Szkoła Doktorska

  • Kurs Szkolenie Biblioteczne i Podstawy Informacji Naukowej dla Szkoły Doktorskiej dostępny jest na uczelnianej platformie e-learningowej w kategorii Szkoła Doktorska:

Strona domowa ZUT > E-edukacja > Biblioteka Główna > Szkolenie Biblioteczne i Podstawy Informacji Naukowej dla Szkoły Doktorskiej

Link do platformy e-learningowej ZUT