • Science Citation Index Expanded (SCIE) od 1945
  • Social Sciences Citation Index (SSCI) od 1956
  • Art and Humanities Citation Index (AHCI) od 1975
  • Conference Proceedings Citation Index (CPCI, w tym Science oraz Social Science & Humanities) od 1990
  • Book Citation Index (BKCI, w tym Science oraz Social Science & Humanities) od 2010
  • Emerging Sources Citation Index (ESCI) od 2005
  • Current Chemical Reactions (CCR) od 2010
  • Index Chemicus (IC) od 2010

Pakiet WoS Citation Connection obejmuje (zakres od 2010 roku, o ile nie podano inaczej): Biosis Citation Index, Data Citation Index (DCI), Dervent Innovation Index (DII), Zoological Records (od 1864), Medline (od 1950), Current Contents Connect oraz (nowość) Preprint Citation Index. Czasopisma indeksowane na platformie WoS można wyszukiwać z listy Master Journal List, która obejmuje 34.506 czasopisma aktywne, w tym 24.684 czasopisma aktywne WoS Core Collection (stan na 1 stycznia 2023 r.). Ponadto WoS obejmuje 139.348 książek w BKCI, 304.642 konferencje w CPCI, 111.668.243 patenty w DII oraz 15.225.646 rekordów w DCI. Wszystkie indeksy na platformie WoS obejmują 200.333.700 rekordów, w tym 87.701.827 rekordów w WoS Core Collection (wszystkie dane wg stanu na 1 stycznia 2023 r.). Na platformie WoS dostępne są także narzędzia EndNote WebEndNote Click (narzędzie do szybkiego pobierania pełnych tekstów) oraz WoS Researchers Profiles ID, w tym podstawowa wersja bezpłatna dostępna po rejestracji oraz wersja rozszerzona, którą można zamówić do testu lub płatnej subskrypcji.

Licencja krajowa WoS obejmuje także narzędzia z rodzaju “application programming interface” (API), w tym WoS API Lite (stara wersja dostępna do końca 2023 r.) oraz WoS Starter API (nowa rozszerzona wersja). Narzędzia te pozwalają automatycznie integrować dane z baz WoS do lokalnych informatycznych systemów bibliotecznych lub repozytoriów w instytucjach akademickich, patrz opis WoS Starter API oraz portal dla deweloperów, przez który prowadzona jest rejestracja i zgłoszenia użytkowników. Licencja krajowa WoS obejmuje także narzędzie analityczne InCites opisane w dalszej części.

Bazy WoS są udostępniane od roku 2010 w ramach krajowej licencji akademickiej koordynowanej przez ICM, kontakt: wbn@icm.edu.pl, patrz także ZgłoszeniaZarządzanie dostępem sieciowym. W sprawach technicznych bazy WoS można kontaktować się bezpośrednio z przedstawicielem Wydawcy Panem Marcinem Kapczyńskim, marcin.kapczynski@clarivate.com. Dostępna jest także specjalna strona informacyjno-szkoleniowa dedykowana dla użytkowników Wos w Polsce. Poprawki do rekordów w bazach WoS należy zgłaszać poprzez formularz zgłoszeniowy on-line. Dostępne są także instrukcje dla administratorów serwerów proxy opisujące konfigurację dostępu do WoSInCites i EndNote oraz wspólnie dla wszystkich aplikacji Clarivate .

 Na podstawie informacji ze strony ICM: link do strony ICM

Prezentacja nowej platformy Web of Science (film w języku polskim)

WoS skrócona instrukcja obsługi (w języku angielskim) (format:  pdf, rozmiar:  794 kB)

Warunki licencji

InCites

W ramach licencji krajowej Web of Science dostępne jest także narzędzie InCites Benchmarking & Analytics, które służy do analizy danych z 77 mln publikacji od 1980 roku zawartych w bazach SCIE, SSCI, A&HCI, JCR i ESI oraz pozwala porównywać dorobek naukowy badaczy i instytucji, analizować wykorzystanie czasopism w instytucjach, opracowywać strategie badawcze oraz może wspierać decyzje publikacyjne i kadrowo-administracyjne, patrz materiały instruktażowe o InCites. InCites jest dostępny ze wszystkich numerów IP zarejestrowanych przez instytucje do licencji krajowych WBN. Każdy użytkownik, który chce skorzystać z narzędzia, musi posiadać osobiste konto na platformie Web of Science. Uwaga: użytkownicy, którzy posiadają już konto osobiste Web of Science, powinni przed pierwszym wejściem do InCites wylogować się z konta na Web of Science, następnie wyczyścić dane przeglądarki, po czym zalogować się bezpośrednio przez stronę InCites podając login i hasło konta osobistego Web of Science.