Nowości wydawnicze

Maj 2022

 • Krajowe rośliny olejkowe: występowanie, uprawa, skład chemiczny, zastosowanie / Elżbieta Pisulewska, Zbigniew Janeczko -- Kraków: Know-How, 2021.

               Sygnatura 2: VIIIf-123

 • Fotowoltaika dla bystrzaków: projektowanie i instalacja / Ryan Mayfield -- Gliwice: Helion, 2021.

               Sygnatura 2: Xa-412

 • Technologia produkcji paliwa bioetanolowego: produkcja bioetanolu Enchirydion / Salim Charanchi Abubakar -- Beau Bassin, 2021.

               Sygnatura 2: Xd-83

 • Tezaurus sztuki ogrodowej / Marek Siewniak, Anna Mitkowska -- Wrocław: Uniwersytet Przyrodniczy, 2021.

               Sygnatura 2: XXVIIIa- KSIĘGOZBIÓR PODRĘCZNY

 • Termiczne przetwarzanie biomasy odpadowej jako elementu gospodarki obiegu zamkniętego / Sebastian Werle -- Gliwice: Politechnika Śląska, 2021.

               Sygnatura 2: VId-189

 • Biopaliwa: pozyskiwanie i stosowanie / Franciszek Wolańczyk -- Krosno: KaBe, 2022.

               Sygnatura 2: Xd-82

 • Wykorzystanie energii słonecznej [oze] / Zygmunt Katolik -- Warszawa: Polcen, 2021.

                Sygnatura 2 : Xa-413

 • Kształt zieleni: o estetyce, ekologii i projektowaniu / Lance Hosey __ Krakó: Wysoki Zamek, 2021.

              Sygnatura 2: XXVIIIa-378

 • Zmysły w krajobrazie / Beata Frydryczak -- łódź: Oficyna, 2022.

               Sygnatura 2: XXVIIIa-374

 • Proces kształtowania relacji z naturą w architekturze współczesnej / Barbara Widera -- Wrocław: Politechnika Wrocławska, 2021.

               Sygnatura 2: XXVIIIa-377

 • Przewodnik do oznaczania torfów i osadów jeziornych / Kazimierz Tobolski -- Warszawa: PWN , 2021.

                Sygnatura 2: Ig -53 KSIĘGOZBIÓR PODRĘCZNY

 • Związki naturalne: budowa i właściwości / Ewa Białecka-Florjańczyk -- Warszawa: SGGW, 2021.

               Sygnatura 2: XIXb-32

 • Wydmy śródlądowe: środowisko przyrodnicze i działalność człowieka na przykładzie województwa łódzkiego / Elżbieta Kobojek, Sławomir Kobojek -- Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2021.

               Sygnatura 2:  IX-360

 • Choroby owadów użytkowych / Rajmund Sokół, Maria Michalczyk, Patrycja Pluta -- Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2021.

                 Sygnatura 2: XXIIo- 27

 • Porosty z rodzaju Parmelia w Polsce: studium taksometryczne / Emilia Anna Ossowska -- Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2022.

               Sygnatura 2: Id- 75

 • Dendrologia / Włodzimierz Seneta, Jakub Dolatowski, Jerzy Zieliński -- Warszawa: PWN, 2021.

              Sygnatura 2: VIIIg-114

 • Produkty pochodzenia roślinnego o zwiększonej wartości odżywczej i lepszej jakości zdrowotnej / Monika Bojanowska, Marzena S. Brodowska, Izabella Jackowska, Monika Sachadyn-Król -- Lublin: Uniwersytet Przyrodniczy, 2021.

                Sygnatura 2: XXIVa-388

 • Regionalna geografia fizyczna Polski: praca zbiorowa / pod redakcją Andrzeja Richlinga,  Jerzego Solona, Andrzeja Maciasa, Jarosława Balona, Jana Borzyszkowskiego i Mariusza Kistowskiego -- Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2021.

              Sygnatura 2: XIIa-113+pendr.+mapy KSIĘGOZBIÓR PODRĘCZNY

 • Aktualne problemy naukowo-badawcze w inżynierii środowiska: praca zbiorowa / pod redakcją Edwarda Mellera -- Szczecin: ZUT, 2021.

               Sygnatura 2: IX-359

 • ABC systemów fotowoltaicznych sprzężonych z siecią energetyczną: poradnik dla instalatorów / Henryk Łotocki -- Krosno: KaBe, 2021.

              Sygnatura 2: Xa-404

 • Instalacje fotowoltaiczne: teoria i praktyka od pomysłu do realizacji / Bogdan Szymański -- Kraków: GlobEnergia,  2021.

             Sygnatura 2: Xa-403

 • Postępy w fotowoltaice/ Katarzyna Znajdek, Maciej Sibiński -- Warszawa: PWN, 2021.

              Sygnatura 2: Xa-402

 • Systemy fotowoltaiczne i słoneczne systemy grzewcze: praktyczny poradnik instalatora / Marcin Dębowski, Adam Luberański, Marcin Michalski, Andrzej Petrukanec, Piotr Polewka -- Wrocław: Atum, 2021.

             Sygnatura 2: Xa-405