Programy publikowania OA

Nowa platforma publikacyjna dla Horyzontu 2020

Open Research Europe jest naukową platformą wydawniczą zapewniającą w pełni otwarty, recenzowany serwis wydawniczy dla beneficjentów programu „Horyzont 2020” i „Horyzont Europa”, bez ponoszenia przez nich żadnych kosztów, w trakcie i po zakończeniu grantów. Platforma umożliwi szybkie publikacje i wyniki publikacji, które wspierają rzetelność badań, odtwarzalność i przejrzystość.

Programy publikowania w OA

Programy publikowania otwartego to programy pozwalające na bezpłatną publikację artykułów w wybranych prestiżowych czasopismach na zasadach Open Access. Artykuły te poddane są takiemu samemu procesowi korekty i akceptacji, jak w tradycyjnym modelu publikacji, lecz autorzy zachowują prawa autorskie.

Programy publikowania otwartego w ramach licencji Wirtualnej Biblioteki Nauki

Bieżące informacje dotyczące programów publikowania w otwartym dostępie publikowane są na stronie WBN-ICM: Propozycje publikowania otwartego na rok 2023

Programy publikowania OA i zniżki w OA

IEEE

Depozyt OA 2021 u Wydawcy IEEE obejmujący 15 publikacji w otwartym dostępie został uruchomiony w czerwcu 2021 roku z datą wykorzystania APC do 31 maja 2023.
Z puli APC mogą korzystać Wydziały: Informatyki, Elektryczny oraz Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, które zapłaciły za opublikowanie 15 artykułów.
Decyzję o skorzystaniu z opcji publikowania otwartego i wykupieniu 15 artykułów z 50 % dopłatą MEiN w programie OA w ramach licencji konsorcyjnej  IEEE w 2021 r.  podjęli Dziekani Wydziałów ZUT opłacających koszty korzystania z bazy IEEE w momencie deklarowania środków na zakup tejże bazy w listopadzie 2020 roku.

MDPI

Biblioteka Główna ZUT uczestniczy w programie Institutional Open Access szwajcarskiego wydawcy MDPI. Efektem tego jest 10% zniżka dla pracowników ZUT na publikowanie artykułów w czasopismach tego wydawcy. MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute) – to akademicki wydawca 185 recenzowanych czasopism Open Access, w których można publikować artykuły odpłatnie.
Informacje dla autorów
Lista czasopism MDPI
Lista czasopism MDPI z IF indeksowanych w Web of Science
Opłaty za opublikowanie artykułu

De Gruyter

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie podpisał z Wydawnictwem De Gruyter  umowę, na mocy której pracownicy ZUT otrzymują możliwość publikacji w modelu Otwartego Dostępu za obniżoną o 10% opłatą manipulacyjną. (umowa obowiązuje do dnia 31.12.2023 r.)
De Gruyter oferuje różne modele otwartego dostępu. Można publikować artykuły w czasopiśmie w modelu otwartego dostępu, ale istnieje również opcja publikowania w czasopismach opartych na subskrypcji w modelu „hybrydowego otwartego dostępu”.
Wykaz czasopism publikujących w modelu Open Access wraz z informacją o wysokości opłat jest dostępny na stronie De Gruyter

Otwarte publikowanie obowiązkowe od 15 czerwca 2020

Na lutowym posiedzeniu Rady Narodowego Centrum Nauki, na wniosek Dyrektora NCN, członkowie Rady wyrazili swoje poparcie dla wprowadzenia polityki otwartego dostępu do publikacji będących efektem realizacji projektów badawczych finansowanych w całości lub części ze źródeł NCN. Obowiązek zapewnienia otwartego dostępu do efektów realizacji zadań badawczych dotyczyć będzie projektów zakwalifikowanych do finansowania w konkursach ogłoszonych 15 czerwca 2020. Więcej informacji na stronie NCN