Książki elektroniczne

Wyszukiwarka książek w licencjach krajowych

Wyszukiwarka będzie docelowo obejmować wszystkie książki dostępne w ramach licencji krajowych Elsevier, Springer i Wiley. Na razie można przeglądać 77.497 e-książek anglojęzycznych wydanych przez Springera w latach 2004-2018, 2515 e-książek wydanych przez Elseviera w latach 2011-2015 oraz 2449 e-książek wydanych przez Wileya w roku 2009 i 2015 . Wyszukiwarka pozwala wybrać jedną z 31 dziedzin tematycznych i 209 poddziedzin. Wybór dziedziny jest konieczny. Jeśli nie zostanie wybrana poddziedzina, to zostanie wyświetlona cała dziedzina. 

Polskie poradniki techniczne

1. Poradnik konstruktora maszyn i urządzeń  
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji elektrycznych 
3. Sieci, instalacje i urządzenia elektryczne powyżej 1kV 

Treść poradników aktualizowana jest raz w miesiącu.
Użytkownicy ZUT mogą uzyskać hasła dostępu w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej lub pisząc na adres oin@zut.edu.pl - odpowiedzi przesyłamy tylko na listy z domeny @zut.edu.pl