Programy publikowania OA

Nowa platforma publikacyjna dla Horyzontu 2020

Open Research Europe jest naukową platformą wydawniczą zapewniającą w pełni otwarty, recenzowany serwis wydawniczy dla beneficjentów programu „Horyzont 2020” i „Horyzont Europa”, bez ponoszenia przez nich żadnych kosztów, w trakcie i po zakończeniu grantów. Platforma umożliwi szybkie publikacje i wyniki publikacji, które wspierają rzetelność badań, odtwarzalność i przejrzystość.

Programy publikowania w OA

Programy publikowania otwartego to programy pozwalające na bezpłatną publikację artykułów w wybranych prestiżowych czasopismach na zasadach Open Access. Artykuły te poddane są takiemu samemu procesowi korekty i akceptacji, jak w tradycyjnym modelu publikacji, lecz autorzy zachowują prawa autorskie.

Programy publikowania otwartego w ramach licencji Wirtualnej Biblioteki Nauki w roku 2021:

Serwis EBIB zebrał propozycje programów publikowania otwartego u znanych wydawców w ramach licencji Wirtualnej Biblioteki Nauki:

Propozycje publikowania otwartego na rok 2021

Otwarte publikowanie obowiązkowe od 15 czerwca 2020

Na lutowym posiedzeniu Rady Narodowego Centrum Nauki, na wniosek Dyrektora NCN, członkowie Rady wyrazili swoje poparcie dla wprowadzenia polityki otwartego dostępu do publikacji będących efektem realizacji projektów badawczych finansowanych w całości lub części ze źródeł NCN. Obowiązek zapewnienia otwartego dostępu do efektów realizacji zadań badawczych dotyczyć będzie projektów zakwalifikowanych do finansowania w konkursach ogłoszonych 15 czerwca br. Więcej informacji na stronie NCN