Bazy multidyscyplinarne

Ingenta Connect

Serwis czasopism naukowych o zasięgu światowym - komercyjny. Bezpłatnie  można prowadzić wyszukiwanie (do poziomu abstraktu) wg słów kluczowych, bądź przeglądać spisy treści czasopism. Zawiera opisy bibliograficzne artykułów z wielu dziedzin, łatwe narzędzia wyszukiwawcze.

The Joint Research Centre (JRC)

JRC jest jednostką naukowo-badawcza Komisji Europejskiej zajmującą się zapewnieniem niezależnych badań naukowych oraz wsparcia technicznego, pozwalającymi tworzyć nowe oraz weryfikować istniejące strategie polityczne Unii Europejskiej. Bazy JRC udostępniane są bezpłatnie. Zawierają dane badawcze z zakresu różnych dziedzin oraz liczne raporty, publikacje i opracowania z wielu krajów.