Nowości wydawnicze

Czerwiec 2024

 • Termiczne przekształcanie odpadów w aspekcie gospodarki obiegu zamkniętego odnawialnych źródeł energii oraz energetyki / Tomasz Józef Jaworski -- Gliwice: Politechnika Śląska, 2024.

              Sygnatura 2: VId-190

 • Ogniwa słoneczne: budowa, technologia, zastosowanie / Grażyna Jastrzębska -- Sulejówek: WKŁ, 2024.

               Sygnatura 2: Xa-434

 • Projektowanie instalacji fotowoltaicznych wraz z doborem zabezpieczeń: omówienie, pytania, odpowiedzi / Karolina Dębowska, Łukasz Rosłaniec, Janusz Strzyżewski, Marcin Szponder -- Warszawa: Wiedza i Praktyka, 2024.

               Sygnatura 2: Xa-431

 • Kartografia geomatycznie i geomedialnie / Beata Medyńska-Gulij -- Warszawa: PWN, 2024.

               Sygnatura 2: XIIa-114

 • Pompy ciepła: czym są, jak działają, w jaki sposób współpracują z instalacjami fotowoltaicznymi / Anna Gardyniak (red.) -- Warszawa: Wiedza i Praktyka, 2024.

                Sygnatura 2: Xa-432

 • Instalacje fotowoltaiczne: teoria i praktyka od pomysłu do realizacji  / Bogdan Szymański -- Kraków: Globenergia, 2024.

                Sygnatura 2: Xa-433

 • Ocena efektywności nawadniania kroplowego i fertygacji azotem w uprawie kukurydzy i ziemniaka / Beata Kuśmierek-Tomaszewska -- Bydgoszcz: Politechnika Bydgoska, 2024.

                 Sygnatura 2: VIIIe-251

 • Wpływ warunków siedliskowych na skład florystyczny i walory łąk śródleśnych lasów miejskich w Szczecinie / Krzysztof Jankowski, Teodor Kitczak -- Szczecin: ZUT, 2024.

                  Sygnatura 2: XIIIb-52

 • Adaptogens / Elżbieta Pisulewska, Jadwiga Andrzejewska -- Bydgoszcz: Politechnika Bydgoska, 2024.

                  Sygnatura 2: VIIIf-125

 • Krajobraz folwarczny ziemi średzkiej w środkowej Wielkopolsce: analiza i ocena zmienności krajobrazu w kontekście roli i znaczenia dawnych majątków ziemskich / Daniel Mikulski -- Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2023.

                  Sygnatura 2: VIIIc-188

 • Puszcze Polski / Paweł Fabijański -- Poznań: Podsiedlik-Raniowski i Spółka, 2024.

                  Sygnatura 2: Ii-91 KSIĘGOZBIÓR PODRĘCZNY

 • Zwiększenie efektywności integrowanej ochrony pszenicy ozimej zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu: ekspertyza dla Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych / Roman Kierzek [et. al.] -- Poznań: Instytut Ochrony Roślin, 2023.

                   Sygnatura 2: VIIIe-252

 • Barwienie metodami naturalnymi: rośliny barwierskie i ich potencjał / pod redakcją Katarzyny Schmidt-Przewoźnej -- Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2023. 

                  Sygnatura 2: VIIIa-198

 • Energetyka słoneczna: nasłonecznienie i praktyczna efektywność mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Polski / Mateusz Ilba -- Warszawa: CeDeWu, 2023.

                 Sygnatura 2: Xa-429

 • Ochrona przyrody / Ewa Symonides -- Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2024.

                  Sygnatura: IX-363

 • Wykorzystanie energii wiatru: wiatraki, farmy wiatrowe / Zygmunt Katolik -- Warszawa: Polcen, 2023.

                 Sygnatura 2: Xa-428

 • Wino z biodynamicznej winnicy: poradnik praktyczny / Radomil Hradil, Pavel Pavlousek, Frantisek Muska, Lucas Rudolfsky -- [Jasło]: Fundacja na Rzecz Rozwoju i Promocji Winiarstwa GALICJA VITIS, 2023.

                 Sygnatura 2: XXIVa-40

 • Nawożenie winorośli z elementami agrotechniki / Janusz Mazurek, Piotr Chohura -- [Jasło]: Fundacja na Rzecz Rozwoju i Promocji Winiarstwa GALICJA VITIS, 2023.

                 Sygnatura 2: XXIVa-41