Publikacje Wydawnictwa Uczelnianego ZUT

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny powstał w 2009 roku w wyniku połączenia dwóch uczelni, Politechniki Szczecińskiej i Akademii Rolniczej. W tym samym czasie zespolono wydawnictwa wymienionych szkół wyższych, w wyniku czego utworzono Wydawnictwo Uczelniane ZUT. Wydawnictwo Uczelniane ZUT skupia swoje działania wokół działalności wydawniczej. Publikuje prace naukowe, skrypty i pomoce dydaktyczne, materiały konferencyjne, czasopisma naukowe. Publikacje są dostępne w sprzedaży wysyłkowej w sklepie internetowym na stronie www.wydawnictwosklep.zut.edu.pl oraz do wglądu lub wypożyczenia w Bibliotece Głównej i Bibliotekach Wydziałowych ZUT.

Autorka: Izabela Gaik-Bielawa