Nowości wydawnicze

MARZEC 2021

 • Biotechnologia drobnoustrojów w laboratorium i w praktyce: teoria, ćwiczenia i pracownie specjalistyczne /  Jerzy Długoński.  - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2020.

     Sygn. 2:  XIIc-121

 • Trawniki i technologie ich  zakładania /  Teodor Kitczak.  - Szczecin:  ZUT,  2020.

      Sygn. 2:  XXVIIIa- 357,  XXVIIIa-358

 • Balkon w kwiatach / Joachim Mayer.  - Warszawa: Wiedza i Życie, 2020.

      Sygn. 2:  XXVIIIa-359

 • Ekologiczne, produkcyjne i ekonomiczne skutki różnych technologii uprawy pszenicy ozimej i jarej / Mirosław Pietrusewicz, Michał Jacek Skłodowski. -. -Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2020.

      Sygn. 2: VIIIe-238

 • Przydatność ziarna odmian pszenicy jarej z uprawy ekologicznej jako surowca dla przetwórstwa / Grażyna Cacak-Pietrzak,  Beata Feledyn-Szewczyk, Jan Kuś.  - Puławy: IUNG, 2020.

      Sygn.2: VIIIe-239

 • Gospodarka odpadami komunalnymi i stałymi w Polsce na przełomie XX i XXI wieku / Tomasz Bogajewski.  - Poznań: Polski Klub Ekologiczny, 2020.

      Sygn. 2: VId-184

 • Następczy wpływ członów zmianowania na rozwój i plonowanie ozimych form rzepaku, żyta i pszenicy /  pod red. Andrzeja Koteckiego.  - Wrocław: Uniwersytet Przyrodniczy 2020.

      Sygn. 2:  VIIIe-237

 • Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu / Anna Nizińska, Antoni Mąska,  Edyta Gadomska.  - Warszawa: Hortpress, 2020.

      Sygn. 2: VIIIa-189

 • Metodyka integrowanej ochrony moreli: oprac. zbiorowe / pod red. Mirosławy Cieślińskiej.  - Skierniewice: Instytut Sadownictwa, 2020.

     Sygn. 2: VIIId-127

 • Metodyka integrowanej ochrony winorośli w uprawie polowej: oprac. zbiorowe / pod red. Jerzego Liska, -  Skierniewice: Instytut Ogrodnictwa, 2020.

      Sygn. 2:  VIIId-128

 • Możliwości zastosowania biosurowców / Anna Hnat.  - Barzkowice: ZODR, 2020.

      Sygn. 2: VIIIe-240, VIIIe-241

 • Gospodarowanie na obszarach Natura 2000 / Paulina Marach.  - Barzkowice: ZODR, 2020.

     Sygn. 2: IXa-355

 • Wybrane zagadnienia systemów informacji przestrzennej i obszarów problemowych rolnictwa w Polsce / pod red. Adama Harasima.  - Puławy:  IUNG, 2020.

      Sygn. 2: XIIa-112

 • Bioogród / Brunhilde Bross-Burkhart.  - Poznań:  Publicat, 2020.

      Sygn. 2: XXVIIIa-356

 • Księga kwiatów jadalnych / Mireille Gayet.  - Kraków: Zielone, 2020.

     Sygn. 2: VIIIf-121

 • Zioła i przyprawy / Cinzia Trenchi.  - Kielce:  Jedność, 2020.

     Sygn. 2:  VIIIf-120

 • Warzywa, które leczą / Agata Lewandowska.  - Warszawa: RM, 2020.

      Sygn. 2: VIIIc-123

 • Atlas owoców jadalnych / Agnieszka Gawłowska (i in.).  - Warszawa:  SBM, 2020.

      Sygn. 2: VIIId-126

 • Transport żywności / Tomasz Rokicki, Bogdan Klepacki.  - Warszawa: SGGW, 2020.

      Sygn. 2: XXIV-386

 • Nalewki i receptury ziołowe / Jadwiga Górnicka.  - Janki: Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski, 2020.

      Sygn. 2: XXIVa-34

 • Atlas turzyc z kluczami do oznaczania gatunków / Piotr Sikorski (i in.).  - Warszawa: Multico, 2020.

      Sygn. 2: XXVIIIa-356 KSIĘGOZBIÓR PODRĘCZNY

 • 250 ekoporad na dobry kompost, roślinne gnojówki, przywabianie owadów / Kazimierz Przybylak.  - Bydgoszcz: Eko Media, 2020.

      Sygn. 2: VIIb-164

 • Fizjologia roślin / Adriana Szmidt-Jaworska,  Jan Kopcewicz.  - Warszawa: PWN, 2020.

       Sygn. 2: IVf-107

 • Planowanie procesów rewitalizacji miast / Katarzyna Olbińska.  - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2020.

      Sygn. 2: XXVIIIc-178

 • Fotowoltaika / Ryszard Tytko.  - Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2020.

      Sygn. 2: Xa-382

 • Uprawa roślin / pod red. Andrzeja Koteckiego. T.1-3.  - Wrocław: Uniwersytet Przyrodniczy, 2020.

      Sygn. 2: VIIIe-235/1-3

 • Drony / Wiktor Wyszywacz.  - Brzezia Łąka: Poligraf., 2020 

      Sygn. 2: Vf-1322