Aktualności

Zasady funkcjonowania Biblioteki Wydziału Techniki Morskiej i Transportu

Wprowadza się następujące zasady korzystania z Biblioteki Wydziału Techniki Morskiej i Transportu:

  • użytkownicy mogą korzystać z czytelni i księgozbioru w wolnym dostępie;
  • wypożyczenia zbiorów dokonuje się bezpośrednio na miejscu w bibliotece oraz w systemie bibliotecznym ALEPH
  • w przypadku zamknięcia Biblioteki WTMiT, wypożyczone zbiory mogą być oddane do Wypożyczalni Biblioteki Głównej ZUT lub za pomocą książkomatu
  • przedłużenie wypożyczonych zbiorów można dokonać osobiście w Bibliotece WTMiT, drogą mailową (e-mail: bibliotekawtm@zut.edu.pl) lub telefoniczną (tel.: 91 449 49 80);
  • pozostałe szczegółowe zasady funkcjonowania biblioteki można znaleźć na stronie Biblioteki Głównej ZUT.

Szkolenie biblioteczne dla studentów I roku

Szkolenie Biblioteczne dla Studentów I roku jest obowiązkowe i kończy się wpisem do indeksu.
Dostęp do szkolenia po zalogowaniu: Strona domowa ZUT > E-edukacja > Biblioteka Główna > Szkolenie Biblioteczne dla Studentów I roku

Link do platformy e-learningowej ZUT

Informacja dla czytelników

Informujemy, iż podstawą zapisu do Biblioteki Głównej jest Elektroniczna Legitymacja Studenta/Doktoranta, która pełni funkcję karty bibliotecznej.
W celu aktywacji konta należy zgłosić się do Wypożyczalni Biblioteki Głównej (ul. Ku Słońcu 140, tel. 91 449 42 93, 91 449 41 43).

Aktywne konto biblioteczne umożliwia korzystanie ze zbiorów Biblioteki Głównej oraz Bibliotek Specjalistycznych.

Czytelnikom już zapisanym przypominamy, że konto biblioteczne ważne jest jeden rok akademicki. Podstawą prolongaty konta jest rozliczenie się z wszelkich zaległości finansowych zaistniałych względem biblioteki.